นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 934
ความเห็น: 0

เดือนกันยายนที่สงขลานครินทร์

โลกรอดเพราะกตัญญูและบูชาคนที่ควรบูชา

    วันที่  22  กันยายน  คือวันสงขลานครินทร์  ในระยะริเริ่มมีชื่อว่า  "มหาวิทยาลัยภาคใต้"  ในวันที่  22  กันยายน  2510  ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระราชทานนามว่า  "สงขลานครินทร์"  โดยยึดพระราชดำรัสของพระบรมชนก  เป็นปณิธานในการดำเนินงานคือ "ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง  ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง  ลาภ  ทรัพย์และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง   ถ้าทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์"

     เจตนารมรณ์ของมหาวิทยาลัยคือ  "เป็นสถานศึกษาและการค้นคว้าวิจัย  มีวัตถุประสงค์หลักในการผลิตบัณฑิตกับการพัฒนาและถ่ายทอดวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  โดยกระบวนการสอน  วิจัย  บริการวิชาการแก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ" 

      วันที่  23  กันยายน  2557  เป็นวันสาร์ทเดือนสิบ  ถือเป็นการทำบุญใหญ่เพื่อแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษและผู้มีพระคุณของคนในท้องถิ่น  ปีนี้มหาวิทยาลัยหยุดการเรียนการสอน   เป็นโอกาสให้ได้ลาพักผ่อนไปร่วมทำบุญกับญาติพี่น้องโดยไร้กังวลกับการเรียนการสอน  แต่น่าเสียดายที่ไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้าในการที่จะพาเพื่อนร่วมงานซึ่งมาจากต่างถิ่นได้ไปร่วมเรียนรู้บุญประเพณีเหล่านี้  ซึ่งนับว่าเป็นวาระสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ร่วมงานจากต่างถิ่นได้เกิดความเข้าใจ  เข้าถึง   และร่วมกันทำงานผลิตบัณฑิตเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นที่เน้นการให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน  ซึ่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านประเพณีวัฒนธรรมที่เคลื่อนไหวดำรงอยู่  เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกของความกตัญญูซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจและเป็นสุข   เป็นความสัมพันธ์ของคนกับคน   คนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ  คือจิตวิญญาณหรือคุณธรรมของความเสียสละ   ความเมตตาที่ดูแลกันมาจากรุ่นสู่รุ่นอย่างเอื้ออาทรต่อกัน   จนเกิดมาเป็นรุ่นเรา และตัวตนของเรา  ดังที่ท่านอาจารย์พุทธทาสได้สรุปไว้ว่า  "โลกรอดเพราะกตัญญู"และบูชาคนที่ควรบูชา

     24  กันยายน   ตรงกับ"วันมหิดล"  และ"วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง"   ซึ่งเตือนให้เราทำได้ทุกวัน  เป็นวันฟื้นจิตวิญญาณ  คุณธรรมของความเป็นจิตอาสาหรือจิตสาธารณะเพื่อนำกลับสู่สมดุลชีวิตและสังคม  ที่ทวนกระแสจากวงจรการแข่งขัน  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน  ของพวกพ้องเป็นกิจที่หนึ่ง  ปีนี้เป็นประวัติศาสตร์ในสงขลานครินทร์อีกหน้า  คือวันเปิด "หอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"  ในนามลูกสงขลานครินทร์ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์มนัส  กันตวิรุฒ  ทีมงานและผู้เกี่ยวข้องสนับสนุนทุกท่านที่ช่วยให้เกิดหอประว้ติแห่งนี้   

    เช้าวันนี้ไปไม่ทันที่ลานพระรูปเพื่อร่วมวางพวงมาลาจึงออกเดินในคณะพยาบาลศาสตร์   ร่วมสร้างประวัติศาสตร์  เปิดกระบุกออมสิน  ออมบุญพลังศรัทธา  เป็น"กองบุญหอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์" ม.อ.  เพื่อบ่มเพาะ  ความเมตตา  เอื้ออาทร  ร่วมดูแลบำรุงรักษา   "หนึ่งพลังศรัทธา หนึ่งเหรียญ"  แล้วจะนำส่งหอประวัติเพื่อกาลต่อไป

    ขอร่วมเป็นหนึ่งพลังขับเคลื่อนคุณธรรมของสงขลานครินทร์ในการทำหน้าที่ตามกำลังความสามารถแห่งตนต่อไป  "ผาสุกที่ตน  ทำงานร่วมกับคนที่ศรัทธา" ขอบคุณสงขลานครินทร์ถิ่นแห่งมิตรไมตรี      PSU: Power  of  the  Land .    เดินตามเท้าพ่อ   สานต่อความดี   เพื่อประโยชน์สุขร่วมกัน  ที่ใดมีมิตรภาพที่นั้นมีศิลธรรม   มาร่วมกันรักษาศิลปฏิบัติหน้าที่  เพื่อให้ทุกที่มีมิตรภาพ ทำตามกำลังความสามารถแห่งตน  แค่ไหนแค่นั้น  ประโยชน์เป็นของโลกให้เราได้อาศัยร่วมกันอย่างสุข  สงบ  เย็น  เป็นประโยชน์     

     พยายามกันต่อไป   เจริญธรรม  สำนึกดีค่ะ

         ขอบคุณที่มี  Share. psu.ac.th    

              ยาดมเอง

 

 

 

 

 

 

 

หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 24 กันยายน 2557 11:52 แก้ไข: 25 กันยายน 2557 18:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 anni, และ 7 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.97.49
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ