นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
งานติดตั้ง เครื่องมือวิจัย 2035 1
XRD&XRF 3825 3
Multi-Functional Pyrolysis System บนเครื่อง 5977A"leak" 1180 0
amino acid 1268 0
Akkharawit Kanjana-Opas 1 มีนาคม ใกล้ โลซาน, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 1143 0
Vésenaz, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ กับAkkharawit Kanjana-Opas 1237 0
ปั๊มลมกับการใช้งาน 1492 0
regulator สำหรับ flow ต่ำ 1069 0
ย้าย เพราะจำเป็น 939 0
Akkharawit Kanjana-Opas เล่าเรื่อง 831 0
ปีใหม่ ดื่มไม่ขับ 952 2
ปอ ปลานั้นหายาก 1325 0
ทิศทาง 782 0
Higher Education for Digital Citizenship Towards Thailand 4.0 "Akkharawit Kanjana-Opas 892 2
กว่าจะถึงวัน "ฟ้าสาง" 967 3
ปรับความเข้มจอภาพ Spectroquant Pharo 300 1475 1
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องสาม 1616 7
มหาวิทยาลัย Kagawa"Akkharawit Kanjana-Opas" 2 683 0
บันทึกการเดินทาง Akkharawit Kanjana-Opas 1087 0
มหาวิทยาลัย Kagawa"Akkharawit Kanjana-Opas" 1108 2
สวัสดีวันหยุด 786 0
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องสอง 981 0
เปลี่ยน Windows "XRF" ตอนที่ ๑ 786 0
มองลอดแว่นเมืองลอดช่องหนึ่ง 1144 0
Agilent 6545 Accurate-Mass Q-TOF LC/MS 1352 0
ไปพักบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร 1397 0
ก้าวออกจากบ้าน 1043 1
วิกฤติของคนทำงาน 828 0
ทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1232 1
scan baseline uv มีปัญหา 1319 0
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องผ่าน (Transmission Electron Microscope, TEM) 1307 1
OVP-PQ Test Protocol 988 0
ความชื้นกับเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 1192 0
KaiZen ของชาว "SITI" 878 0
จาก"SEC" เป็น "ISIT" 995 0
2888 ช่วย start รถยนต์ได้ 1090 0
ใบปะหลังประกอบการเบิกจ่าย 811 0
7890A Flame Not Active 1129 0
ดอยแม่สลอง เชียงราย 1759 0
MFU เชียงราย 1309 0
โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) 980 0
สรุปเนื้อหาการบรรยายเรื่อง Corporate Social Responsibility(CSR) และ Sustainable Development (SD) 1028 0
Batt. กับ Board อิเล็กทรอนิกส์ 960 0
OES กับกลิ่นไหม้ 1267 2
สรุปเนื้อหาการบรรยายหลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 เรื่อง Corporate Governance และ เรื่อง Leadership ตอนที่ ๒ 900 0
สรุปเนื้อหาการบรรยายหลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 เรื่อง Corporate Governance และ เรื่อง Leadership ตอนที่ ๑ 1006 0
สรุปการบรรยายเรื่อง Global Leadership & Human Capital Development โดย Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วทต 24 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 4 ตอนจบ 1271 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 3 1074 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 2 1344 0
สรุปการบรรยายของ Prof. Dipak C. Jain หลักสูตร วตท 24 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตอนที่ 1 1386 0
Vent-free adapter for GC MS 1133 0
8 อันดับ Shinkansen ที่เร็วที่สุด 2106 0
Capacitor เสื่อมสภาพ 1333 0
Marcro TGA 1429 0
Manual Pyrolyser 1038 0
ไกลบ้าน 1229 0
รังนกหน้าบ้าน 1353 1
Mercury low sensitivity 1059 1
Field Emission Scanning Electron Microscopy (FESEM) 1303 1
HPLC Training 1128 0
ตลาดนัดบ้านควนหิน จะนะ 1267 0
HPLC ไม่มีแรงดัน 1329 0
เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด 1122 0
GAS Selector"TGA" 1796 0
ร้านอาหารในยะหา 1211 0
วันเดียว สองจังหวัด 1334 0
กาลเวลา ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 1089 0
ป่าคอนกรีต ม.อ. 1005 0
งานปรับแสงสว่างสำหรับห้อง Lab 1154 0
Surface area and porosity analyzer (BET) 2855 0
GC-MS Triple Quad 1212 0
เลือกเหรียญบาทที่มีพญาครุฑ 3668 6
วันหยุดที่ไม่เหมือนเพื่อน 1018 0
โรงงานไบโอดีเซลของพ่อหลวง 1022 0
ไปรษณีย์รูปพ่อหลวง 761 0
หลงทิศ 922 1
เหนื่อย 1493 0
คิดถึง ธรรมชาติ เมื่อวันเวลาผ่านไป 961 1
Login microplate readers ไม่ได้ 1160 0
สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ ๒๕๖๐ 1106 0
ทฤษฎีกับปฏิบัติมันไม่เหมือนกันหรอก 1153 0
เรียนและงาน 1249 0
เหตุฉุกเฉินในวันหยุด 1214 0
บุคลากรดีเด่น ๒๕๕๙ 1448 7
Thermal conductivity / ค่าการนำความร้อน 1492 1
เราแพ้อะไร กันแน่ 916 0
“ โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย ” 1109 0
มะยม ไม้มงคล 1373 0
มด แมลง กับเครื่องชั่ง 1316 2
ธรรมะ สำหรับทางสายกลาง 1902 0
ปรับตั้งค่าช่องรายการจานส้ม ๒ 1152 0
เก็บลงกล่องลด 50 % 1244 0
ช่องภาพยนต์จานส้ม"หาย" 1034 0
เสาวรสปั่น 1341 0
ทำไมเราจึงต้องดึงกระดูกหลัง 1026 0
เรื่องแปลกที่กลับหลังหันของชีวิต 1117 1
การแพทย์ทางเลือก 1105 0
ไม่ใช่หน้าที่ แต่ต้องทำ 1305 3
เราไม่รู้ว่าวันนี้ กับวันข้างหน้าแตกต่างกันอย่างไร 943 0
เครื่องจำลองสภาวะอากาศเพื่อการเร่งปฏิกิริยาสำหรับทดสอบตัวอย่าง 2624 2