นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 8

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
งานติดตั้ง เครื่องมือวิจัย 2461 1
XRD&XRF 4484 3
Multi-Functional Pyrolysis System บนเครื่อง 5977A"leak" 1497 0
amino acid 1573 0
Akkharawit Kanjana-Opas 1 มีนาคม ใกล้ โลซาน, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 1368 0
Vésenaz, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ กับAkkharawit Kanjana-Opas 1489 0
ปั๊มลมกับการใช้งาน 1774 0
regulator สำหรับ flow ต่ำ 1333 0
ย้าย เพราะจำเป็น 1155 0
Akkharawit Kanjana-Opas เล่าเรื่อง 1038 0
ปีใหม่ ดื่มไม่ขับ 1171 2
ปอ ปลานั้นหายาก 1560 0
ทิศทาง 984 0
Higher Education for Digital Citizenship Towards Thailand 4.0 "Akkharawit Kanjana-Opas 1104 2
กว่าจะถึงวัน "ฟ้าสาง" 1195 3
ปรับความเข้มจอภาพ Spectroquant Pharo 300 1774 1
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องสาม 1888 7
มหาวิทยาลัย Kagawa"Akkharawit Kanjana-Opas" 2 900 0
บันทึกการเดินทาง Akkharawit Kanjana-Opas 1329 0
มหาวิทยาลัย Kagawa"Akkharawit Kanjana-Opas" 1360 2
สวัสดีวันหยุด 979 0
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องสอง 1199 0
เปลี่ยน Windows "XRF" ตอนที่ ๑ 960 0
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องหนึ่ง 1370 0
Agilent 6545 Accurate-Mass Q-TOF LC/MS 1739 0
ไปพักบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร 1710 0
ก้าวออกจากบ้าน 1230 1
วิกฤติของคนทำงาน 1000 0
ทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1447 1
scan baseline uv มีปัญหา 1536 0
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องผ่าน (Transmission Electron Microscope, TEM) 1557 1
OVP-PQ Test Protocol 1204 0
ความชื้นกับเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 1410 0
KaiZen ของชาว "SITI" 1069 0
จาก"SEC" เป็น "ISIT" 1178 0
2888 ช่วย start รถยนต์ได้ 1279 0
ใบปะหลังประกอบการเบิกจ่าย 1006 0
7890A Flame Not Active 1347 0
ดอยแม่สลอง เชียงราย 2018 0
MFU เชียงราย 1504 0
โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) 1216 0
สรุปเนื้อหาการบรรยายเรื่อง Corporate Social Responsibility(CSR) และ Sustainable Development (SD) 1253 0
Batt. กับ Board อิเล็กทรอนิกส์ 1144 0
OES กับกลิ่นไหม้ 1501 2
สรุปเนื้อหาการบรรยายหลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 เรื่อง Corporate Governance และ เรื่อง Leadership ตอนที่ ๒ 1088 0
สรุปเนื้อหาการบรรยายหลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 เรื่อง Corporate Governance และ เรื่อง Leadership ตอนที่ ๑ 1243 0
สรุปการบรรยายเรื่อง Global Leadership & Human Capital Development โดย Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วทต 24 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 4 ตอนจบ 1481 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 3 1292 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 2 1602 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 1 1604 0
Vent-free adapter for GC MS 1371 0
8 อันดับ Shinkansen ที่เร็วที่สุด 2347 0
Capacitor เสื่อมสภาพ 1569 0
Marcro TGA 1683 0
Manual Pyrolyser 1247 0
ไกลบ้าน 1433 0
รังนกหน้าบ้าน 1587 1
Mercury low sensitivity 1336 1
Field Emission Scanning Electron Microscopy (FESEM) 1509 1
HPLC Training 1377 0
ตลาดนัดบ้านควนหิน จะนะ 1525 0
HPLC ไม่มีแรงดัน 1563 0
เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด 1320 0
GAS Selector"TGA" 2029 0
ร้านอาหารในยะหา 1435 0
วันเดียว สองจังหวัด 1524 0
กาลเวลา ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 1268 0
ป่าคอนกรีต ม.อ. 1186 0
งานปรับแสงสว่างสำหรับห้อง Lab 1347 0
Surface area and porosity analyzer (BET) 3415 0
GC-MS Triple Quad 1463 0
เลือกเหรียญบาทที่มีพญาครุฑ 4030 6
วันหยุดที่ไม่เหมือนเพื่อน 1216 0
โรงงานไบโอดีเซลของพ่อหลวง 1222 0
ไปรษณีย์รูปพ่อหลวง 964 0
หลงทิศ 1105 1
เหนื่อย 1828 0
คิดถึง ธรรมชาติ เมื่อวันเวลาผ่านไป 1136 1
Login microplate readers ไม่ได้ 1339 0
สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ ๒๕๖๐ 1309 0
ทฤษฎีกับปฏิบัติมันไม่เหมือนกันหรอก 1343 0
เรียนและงาน 1437 0
เหตุฉุกเฉินในวันหยุด 1424 0
บุคลากรดีเด่น ๒๕๕๙ 1660 7
Thermal conductivity / ค่าการนำความร้อน 1762 1
เราแพ้อะไร กันแน่ 1102 0
“ โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย ” 1344 1
มะยม ไม้มงคล 1601 0
มด แมลง กับเครื่องชั่ง 1525 2
ธรรมะ สำหรับทางสายกลาง 2246 0
ปรับตั้งค่าช่องรายการจานส้ม ๒ 1325 0
เก็บลงกล่องลด 50 % 1477 0
ช่องภาพยนต์จานส้ม"หาย" 1245 0
เสาวรสปั่น 1590 0
ทำไมเราจึงต้องดึงกระดูกหลัง 1199 0
เรื่องแปลกที่กลับหลังหันของชีวิต 1321 1
การแพทย์ทางเลือก 1334 0
ไม่ใช่หน้าที่ แต่ต้องทำ 1543 3
เราไม่รู้ว่าวันนี้ กับวันข้างหน้าแตกต่างกันอย่างไร 1150 0
เครื่องจำลองสภาวะอากาศเพื่อการเร่งปฏิกิริยาสำหรับทดสอบตัวอย่าง 3052 2