นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 3417
ความเห็น: 0

พิธีลงนามความร่วมมือโครงการประเมินสถานศึกษาแบบโดดเด่น 1 ช่วย 9

ผู้สนใจสามารถเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีลงนามฯ ได้ในวัน-เวลา และสถานที่ดังกล่าวค่ะ

สำนักงานประกันคุณภาพจัดพิธีลงนามความร่วมมือโครงการประเมินสถานศึกษาแบบโดดเด่น 1 ช่วย 9 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2554 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้บริหารสูงสุดของสถานศึกษาเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการฯ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเครือข่ายให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น
 2. เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยร่วมดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางวงจรคุณภาพ (PDCA)
 3. เพื่อพัฒนาและให้ความร่วมมือในด้านการศึกษา การวิจัย  อุปกรณ์ เครื่องมือ  ให้แก่สถานศึกษาเครือข่ายที่ยังขาดแคลน


ระยะเวลาความร่วมมือ

มกราคม 2554 – กันยายน 2558
 

ข้อตกลงความร่วมมือ

 1. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะเป็นผู้ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำปรึกษา ต่อสถานศึกษาเครือข่ายที่เข้าร่วม
 2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และสถานศึกษาเครือข่ายจะร่วมกันทำโครงการและแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาทั้งระบบ

รายชื่อสถาบันที่เข้าร่วมโครงการฯ

 1. วิทยาลัยชุมชนสงขลา
 2. วิทยาลัยชุมชนยะลา
 3. วิทยาลัยชุมชนสตูล
 4. วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
 5. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
 6. มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
 7. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 9. มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
 10. มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 29 กรกฎาคม 2554 14:29 แก้ไข: 29 กรกฎาคม 2554 14:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.6.6
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ