นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 90 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
มหกรรมจิตอาสาภาคใต้ครั้งที่ 1 1984 0
100 ปี ธงไตรรงค์ 1326 0
50 ปี ศิษย์ได้ดีเพราะมีครู 1340 0
วันไหว้ครูปีการศึกษา 2560 1550 0
สดุดีและไว้อาลัย......ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองใบ ปุญยานันต์ (ครูป้าใบของศิษย์) 1947 0
ความจริงเดียวกัน 1519 0
50 ปี ม.อ ต้นไม้ของพ่อ 1511 0
๓๐ ปีวันเพื่อนพี่น้อง 1607 0
วันสถาปนา:คณะพยาบาลศาสตร์สงขลานครินทร์ (7 ต.ค) 1788 2
รอยต่อแห่งยุคในสงขลานครินทร์ 1988 4
ชีวิตและเวลาเป็นครูที่ดีที่สุดในโลก 1399 0
ค่ายเปิดตาน้อง เปิดโลกเรา 1143 1
เทศกาลเดือน 5- 6 1130 0
คุณความดีเป็นมรดกตกทอด 1088 0
หอประวัติ ม.อ 1215 1
สมาชิกชมรมคนไม่มีบัตร 1236 0
40 ปี การศึกษาพยาบาลในสงขลานครินทร์ 1164 0
เดือนกันยายนในสงขลานครินทร์ (2) 1502 1
เดือนกันยายนที่สงขลานครินทร์ 1215 0
ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตสงขลานครินทร์ (ม.อ.) 1300 0
ม.อ.ใต้ร่มพระบารมี 2072 3
เทศกาลเดือน ห้า ท้องถิ่นใต้ 1491 7
วันจักรีปีนี้ 2557 1495 1
จิตวิญญาณผู้เรียน 2139 0
วิถีแห่งสุขภาพ วิถีแห่งวัฒนธรรม 1239 0
วิถีแห่งสุขภาพ วิถีแห่งวัฒนธรรม 1148 1
13 มีนาคม 2557 1349 3
อะไรคือจุดหมายที่ต้องการ 1054 2
ย้อนรอยวันเด็ก 1608 0
๙ มกราคม ๒๕๕๗ 1260 0
สะท้อนตน 2556 1253 2
สวัสดีปีใหม่จากใจ "ยาดม" 1531 2
ฟื้นจิตวิญญาณจากแผ่นดิน 1201 0
การพยาบาลคือการปฏิบัติธรรม 1189 1
การสืบทอดจิตวิญญาณ 1410 1
วิจัย....ที่อยู่ใน...ใจ 1297 0
สาเหตุที่กลับเข้า Share 1558 6
วันไหว้ครู 2556 1720 1
วิกฤตคือโอกาสสำหรับการเรียนรู้ 1463 5
ยินดีต้อนรับศรีตรังช่ิอที่ 46 1633 1
ไฟดับได้อะไร 1305 2
ทางออกเมื่อจิตตก 1438 3
ความภาคภูมิใจที่ร่วม Share .PSU. 1372 1
เกิดมาเพื่อตอบแทนบุญคุณ(สวัสดีปีใหม่ 2556) 1241 0
วันแสดงกตัญญูของคนท้องถิ่นใต้ 1576 0
วันกตัญญูของสงขลานครินทร์ 1533 0
รองเท้าเสื้อผ้าของลูก 1684 1
34 ปี ในสงขลานครินทร์ (2) 1678 0
34 ปี ในสงขลานครินทร์ 1725 0
วันแม่...2555 1444 2
ความสุขในงานที่ได้ทำ 1571 0
ความสุขในที่ทำงาน 1682 0
ความสุขจากงานที่ทำ 1656 1
ของรัก ของหวง (ไม่ได้) 1948 1
การศึกษาที่ได้เลือก 1597 1
ทำบุญวันว่างเดือนห้า 2110 0
บ้านเรียนสีเขียวครอบครัวพานทอง 2250 3
การศึกษาทางเลือก 1668 0
วันเกิด 1415 1
วิจัยที่อยู่ในใจ 2358 0
วันครู 2056 2
คุณค่าของความเสียสละ 2038 0
ศุกร์สุดท้ายแห่งปี 2554 1704 0
ปุ๋ยขยะ 1937 1
ศรัทธาในวิสัยทัศน์ 1930 2
ศรัทธา 1942 1
ดอกปีบช่อที่ 36 1876 0
21 ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ 1987 0
ชีวิตที่สมดุลลงตัว 2074 1
สัปดาห์วิชาการกับความร่วมมือของเครือข่ายสุขภาพพึ่งตนตามแนวเศษฐกิจพอเพียง 2108 2
ดอกปีบช่อที่ 35 1788 3
กิจกรรมนักศึกษา 1676 1
แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ 1535 0
ระบบสุขภาพพึ่งตน 2143 2
สวัสดี ปี ใหม่ ๒๕๕๔ 1448 3
30 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์ 2458 3
เพลงในชีวิต 1378 0
เพลงในชีวิต 1568 1
วันถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 1458 3
วันศรีตรังคืนถิ่น 1621 3
AAR : กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 1632 2
สุดยอดอยู่ที่ไหน???? 1491 4
คิดถึงกัน...... 1509 3
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1(ตอน2) 1525 3
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 1880 4
รวมพล Blogger ครั้งที่ 1/2551 2222 18
เพลงในชีวิต(ต่อ) 2001 4
เพลงในชีวิต 1818 4
น้องใหม่ 1716 8
นักศึกษาใหม่ 1513 0