นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
งานติดตั้ง เครื่องมือวิจัย 1475 0
XRD&XRF 3095 3
Multi-Functional Pyrolysis System บนเครื่อง 5977A"leak" 858 0
amino acid 920 0
Akkharawit Kanjana-Opas 1 มีนาคม ใกล้ โลซาน, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 845 0
Vésenaz, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ กับAkkharawit Kanjana-Opas 985 0
ปั๊มลมกับการใช้งาน 1165 0
regulator สำหรับ flow ต่ำ 808 0
ย้าย เพราะจำเป็น 722 0
Akkharawit Kanjana-Opas เล่าเรื่อง 606 0
ปีใหม่ ดื่มไม่ขับ 731 2
ปอ ปลานั้นหายาก 1134 0
ทิศทาง 617 0
Higher Education for Digital Citizenship Towards Thailand 4.0 "Akkharawit Kanjana-Opas 675 2
กว่าจะถึงวัน "ฟ้าสาง" 786 3
ปรับความเข้มจอภาพ Spectroquant Pharo 300 1156 1
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องสาม 1335 7
มหาวิทยาลัย Kagawa"Akkharawit Kanjana-Opas" 2 549 0
บันทึกการเดินทาง Akkharawit Kanjana-Opas 846 0
มหาวิทยาลัย Kagawa"Akkharawit Kanjana-Opas" 871 2
สวัสดีวันหยุด 618 0
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องสอง 746 0
เปลี่ยน Windows "XRF" ตอนที่ ๑ 646 0
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องหนึ่ง 920 0
Agilent 6545 Accurate-Mass Q-TOF LC/MS 1028 0
ไปพักบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร 1114 0
ก้าวออกจากบ้าน 840 1
วิกฤติของคนทำงาน 672 0
ทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1006 1
scan baseline uv มีปัญหา 924 0
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องผ่าน (Transmission Electron Microscope, TEM) 1050 1
OVP-PQ Test Protocol 817 0
ความชื้นกับเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 985 0
KaiZen ของชาว "SITI" 700 0
จาก"SEC" เป็น "ISIT" 805 0
2888 ช่วย start รถยนต์ได้ 923 0
ใบปะหลังประกอบการเบิกจ่าย 662 0
7890A Flame Not Active 946 0
ดอยแม่สลอง เชียงราย 1501 0
MFU เชียงราย 1111 0
โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) 826 0
สรุปเนื้อหาการบรรยายเรื่อง Corporate Social Responsibility(CSR) และ Sustainable Development (SD) 862 0
Batt. กับ Board อิเล็กทรอนิกส์ 791 0
OES กับกลิ่นไหม้ 1083 2
สรุปเนื้อหาการบรรยายหลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 เรื่อง Corporate Governance และ เรื่อง Leadership ตอนที่ ๒ 771 0
สรุปเนื้อหาการบรรยายหลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 เรื่อง Corporate Governance และ เรื่อง Leadership ตอนที่ ๑ 826 0
สรุปการบรรยายเรื่อง Global Leadership & Human Capital Development โดย Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วทต 24 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 4 ตอนจบ 1092 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 3 939 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 2 1160 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 1 1206 0
Vent-free adapter for GC MS 966 0
8 อันดับ Shinkansen ที่เร็วที่สุด 1900 0
Capacitor เสื่อมสภาพ 1167 0
Marcro TGA 1210 0
Manual Pyrolyser 848 0
ไกลบ้าน 1093 0
รังนกหน้าบ้าน 1133 1
Mercury low sensitivity 907 1
Field Emission Scanning Electron Microscopy (FESEM) 1057 1
HPLC Training 951 0
ตลาดนัดบ้านควนหิน จะนะ 1053 0
HPLC ไม่มีแรงดัน 1124 0
เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด 974 0
GAS Selector"TGA" 1579 0
ร้านอาหารในยะหา 1019 0
วันเดียว สองจังหวัด 1163 0
กาลเวลา ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 943 0
ป่าคอนกรีต ม.อ. 883 0
งานปรับแสงสว่างสำหรับห้อง Lab 970 0
Surface area and porosity analyzer (BET) 2485 0
GC-MS Triple Quad 1057 0
เลือกเหรียญบาทที่มีพญาครุฑ 3308 6
วันหยุดที่ไม่เหมือนเพื่อน 836 0
โรงงานไบโอดีเซลของพ่อหลวง 867 0
ไปรษณีย์รูปพ่อหลวง 627 0
หลงทิศ 764 1
เหนื่อย 1287 0
คิดถึง ธรรมชาติ เมื่อวันเวลาผ่านไป 822 1
Login microplate readers ไม่ได้ 1036 0
สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ ๒๕๖๐ 971 0
ทฤษฎีกับปฏิบัติมันไม่เหมือนกันหรอก 981 0
เรียนและงาน 1068 0
เหตุฉุกเฉินในวันหยุด 1057 0
บุคลากรดีเด่น ๒๕๕๙ 1236 7
Thermal conductivity / ค่าการนำความร้อน 1283 1
เราแพ้อะไร กันแน่ 801 0
“ โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย ” 956 0
มะยม ไม้มงคล 1228 0
มด แมลง กับเครื่องชั่ง 1177 2
ธรรมะ สำหรับทางสายกลาง 1617 0
ปรับตั้งค่าช่องรายการจานส้ม ๒ 991 0
เก็บลงกล่องลด 50 % 1109 0
ช่องภาพยนต์จานส้ม"หาย" 879 0
เสาวรสปั่น 1114 0
ทำไมเราจึงต้องดึงกระดูกหลัง 868 0
เรื่องแปลกที่กลับหลังหันของชีวิต 990 1
การแพทย์ทางเลือก 939 0
ไม่ใช่หน้าที่ แต่ต้องทำ 1122 3
เราไม่รู้ว่าวันนี้ กับวันข้างหน้าแตกต่างกันอย่างไร 816 0
เครื่องจำลองสภาวะอากาศเพื่อการเร่งปฏิกิริยาสำหรับทดสอบตัวอย่าง 2226 2