นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1605
ความเห็น: 3

ดอกปีบช่อที่ 35

บัณฑิตรุ่นบันทึกกิจกรรมเสริมหลักสูตรรุ่นที่1

   8  มี.ค 54  วันสตรีสากล  ช่างตรงกับวันปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาล รหัส 50  พยาบาลรุ่นที่  35  ของสงขลานครินทร์  ปีนี้มีอะไรที่แตกต่างจาก 34 ปีที่ผ่านมา  นั้นคือคณะกรรมการกิจการนักศึกษาได้เรียนเชิญผู้ปกครองเข้าร่วม  โดยให้ได้ร่วมติดขีดหมวก  ซึ่งแสดงถึงความพร้อมของการที่จะออกไปรับภาระกิจตามบทบาทหน้าที่ของความเป็นพยาบาล   และเข็มสถาบันเครื่องหมายของสถานศึกษา  หลังจากคณบดีให้โอวาทนักศึกษาก็จะนำพวงมาลัยไปมอบให้ พ่อแม่ ผู้ปกครองที่เข้าร่วม เป็นการจัดโอกาสให้ลูกได้แสดงความขอบคุณ เป็นภาพหนึ่งของความประทับใจที่ได้เห็น  รู้สึกขอบคุณผู้ปกครองที่มอบความไว้วางใจให้เราได้บ่มเพาะลูกหลานมาถึง 4  ปี  ความรู้สึกว่า  เราดูแลเขา  ฝึกเขา  สอนเขา  เพื่อดูแลพยาบาล บุคคล  ครอบครัว  ชุมชนแล้ว  เราสอนเขาให้ดูแลเราด้วย    พร้อมทั้งส่งกลับสู่อ้อมกอดของครอบครัว  

      การพยาบาลคือการที่ช่วยให้คนทุกข์  คนเจ็บป่วย  มีความสุข  สบายมากขึ้น รู้และเข้าใจโรค  /  ความเจ็บป่วยของตนเอง/ มีความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อการป้องกันที่สาเหตุของความเจ็บป่วย/ส่งเสริมให้เกิดความสุขสบายได้ด้วยตนเอง  พร้อมทั้งช่วยเหลือ/สร้างโอกาสให้เข้าถึงบริการตามสิทธิ/ความต้องการ/ความจำเป็นทั้งการพึ่งตนเอง  พึ่งบริการ  เพื่อให้เกิดความสมดุลของชีวิต

       ดอกปีบโดยธรรมชาติมีสีขาว  แต่เมื่อเห็นช่อดอกปีบประดิษฐ์ซึ่งเป็นเข็มกลัดติดเสื้อ  มีหลากสีทำให้คิดถึงทางเดินต่อของบัณฑิต  เขาสามารถใช้ความรู้  ความสามารถที่เรียนมาและศักยภาพแห่งตน  ไปใช้ในชีวิตได้ทุกสถานการณ์ที่ตัดสินใจเลือก  เพราะเราได้เรียนวิชาชีวิตกันมาจริงๆ  การเรียนทฤษฎีและฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง  ในทุกพื้นที่ของการทำงานที่จำเป็นต้องมีพยาบาล   ส่วนหนึ่งเพื่อจะได้ตรวจสอบตนเองว่า ตนเองเหมาะสำหรับการทำงานแบบใด  ที่ไหน เมื่อจบไปทำงานจะเลือกที่ว่าใช่เลย  ทำแล้วไม่ทุกข์กว่าผู้รับบริการ  เป็นที่ที่เสริมสร้างความสุขมากกว่า  แล้วเลือก  หากเลือกไม่ได้ก็ต้องนำภูมิคุ้มกันที่ได้รับมาใช้และพัฒนาสมดุลกายใจกันต่อไป

       ภาพที่เห็นในวันนี้คือ"การร่วมสร้างคน " เพื่อให้เขาพึ่งตนเองเองได้ และพร้อมสำหรับการรับหน้าที่แทนเราต่อไป  อีกสิ่งหนึงคือการย้ำเตือนความสัมพันธ์ที่คนเรามีต่อกัน  พ่อ แม่  ผู้ปกครอง  ครู-อาจารย์ ความผูกพันธ์ต่อสถาบัน  เพื่อน  รุ่นพี  รุ่นน้อง เพราะมีศิษย์เก่าเข้าร่วมด้วย  จะเป็นบทเรียนหนึ่งของสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อการถ่ายทอดความกตัญญูต่อกัน  ซึ่งเป็นโจทย์ที่นายกเทศบาลได้ให้ไว้เมื่อครั้งไปคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนเทศบาล"สิงสำคัญที่อยากฝาก คณะฯไว้คือ  ช่วยหล่อหลอมให้เด็กเกิดความกตัญญูรู้คุณผู้มีพระคุณ ได้สิ่งนี้ก็สุดยอดแล้ว"  (เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับอำนาจการเมืองค่ะ) 

        ขอบคุณผู้ปกครองที่ช่วยให้เราได้ทำหน้าที่อันเป็นประโยชน์ต่อท่าน ต่อตนเองต่อสังคม  ผู้ปกครองขอบคุณเราที่ช่วยให้ลูกหลานเติบโตมีสัมมาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว  สังคม  และที่สำคัญคนเรานอกจากมีพื้นที่ทางสังคมแล้วยังต้องการพื้นที่ทำมาหากิน  คนท้องถิ่นนอกจากมีความผูกพันธ์กันทางสังคมแล้ว   ยังผูกพันธ์กับผืนแผ่นดิน ที่ทำกิน  ที่อยู่อาศัยด้วย  เห็นหน้าผู้ปกครองวันนี้ ความคิดเชื่อมโยงไปยังความจริงของสังคม    เมืองไทยเป็นแผ่นดินของการเกษตร  เป็นแหล่งอาหาร และทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย  ช่วยกันถนอม  รักษาฟื้นฟุสิ่งเหล่านี้ไว้  เพื่อลูกเพื่อหลานของเรา    ตามเป้าหมายของสถาบันของเรา เพื่อมวลมนุษยชาติ

      ร่วมกันเรียนรู้  เพื่อปรับสมดุลกันต่อไป  ระหว่างคนกับคน  คนกับสิ่งแวดล้อม (สิ่งเหล่านี้คือ สสาร  หรือรูปธรรม  ) คนกับสิ่งเหนือธรรมชาติที่เป็นเรื่องของพลังงาน อันเป็นนามธรรม

       สิ่งใดเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นสิ่งนั้นถูกต้อง

       สิ่งใดผิดก็แก้ไขกันไป  สิ่งใดถูกก็ทำกันต่อไป  จึงเกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาได้เรื่อยไป 

       ขอร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต ปีการศึกษา 2553  ผู้ปกครอง

  และผู้ร่วมสร้างทุกท่าน  บัณฑิตรุ่นบันทึกกิจกรรมเสริมหลักสูตรรุ่นที่1

 

 

หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 08 มีนาคม 2554 19:10 แก้ไข: 08 มีนาคม 2554 19:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

(^__^) เป็นกิจกรรมที่ดีครับ
Ico48
[[ddlink]] [IP: 101.66.54.236]
22 กันยายน 2554 16:50
#68911

wonderful performance did not disappoint CH watches After two years of

Ico48
[[ddlink]] [IP: 101.66.93.76]
08 ตุลาคม 2554 10:17
#69463

replica rolex dual time zone feature more distinct independent character

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.126.101
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ