นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1229
ความเห็น: 1

เดือนกันยายนในสงขลานครินทร์ (2)

27 กันยายน 2557 ประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อพิจารณา ร่าง พรบ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฉบับล่าสุด 18 กันยายน 2557

      หลังจากที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในเวทีประชาพิจารณ์  ร่าง  4  พรบ.มหาวิทยาสงขลานครินทร์  ณ .ห้องประชุมทองจันทร์  ก็ได้มีโอกาสติดตามความก้าวหน้าของการจัดทำร่างดังกล่าว  ทราบว่าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 355(2/2557)  เมื่อวันเสาร์ที่ 8  มีนาคม  2557  ได้เสนอความคิดเห็นในประเด็นตามรายละเอียดที่ปรากฎในข่าวประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย  เกี่ยวกับการนำร่าง  ฉบับล่าสุด  18  กันยายน  2557  เข้าเพื่อพิจารณาในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ในวันที่  27  กันยายน  2557 ก่อนการส่งเข้ากระบวนการของคณะกรรมการกฤษฎีกา

      เนื่องจากเนื้อหาที่นำเสนอไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็น  เกี่ยวกับ  ระบบ PSU  system    การเรียนรู้จุดอ่อนของมหาวิทยาลัยอื่นๆที่เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  รวมทั้งไม่เห็นองค์ประกอบของคณะทำงานพิจารณาร่าง  พรบ.โดยมีผู้รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกรวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกระบวนการได้มา   ซึ่งจำเป็นที่ประชาคมควรมีส่วนรับรู้ด้วย  ใช่หรือไม่

      ประเด็นที่มีข้อสงสัย 

    1.มาตรา  4  เกี่ยวกับสภาอาจารย์  หมายความว่า สภาพนักงานมหาวิทยาลัยสายคณาจารย์ (หน้า 1) จะเห็นได้ว่าไม่ได้รวมข้าราชการ  ซึ่งอยู่ในความหมายของ"ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย"(หน้า 4)

    2.มาตรา 5  (หน้า 2)  ให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ตาม  พรบ. 2522 ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ขยายการศึกษาอุดมศึกษาแห่งแรกของภาคใต้เปลี่ยนเป็นนิติบุคคล ซึ่งผลการเรียนรู้จุดอ่อนของมหาวิทยาลัยอื่นๆเป็นอย่างไรและ  พรบ. นี้  ได้แก้จุดอ่อนดังกล่าวอย่างไรบ้าง 

    3. มาตรา 6 (หน้า 2 )เปลี่ยนแปลงจากฉบับร่าง 4  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตาม  พรบ.   เป็น ให้รัฐมนตรีที่กำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษารักษาการตามร่างล่าสุด

    4. มาตรา 8 (6) หน้า  3  การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  จะประกอบด้วยใครบ้างด้วยการมีส่วนร่วมในมาตรา 4 ประเด็นข้อสงสัยที่ 1  องค์ประกอบขาดความครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในมหาวิทยาลัย

       คงมีรายละเอียดที่ควรเรียนรู้ร่วมกันอีกหลายประเด็น  จากผู้มีภูมิรู้  ภูมิปัญญาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทุกวิทยาเขต  ได้รับทราบและมีส่วนร่วมในการกำ

หนดทิศทางร่วมกันในยุคของการทบทวนการปฏิรูปประเทศไทยและการปฎิรูปการศึกษา

         เชิญชวนสมาชิกเข้าไปร่วมเรียนรู้และกำหนดทิศทาง  การขับเคลื่อนปณิธานแห่งกำเนิดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  (ม.อ.)  และดำรงเจตนารมณ์ร่วมกัน  ในยุคของการเปลี่ยนผ่าน  "การแปรรูปมหาวิทยาลัย"

        " ร่วมเรียนรู้เกื้อกูลและแบ่งปัน   บุญสัมพันธ์สรรค์สร้างทางสุขเย็น"

            เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์

              เจริญธรรม  สำนึกดีค่ะ

                 จริงใจ  ไมตรี  มีอภัย  ไร้ทุกข์

                      ยาดมเอง

 

 

 

หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 26 กันยายน 2557 16:57 แก้ไข: 26 กันยายน 2557 16:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ผลการพิจารณาร่าง พรบ.เป็นอย่างไร ก็ติดตามกันต่อไป

แต่ที่รู้แน่ๆน้ำยางสด กก.ละ 43 บาท

รอรับผลกันต่อไป

ยาดมเอง

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.234.244.18
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ