นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

อ่าน: 605
ความเห็น: 0

ทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ภายหลังจากการที่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ได้รับมอบหมายภารกิจ จากทางมหาวิทยาลัย ให้เข้ามาดำเนินการ เรื่องการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือสำหรับการทดสอบและวิจัยผลิตภัณฑ์ทางด้านยางพารา

วันนี้

ความพยายาม....เริ่มตั้งแต่การศึกษาหาข้อมูลครุภัณฑ์ และสถานที่...สำหรับการติดตั้งเครื่องมือ...บวกกับการสรรหาบุคคลากร ที่มีความมุ่งมั่นทางด้านวิชาการ ที่จะมาจำเครื่องมือทดสอบนั้น ๆ จากความพยายาม ของทุกภาคส่วนทำให้เราผ่านอุปสรรคต่าง ๆ มามากมายถึงวันนี้

ท่านรองศาสตราจารย์ ดร.พีรพงศ์ ทีฆสกุล ที่ได้รับมอบหมายจากท่านอธิการ รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสภุล ในการกำกับดูแลศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ รวมถึงท่าน รศ.อาซีซัน แกสมาน ผู้เขียนโครงการของบประมาณ

จากวันนั้นจนกระทั้งถึงปัจจุบัน ข้อความใน face ของท่านรองอธิการรองศาสตราจารย์ ดร.พีรพงศ์ ทีฆสกุล

"ม.สงขลานครินทร์โดยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ได้รับการประกาศจากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สมอ. เป็นผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางพาราหลายประเภท ทั้งนี้เพื่อเป็นช่องทางให้กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการได้ผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน สามารถนำเข้าสู่บัญชีนวัตกรรมเพื่อให้เข้าสู่กระบวนการจัดซืื้อจัดจ้างภาครัฐ ตลอดจนการขายสินค้าในตลาดอื่น ๆ ภารกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ ม.อ.ผลักดันให้เกิดการนำงานวิจัยด้านยางพาราออกสู่ตลาด สร้างมูลค่าเพิ่มให้ภาคการเกษตร และยกระดับเกษตรกร ตรงกับโมเดลประเทศไทย 4.0 เป๊ะ"

สำหรับวันนี้เราทำได้ แต่การจะคงอยู่ของระบบยังคงต้องพัฒนากันต่อ ๆ ไปครับ

หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 01 ตุลาคม 2560 13:43 แก้ไข: 01 ตุลาคม 2560 14:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Smarn และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.224.118.247
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ