นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1007
ความเห็น: 0

ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตสงขลานครินทร์ (ม.อ.)

ความทรงจำดีๆ ของความรู้ในมือของความรัก ความเมตตา คงช่วยหนุนเสริมให้แต่ละคนก้าวเดินต่อไปด้วยความกล้าหาญสำหรับการทำความดี ความถูกต้อง

   ผ่านไปอีกรุ่น  กับการมีส่วนร่วมในการร่วมสร้างกำลังคนสู่สังคม   จากวัยศึกษาเล่าเรียนไปสู่วัยทำงาน   ดูแลตนเอง  ครอบครัว  และผู้รับบริการ  หรือการเป็นผู้ผลิตในระบบชุมชน  สังคม  ทั้งในระดับท้องถิ่น  ประเทศ  หรือนานาชาติ   

   ได้ฟังเพลงประจำมหาวิทยาลัยกันทั่ววิทยาเขต  เป็นการปลุกปลอบความทรงจำสมัยเป็นนักศึกษาที่ร้องเพลงเหล่านี้กับรุ่นพี่  รุ่นน้อง  รุ่นศิษย์  ช่วยให้รำลึกถึงจุดเริ่มต้นของการเข้ามาแสวงหาความรู้และฝึกฝนตนเองในสถาบันแห่งนี้   36  ปีกับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านกายภาพ  ความคิด  จิตใจของผู้คนที่ได้พบเห็นตามวันเวลาและพัฒนาการของชีวิต   ครู-อาจารย์  ที่เคยอบรม  สั่งสอน  ช่วยให้รู้เข้าใจโลกและชีวิต  รวมทั้งร่วมทำหน้าที่บ่มเพาะการเติบโต  วุฒิภาวะ  ต่างก็ทะยอยกันเดินทางไปตามครรลองแห่งตน   เฉกเช่นการเดินตามลอยเท้าโค บางท่านก็ไปสุดทางของการมีชีวิต  บางท่านก็ทำหน้าที่ตามบทบาทครอบครัวและสังคมที่อยู่อาศัย

     ยินดีกับคนที่กำลังเติบโต  เข้าสู่เป้าหมายของการเป็นผู้ใหญ่  และก็คงสร้างเป้าหมายต่อไปถึงความเจริญในการทำงานประกอบอาชีพ   พร้อมกับการพัฒนาจิตใจที่สูงขึ้น   เข้าถึงความรักที่มากกว่าตนเอง   มากกว่าครอบครัวและพี่น้องตนเอง  แต่ขยายกว้างไปสู่การทำหน้าที่เพื่อผู้อื่น  ไม่ว่าในฐานะผู้รับบริการ  ลูกค้า  นายจ้างผู้ช่วยให้เรามีสัมมาชีพ  รวมทั้งเพื่อร่วมงานซึ่งนับว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญของการทำงานร่วมกันอย่างไม่ทุกข์

     สำหรับบัณฑิตพยาบาลเป็นดอกปีบช่อที่  38  และศรีตรังทุกช่อ  ที่สำเร็จการศึกษา  ตามมาด้วยมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต  สำหรับดอกปีบช่อใหม่ที่เดินเข้ามาก็เป็นช่อที่  42 ความทรงจำที่ดีๆ  ของความรู้ในมือของความรัก ความเมตตา  คงช่วยหนุนเสริมให้แต่ละคนก้าวเดินต่อไปด้วยความกล้าหาญสำหรับการทำความดี   ความถูกต้อง  ด้วยพลังคุณธรรม  เพื่อร่วมสร้างความงดงามและความสงบสุขให้เกิดแก่ชุมชน  สังคมที่เราอยู่อาศัย   ตามกำลัง  ความสามารถ  แห่งตน  ด้วยความโปร่ง  โล่ง  เบาสบายที่ได้ทำหน้าที่  ตามความเหมาะควรพร้อมกับการก้าวเดินอย่างต่อเนื่อง.....วันศรีตรังสะพรั่งบาน   ฟื้นจิตวิญญาณ  คุณธรรม  จากแผ่นดิน

       ขอบคุณทุกพลังกาย  พลังใจ   พลังปัญญา พลังศรัทธา ที่ทุกท่านทำหน้าที่เพื่อร่วมสร้างความเป็นสงขลานครินทร์

       ขอแสดงความยินดี  ด้วยมิตรไมตรี

        เจริญธรรม  เจริญสุข

          ยาดมเอง

         อุดม  พานทอง

หมวดหมู่บันทึก: มุมละไม ของใครบางคน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 01 กันยายน 2557 16:06 แก้ไข: 01 กันยายน 2557 16:06 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.254.88
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ