นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
งานติดตั้ง เครื่องมือวิจัย 1288 0
XRD&XRF 2742 3
Multi-Functional Pyrolysis System บนเครื่อง 5977A"leak" 745 0
amino acid 814 0
Akkharawit Kanjana-Opas 1 มีนาคม ใกล้ โลซาน, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 770 0
Vésenaz, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ กับAkkharawit Kanjana-Opas 896 0
ปั๊มลมกับการใช้งาน 1060 0
regulator สำหรับ flow ต่ำ 729 0
ย้าย เพราะจำเป็น 654 0
Akkharawit Kanjana-Opas เล่าเรื่อง 528 0
ปีใหม่ ดื่มไม่ขับ 664 2
ปอ ปลานั้นหายาก 1065 0
ทิศทาง 560 0
Higher Education for Digital Citizenship Towards Thailand 4.0 "Akkharawit Kanjana-Opas 614 2
กว่าจะถึงวัน "ฟ้าสาง" 729 3
ปรับความเข้มจอภาพ Spectroquant Pharo 300 1073 1
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องสาม 1212 7
มหาวิทยาลัย Kagawa"Akkharawit Kanjana-Opas" 2 505 0
บันทึกการเดินทาง Akkharawit Kanjana-Opas 775 0
มหาวิทยาลัย Kagawa"Akkharawit Kanjana-Opas" 789 2
สวัสดีวันหยุด 553 0
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องสอง 679 0
เปลี่ยน Windows "XRF" ตอนที่ ๑ 589 0
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องหนึ่ง 847 0
Agilent 6545 Accurate-Mass Q-TOF LC/MS 950 0
ไปพักบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร 1026 0
ก้าวออกจากบ้าน 761 1
วิกฤติของคนทำงาน 600 0
ทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 933 1
scan baseline uv มีปัญหา 834 0
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องผ่าน (Transmission Electron Microscope, TEM) 972 1
OVP-PQ Test Protocol 754 0
ความชื้นกับเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 914 0
KaiZen ของชาว "SITI" 639 0
จาก"SEC" เป็น "ISIT" 742 0
2888 ช่วย start รถยนต์ได้ 843 0
ใบปะหลังประกอบการเบิกจ่าย 602 0
7890A Flame Not Active 880 0
ดอยแม่สลอง เชียงราย 1420 0
MFU เชียงราย 1044 0
โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) 762 0
สรุปเนื้อหาการบรรยายเรื่อง Corporate Social Responsibility(CSR) และ Sustainable Development (SD) 792 0
Batt. กับ Board อิเล็กทรอนิกส์ 726 0
OES กับกลิ่นไหม้ 1028 2
สรุปเนื้อหาการบรรยายหลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 เรื่อง Corporate Governance และ เรื่อง Leadership ตอนที่ ๒ 724 0
สรุปเนื้อหาการบรรยายหลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 เรื่อง Corporate Governance และ เรื่อง Leadership ตอนที่ ๑ 760 0
สรุปการบรรยายเรื่อง Global Leadership & Human Capital Development โดย Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วทต 24 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 4 ตอนจบ 1009 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 3 879 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 2 1098 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 1 1124 0
Vent-free adapter for GC MS 908 0
8 อันดับ Shinkansen ที่เร็วที่สุด 1237 0
Capacitor เสื่อมสภาพ 1102 0
Marcro TGA 1139 0
Manual Pyrolyser 792 0
ไกลบ้าน 1046 0
รังนกหน้าบ้าน 1064 1
Mercury low sensitivity 844 1
Field Emission Scanning Electron Microscopy (FESEM) 990 1
HPLC Training 893 0
ตลาดนัดบ้านควนหิน จะนะ 988 0
HPLC ไม่มีแรงดัน 1061 0
เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด 918 0
GAS Selector"TGA" 1033 0
ร้านอาหารในยะหา 975 0
วันเดียว สองจังหวัด 1107 0
กาลเวลา ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 895 0
ป่าคอนกรีต ม.อ. 835 0
งานปรับแสงสว่างสำหรับห้อง Lab 918 0
Surface area and porosity analyzer (BET) 2323 0
GC-MS Triple Quad 974 0
เลือกเหรียญบาทที่มีพญาครุฑ 3114 6
วันหยุดที่ไม่เหมือนเพื่อน 797 0
โรงงานไบโอดีเซลของพ่อหลวง 812 0
ไปรษณีย์รูปพ่อหลวง 567 0
หลงทิศ 719 1
เหนื่อย 1225 0
คิดถึง ธรรมชาติ เมื่อวันเวลาผ่านไป 778 1
Login microplate readers ไม่ได้ 984 0
สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ ๒๕๖๐ 924 0
ทฤษฎีกับปฏิบัติมันไม่เหมือนกันหรอก 922 0
เรียนและงาน 1013 0
เหตุฉุกเฉินในวันหยุด 1009 0
บุคลากรดีเด่น ๒๕๕๙ 1174 7
Thermal conductivity / ค่าการนำความร้อน 1202 1
เราแพ้อะไร กันแน่ 758 0
“ โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย ” 897 0
มะยม ไม้มงคล 1166 0
มด แมลง กับเครื่องชั่ง 1130 2
ธรรมะ สำหรับทางสายกลาง 1518 0
ปรับตั้งค่าช่องรายการจานส้ม ๒ 945 0
เก็บลงกล่องลด 50 % 1054 0
ช่องภาพยนต์จานส้ม"หาย" 828 0
เสาวรสปั่น 1040 0
ทำไมเราจึงต้องดึงกระดูกหลัง 818 0
เรื่องแปลกที่กลับหลังหันของชีวิต 952 1
การแพทย์ทางเลือก 890 0
ไม่ใช่หน้าที่ แต่ต้องทำ 1068 3
เราไม่รู้ว่าวันนี้ กับวันข้างหน้าแตกต่างกันอย่างไร 775 0
เครื่องจำลองสภาวะอากาศเพื่อการเร่งปฏิกิริยาสำหรับทดสอบตัวอย่าง 2065 2