นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 8

อ่าน: 1665
ความเห็น: 0

Vésenaz, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ กับAkkharawit Kanjana-Opas

มีผู้สนใจขอให้เล่าเรื่องที่ผมร่วมกับคณะของท่านรัฐมนตรี กอบศักดิ์ ภูตระกูล เลขาธิการสภาพัฒน์ ดร.ปรเมธี วิมลศิริ และ คุณเทวินทร์ วงศ์วาณิช ผู้บริหารของ ปตท. ในฐานะของบอร์ดของ TMA และทีมงานจากสภาพัฒน์ฯ และ TMA เข้าหารือกับ World Economic Forum (WEF) เกี่ยวกับเรื่องของการจัดอันดับด้านขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย เพื่อยกระดับเรื่องดังกล่าว เพราะรัฐบาลให้ความสำคัญในเรื่องนี้มาก และคณะที่เดินทางมาในครั้งนี้คือคณะทำงานด้านขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศซึ่งประกอบไปด้วยทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพราะ WEF นั้นมองประเด็นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งที่เป็นส่วนของการดำเนินการของภาครัฐ และการดำเนินการของภาคเอกชนด้วย

ในภาพอาจจะมี 16 คน, รวมถึง Akkharawit Kanjana-Opas, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

เราได้รับทราบจาก WEF ว่าในขณะนี้ WEF เองก็กำลังจะปรับเปลี่ยนแนวทางและวิธีการประเมินและจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยมีเกณฑ์ที่เพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมพอสมควร เช่น การเพิ่มเรื่องของนวัตกรรมเข้ามา และการให้ความสำคัญกับธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ (Startups) ด้วย ซึ่ง WEF เองก็ได้จัดตั้งหน่วยงานภายในขึ้นใหม่ 3 ศูนย์ด้วยกันคือ 1. Center for Industrial Solutions 2. Global Center for Cybersecurities และ Center for Innovation & Entrepreneurship ซึ่งมีเรืองหลักๆ ที่จะทำในช่วงนี้คือการทำ Teacher Incubation Program เพื่อพัฒนาครู อาจารย์ที่จะสอนเรื่องของ Entrepreneurship

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ซึ่งจากข้อมูลของการประเมินและจัดอันดับของ WEF ก็พบว่าประเทศไทยเมื่อเปรัยบเทียบกับประเทศอื่นแล้วนั้นเรื่องที่เราได้คะแนนน้อยที่สุดและยังห่างจากประเทศที่ทำเรื่องดังกล่าวได้ดีที่สุดอยู่มากคือเรื่องของ Innovation Capacity ที่เราได้ลำดับที่ 61 และห่างจากอันดับหรือคือ สหรัฐ อยู่มากที่สุด และเมื่อพิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวข้องก็พบว่าคะแนนในส่วนของ R&D Expenditures หรืองบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศนั้นเราได้คะแนนต่ำสุด (16 คะแนน) หรือเรื่องจำนวนสิทธิบัตรต่อหัวประชากรเราก็ได้คะแนนน้อยมาก ซึ่งทาง WEF ก็ได้แนะนำว่า การแก้ปัญหานั้นอย่ามองที่แค่ ranking อย่างเดียวเพราะจะทำให้หลงประเด็น เนื่องจากการปรับอันดับนั้นอาจจะไม่สำคัญเท่ากับคะแนนที่เราได้รับ เพราะประเทศอื่นๆก็ปรับตัวตลอดเวลาเหมือนกัน ดังนั้นแม้อันดับจะไม่ขยับมากนักแต่ถ้าคะแนนดีขึ้นก็ย่อมจะดีกว่า และการแก้ปัญหาเพื่อจะทำให้ได้คะแนนด้านขีดความสามารถในการแข่งขันด้านนั้นดีขึ้นก็อาจจะต้องทำหลายๆอย่างไปด้วยกันและะต้องมองประเด็นแวดล้อมที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน และต้องอาศัยการ commit อย่างจริงจังจากผู้บริหารระดับสูงของประเทศ รวมทั้งการร่วมมือกันทำงาน และการจัดลำดับความสำคัญของงานว่าต้องทำอะไรก่อนหลัง อีกทั้งยังต้องสามารถที่จะทำให้เกิดผลงานขึ้นจริงได้และสื่อสารกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล ซึ่งหลายๆประเด็นรัฐบาลก็กำลังขับเคลื่อนอย่างจริงจัง และท่านรัฐมนตรีกอบศักดิ์เองก็ได้ให้ความมั่นใจกับ WEF ว่าประเทศไทยจะทำเรื่องนี้อย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมให้มากที่สุด แน่นอนครับว่าหลายๆเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Startups หรือโครงการวิจัย Spearhead และการสร้าง Innovation Driven Enterprise (IDE) และการนำเอาเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะการวางแผนกาวิจัยด้วยข้อมูลสิทธิบัตร และการส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิบัตรและการเขียนคำขอสิทธิบัตรมากขึ้นนั้นก็จะช่วยทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของเราดีขึ้น หากทำต่อเนื่อง จริงจังและมีกลยุทธ์การวางแผนการทำงานที่ดี เพราะตัวอย่างก็มีให้เห็นแล้วว่าประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่าง สิงคโปร์ หรือ มาเลเซียนั้นก็ทำสำเร็จมาแล้วทั้งสิ้นครับ

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

วันนี้เราจะไปพบกับ IMD เพื่อหารือในเรื่องเดียวกันนี้ต่อครับ เห็นทีมงานที่จะดำเนินการเรื่องนี้แล้วทั้งจากภาครัฐและเอกชนก็มั่นใจในระดับหนึ่งว่าประเทศไทยของเราจะมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่ดีขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้

ในภาพอาจจะมี ตาราง และ สถานที่ในร่ม

Akkharawit Kanjana-Opas
1 มีนาคม เวลา 10:12 น. · Vésenaz, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 03 มีนาคม 2561 20:48 แก้ไข: 03 มีนาคม 2561 20:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.25.169
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ