นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 8

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
งานติดตั้ง เครื่องมือวิจัย 2789 2
XRD&XRF 4858 3
Multi-Functional Pyrolysis System บนเครื่อง 5977A"leak" 1710 0
amino acid 1792 0
Akkharawit Kanjana-Opas 1 มีนาคม ใกล้ โลซาน, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 1510 0
Vésenaz, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ กับAkkharawit Kanjana-Opas 1660 0
ปั๊มลมกับการใช้งาน 1939 0
regulator สำหรับ flow ต่ำ 1459 0
ย้าย เพราะจำเป็น 1273 0
Akkharawit Kanjana-Opas เล่าเรื่อง 1141 0
ปีใหม่ ดื่มไม่ขับ 1298 2
ปอ ปลานั้นหายาก 1678 0
ทิศทาง 1098 0
Higher Education for Digital Citizenship Towards Thailand 4.0 "Akkharawit Kanjana-Opas 1246 2
กว่าจะถึงวัน "ฟ้าสาง" 1362 3
ปรับความเข้มจอภาพ Spectroquant Pharo 300 1979 1
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องสาม 2034 7
มหาวิทยาลัย Kagawa"Akkharawit Kanjana-Opas" 2 1013 0
บันทึกการเดินทาง Akkharawit Kanjana-Opas 1467 0
มหาวิทยาลัย Kagawa"Akkharawit Kanjana-Opas" 1540 2
สวัสดีวันหยุด 1071 0
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องสอง 1290 0
เปลี่ยน Windows "XRF" ตอนที่ ๑ 1090 0
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องหนึ่ง 1513 0
Agilent 6545 Accurate-Mass Q-TOF LC/MS 1957 0
ไปพักบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร 1830 0
ก้าวออกจากบ้าน 1361 1
วิกฤติของคนทำงาน 1097 0
ทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1554 1
scan baseline uv มีปัญหา 1656 0
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องผ่าน (Transmission Electron Microscope, TEM) 1669 1
OVP-PQ Test Protocol 1339 0
ความชื้นกับเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 1501 0
KaiZen ของชาว "SITI" 1160 0
จาก"SEC" เป็น "ISIT" 1268 0
2888 ช่วย start รถยนต์ได้ 1390 0
ใบปะหลังประกอบการเบิกจ่าย 1112 0
7890A Flame Not Active 1472 0
ดอยแม่สลอง เชียงราย 2148 0
MFU เชียงราย 1615 0
โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) 1331 0
สรุปเนื้อหาการบรรยายเรื่อง Corporate Social Responsibility(CSR) และ Sustainable Development (SD) 1417 0
Batt. กับ Board อิเล็กทรอนิกส์ 1241 0
OES กับกลิ่นไหม้ 1620 2
สรุปเนื้อหาการบรรยายหลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 เรื่อง Corporate Governance และ เรื่อง Leadership ตอนที่ ๒ 1178 0
สรุปเนื้อหาการบรรยายหลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 เรื่อง Corporate Governance และ เรื่อง Leadership ตอนที่ ๑ 1353 0
สรุปการบรรยายเรื่อง Global Leadership & Human Capital Development โดย Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วทต 24 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 4 ตอนจบ 1597 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 3 1389 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 2 1736 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 1 1728 0
Vent-free adapter for GC MS 1489 0
8 อันดับ Shinkansen ที่เร็วที่สุด 2471 0
Capacitor เสื่อมสภาพ 1676 0
Marcro TGA 1811 0
Manual Pyrolyser 1365 0
ไกลบ้าน 1528 0
รังนกหน้าบ้าน 1701 1
Mercury low sensitivity 1475 1
Field Emission Scanning Electron Microscopy (FESEM) 1613 1
HPLC Training 1564 0
ตลาดนัดบ้านควนหิน จะนะ 1639 0
HPLC ไม่มีแรงดัน 1677 0
เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด 1430 0
GAS Selector"TGA" 2162 0
ร้านอาหารในยะหา 1542 0
วันเดียว สองจังหวัด 1635 0
กาลเวลา ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 1362 0
ป่าคอนกรีต ม.อ. 1275 0
งานปรับแสงสว่างสำหรับห้อง Lab 1462 0
Surface area and porosity analyzer (BET) 3688 0
GC-MS Triple Quad 1590 0
เลือกเหรียญบาทที่มีพญาครุฑ 4203 6
วันหยุดที่ไม่เหมือนเพื่อน 1321 0
โรงงานไบโอดีเซลของพ่อหลวง 1330 0
ไปรษณีย์รูปพ่อหลวง 1051 0
หลงทิศ 1192 1
เหนื่อย 1990 0
คิดถึง ธรรมชาติ เมื่อวันเวลาผ่านไป 1233 1
Login microplate readers ไม่ได้ 1422 0
สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ ๒๕๖๐ 1406 0
ทฤษฎีกับปฏิบัติมันไม่เหมือนกันหรอก 1418 0
เรียนและงาน 1540 0
เหตุฉุกเฉินในวันหยุด 1517 0
บุคลากรดีเด่น ๒๕๕๙ 1763 7
Thermal conductivity / ค่าการนำความร้อน 1917 1
เราแพ้อะไร กันแน่ 1210 0
“ โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย ” 1486 2
มะยม ไม้มงคล 1747 0
มด แมลง กับเครื่องชั่ง 1615 2
ธรรมะ สำหรับทางสายกลาง 2395 0
ปรับตั้งค่าช่องรายการจานส้ม ๒ 1405 0
เก็บลงกล่องลด 50 % 1591 0
ช่องภาพยนต์จานส้ม"หาย" 1359 0
เสาวรสปั่น 1739 0
ทำไมเราจึงต้องดึงกระดูกหลัง 1288 0
เรื่องแปลกที่กลับหลังหันของชีวิต 1426 1
การแพทย์ทางเลือก 1484 0
ไม่ใช่หน้าที่ แต่ต้องทำ 1665 3
เราไม่รู้ว่าวันนี้ กับวันข้างหน้าแตกต่างกันอย่างไร 1268 0
เครื่องจำลองสภาวะอากาศเพื่อการเร่งปฏิกิริยาสำหรับทดสอบตัวอย่าง 3329 2