นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
งานติดตั้ง เครื่องมือวิจัย 2279 1
XRD&XRF 4204 3
Multi-Functional Pyrolysis System บนเครื่อง 5977A"leak" 1342 0
amino acid 1425 0
Akkharawit Kanjana-Opas 1 มีนาคม ใกล้ โลซาน, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 1263 0
Vésenaz, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ กับAkkharawit Kanjana-Opas 1364 0
ปั๊มลมกับการใช้งาน 1643 0
regulator สำหรับ flow ต่ำ 1210 0
ย้าย เพราะจำเป็น 1049 0
Akkharawit Kanjana-Opas เล่าเรื่อง 937 0
ปีใหม่ ดื่มไม่ขับ 1061 2
ปอ ปลานั้นหายาก 1454 0
ทิศทาง 881 0
Higher Education for Digital Citizenship Towards Thailand 4.0 "Akkharawit Kanjana-Opas 1008 2
กว่าจะถึงวัน "ฟ้าสาง" 1094 3
ปรับความเข้มจอภาพ Spectroquant Pharo 300 1626 1
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องสาม 1769 7
มหาวิทยาลัย Kagawa"Akkharawit Kanjana-Opas" 2 790 0
บันทึกการเดินทาง Akkharawit Kanjana-Opas 1210 0
มหาวิทยาลัย Kagawa"Akkharawit Kanjana-Opas" 1228 2
สวัสดีวันหยุด 881 0
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องสอง 1088 0
เปลี่ยน Windows "XRF" ตอนที่ ๑ 867 0
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องหนึ่ง 1261 0
Agilent 6545 Accurate-Mass Q-TOF LC/MS 1562 0
ไปพักบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร 1579 0
ก้าวออกจากบ้าน 1130 1
วิกฤติของคนทำงาน 906 0
ทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1346 1
scan baseline uv มีปัญหา 1422 0
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องผ่าน (Transmission Electron Microscope, TEM) 1465 1
OVP-PQ Test Protocol 1092 0
ความชื้นกับเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 1312 0
KaiZen ของชาว "SITI" 983 0
จาก"SEC" เป็น "ISIT" 1089 0
2888 ช่วย start รถยนต์ได้ 1190 0
ใบปะหลังประกอบการเบิกจ่าย 912 0
7890A Flame Not Active 1246 0
ดอยแม่สลอง เชียงราย 1899 0
MFU เชียงราย 1399 0
โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) 1109 0
สรุปเนื้อหาการบรรยายเรื่อง Corporate Social Responsibility(CSR) และ Sustainable Development (SD) 1129 0
Batt. กับ Board อิเล็กทรอนิกส์ 1060 0
OES กับกลิ่นไหม้ 1384 2
สรุปเนื้อหาการบรรยายหลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 เรื่อง Corporate Governance และ เรื่อง Leadership ตอนที่ ๒ 999 0
สรุปเนื้อหาการบรรยายหลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 เรื่อง Corporate Governance และ เรื่อง Leadership ตอนที่ ๑ 1137 0
สรุปการบรรยายเรื่อง Global Leadership & Human Capital Development โดย Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วทต 24 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 4 ตอนจบ 1375 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 3 1185 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 2 1478 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 1 1500 0
Vent-free adapter for GC MS 1258 0
8 อันดับ Shinkansen ที่เร็วที่สุด 2236 0
Capacitor เสื่อมสภาพ 1454 0
Marcro TGA 1578 0
Manual Pyrolyser 1144 0
ไกลบ้าน 1333 0
รังนกหน้าบ้าน 1465 1
Mercury low sensitivity 1199 1
Field Emission Scanning Electron Microscopy (FESEM) 1403 1
HPLC Training 1257 0
ตลาดนัดบ้านควนหิน จะนะ 1402 0
HPLC ไม่มีแรงดัน 1455 0
เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด 1227 0
GAS Selector"TGA" 1914 0
ร้านอาหารในยะหา 1333 0
วันเดียว สองจังหวัด 1440 0
กาลเวลา ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 1184 0
ป่าคอนกรีต ม.อ. 1098 0
งานปรับแสงสว่างสำหรับห้อง Lab 1258 0
Surface area and porosity analyzer (BET) 3182 0
GC-MS Triple Quad 1349 0
เลือกเหรียญบาทที่มีพญาครุฑ 3868 6
วันหยุดที่ไม่เหมือนเพื่อน 1127 0
โรงงานไบโอดีเซลของพ่อหลวง 1125 0
ไปรษณีย์รูปพ่อหลวง 859 0
หลงทิศ 1011 1
เหนื่อย 1679 0
คิดถึง ธรรมชาติ เมื่อวันเวลาผ่านไป 1051 1
Login microplate readers ไม่ได้ 1253 0
สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ ๒๕๖๐ 1208 0
ทฤษฎีกับปฏิบัติมันไม่เหมือนกันหรอก 1251 0
เรียนและงาน 1347 0
เหตุฉุกเฉินในวันหยุด 1312 0
บุคลากรดีเด่น ๒๕๕๙ 1556 7
Thermal conductivity / ค่าการนำความร้อน 1636 1
เราแพ้อะไร กันแน่ 1010 0
“ โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย ” 1235 0
มะยม ไม้มงคล 1480 0
มด แมลง กับเครื่องชั่ง 1426 2
ธรรมะ สำหรับทางสายกลาง 2100 0
ปรับตั้งค่าช่องรายการจานส้ม ๒ 1246 0
เก็บลงกล่องลด 50 % 1379 0
ช่องภาพยนต์จานส้ม"หาย" 1156 0
เสาวรสปั่น 1485 0
ทำไมเราจึงต้องดึงกระดูกหลัง 1118 0
เรื่องแปลกที่กลับหลังหันของชีวิต 1233 1
การแพทย์ทางเลือก 1225 0
ไม่ใช่หน้าที่ แต่ต้องทำ 1432 3
เราไม่รู้ว่าวันนี้ กับวันข้างหน้าแตกต่างกันอย่างไร 1055 0
เครื่องจำลองสภาวะอากาศเพื่อการเร่งปฏิกิริยาสำหรับทดสอบตัวอย่าง 2841 2