นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 90 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
มหกรรมจิตอาสาภาคใต้ครั้งที่ 1 1473 0
100 ปี ธงไตรรงค์ 921 0
50 ปี ศิษย์ได้ดีเพราะมีครู 926 0
วันไหว้ครูปีการศึกษา 2560 1166 0
สดุดีและไว้อาลัย......ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองใบ ปุญยานันต์ (ครูป้าใบของศิษย์) 1502 0
ความจริงเดียวกัน 1111 0
50 ปี ม.อ ต้นไม้ของพ่อ 1129 0
๓๐ ปีวันเพื่อนพี่น้อง 1236 0
วันสถาปนา:คณะพยาบาลศาสตร์สงขลานครินทร์ (7 ต.ค) 1427 2
รอยต่อแห่งยุคในสงขลานครินทร์ 1635 4
ชีวิตและเวลาเป็นครูที่ดีที่สุดในโลก 1160 0
ค่ายเปิดตาน้อง เปิดโลกเรา 873 1
เทศกาลเดือน 5- 6 943 0
คุณความดีเป็นมรดกตกทอด 818 0
หอประวัติ ม.อ 951 1
สมาชิกชมรมคนไม่มีบัตร 976 0
40 ปี การศึกษาพยาบาลในสงขลานครินทร์ 902 0
เดือนกันยายนในสงขลานครินทร์ (2) 1240 1
เดือนกันยายนที่สงขลานครินทร์ 908 0
ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตสงขลานครินทร์ (ม.อ.) 1007 0
ม.อ.ใต้ร่มพระบารมี 1769 3
เทศกาลเดือน ห้า ท้องถิ่นใต้ 1182 3
วันจักรีปีนี้ 2557 1232 1
จิตวิญญาณผู้เรียน 1739 0
วิถีแห่งสุขภาพ วิถีแห่งวัฒนธรรม 929 0
วิถีแห่งสุขภาพ วิถีแห่งวัฒนธรรม 930 1
13 มีนาคม 2557 1088 3
อะไรคือจุดหมายที่ต้องการ 815 2
ย้อนรอยวันเด็ก 1348 0
๙ มกราคม ๒๕๕๗ 990 0
สะท้อนตน 2556 959 2
สวัสดีปีใหม่จากใจ "ยาดม" 1232 2
ฟื้นจิตวิญญาณจากแผ่นดิน 966 0
การพยาบาลคือการปฏิบัติธรรม 965 1
การสืบทอดจิตวิญญาณ 1155 1
วิจัย....ที่อยู่ใน...ใจ 1023 0
สาเหตุที่กลับเข้า Share 1281 6
วันไหว้ครู 2556 1422 1
วิกฤตคือโอกาสสำหรับการเรียนรู้ 1182 5
ยินดีต้อนรับศรีตรังช่ิอที่ 46 1308 1
ไฟดับได้อะไร 1061 2
ทางออกเมื่อจิตตก 1202 3
ความภาคภูมิใจที่ร่วม Share .PSU. 1136 1
เกิดมาเพื่อตอบแทนบุญคุณ(สวัสดีปีใหม่ 2556) 998 0
วันแสดงกตัญญูของคนท้องถิ่นใต้ 1328 0
วันกตัญญูของสงขลานครินทร์ 1311 0
รองเท้าเสื้อผ้าของลูก 1421 1
34 ปี ในสงขลานครินทร์ (2) 1385 0
34 ปี ในสงขลานครินทร์ 1481 0
วันแม่...2555 1179 2
ความสุขในงานที่ได้ทำ 1295 0
ความสุขในที่ทำงาน 1421 0
ความสุขจากงานที่ทำ 1403 1
ของรัก ของหวง (ไม่ได้) 1660 1
การศึกษาที่ได้เลือก 1358 1
ทำบุญวันว่างเดือนห้า 1837 0
บ้านเรียนสีเขียวครอบครัวพานทอง 1920 3
การศึกษาทางเลือก 1384 0
วันเกิด 1166 1
วิจัยที่อยู่ในใจ 1998 0
วันครู 1771 2
คุณค่าของความเสียสละ 1747 0
ศุกร์สุดท้ายแห่งปี 2554 1452 0
ปุ๋ยขยะ 1672 1
ศรัทธาในวิสัยทัศน์ 1626 2
ศรัทธา 1689 1
ดอกปีบช่อที่ 36 1611 0
21 ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ 1723 0
ชีวิตที่สมดุลลงตัว 1785 1
สัปดาห์วิชาการกับความร่วมมือของเครือข่ายสุขภาพพึ่งตนตามแนวเศษฐกิจพอเพียง 1785 2
ดอกปีบช่อที่ 35 1586 3
กิจกรรมนักศึกษา 1482 1
แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ 1389 0
ระบบสุขภาพพึ่งตน 1979 2
สวัสดี ปี ใหม่ ๒๕๕๔ 1313 3
30 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ สงขลานครินทร์ 2307 3
เพลงในชีวิต 1240 0
เพลงในชีวิต 1434 1
วันถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 1339 3
วันศรีตรังคืนถิ่น 1486 3
AAR : กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 1491 2
สุดยอดอยู่ที่ไหน???? 1362 4
คิดถึงกัน...... 1394 3
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1(ตอน2) 1384 3
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 1731 4
รวมพล Blogger ครั้งที่ 1/2551 2075 18
เพลงในชีวิต(ต่อ) 1805 4
เพลงในชีวิต 1637 4
น้องใหม่ 1556 8
นักศึกษาใหม่ 1347 0