นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1785
ความเห็น: 6

พัฒนาระบบรวบรวมข้อมูล Online :::. ติดตามความคืบหน้า (2)...18 ธ.ค. 50

   วันนี้เวลา 13.30 น. มีการประชุมเรื่องการพัฒนาระบบรวบรวมข้อมูล Online ร่วมกับศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อติดตามความคืบหน้าในการจัดทำระบบค่ะ ผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ประกอบด้วย
 • รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
 • สำนักงานประกันคุณภาพ 2 ท่าน
  • นางสาวปรีญาภรณ์ สุขจันทร์
  • นางสาวอรุณี สุขพัฒนศรีกุล
 • จากกองแผนงาน 1 ท่าน
  • นายชุติเทพ  มะเดื่อ
 • ทีมงานในการพัฒนาาระบบ ฯ จากศูนย์คอมพิวเตอร์ 4 ท่าน
  • นายปรีชา ศรีมนัสรัตน์
  • นายสมชาย วนะธนศิลป์
  • นางสาวสุปราณี เย้าดุสิต
  • นางสาววิไลลักษณ์ ผอมภักดี

   ในวันนี้ทางศูนย์คอพิวเตอร์ได้ทำสไลด์เกี่ยวกับรายละเอียด  ดังนี้

 • แผนการดำเนินงาน

ลักษณะงาน

มค.

กพ.

มีค.

เมย.

พค.

มิย.

 วิเคราะห์ออกแบบระบบ       
 พัฒนาระบบ       
 ทดสอบระบบ       
 อบรมการใช้งาน      
 • แนวทางการกรอก
  • เช็คสิทธิตอนเข้าระบบ
  • แยกการกรอกข้อมูลตามระดับคณะ มหาวิทยาลัย
  • แบ่งฟอร์มการกรอกข้อมูลตามกลุ่ม
  • แบ่งฟอร์มแยกตามช่วงเวลา เดือน เทอม ปี
  • แสดงฟอร์มที่แต่ละกลุ่มต้องกรอกตามช่วงเลาที่เลือก
 • ข้อจำกัด
  • ข้อมูลที่คีย์รายเทอม จะกลับมาดูย่อยเป็นรายเดือนอีกหรือไม่  ถ้าเช่นนั้นจะทำไม่ได้เพราข้อมูลที่กรอกหน่วยใหญ่ แล้วจะมาแยกย่อยไม่ได้
   และทางศูนย์คอมพิวเตอร์ได้มีคำถามต่าง ๆ มาถามในที่ประชุมเพื่อไขข้อข้องใจ ซึ่งทางท่านรองฯ ท่านผช. และผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น ก็ได้ตอบข้อข้องใจแต่ละข้อไปพรอ้ม ๆ กัน เริ่มกันที่คำถามแรกเลยค่ะ
 • มหาวิทยาลัยเวลากรอกข้อมูลต้องกรอกยอดรวมทั้งมหาลัยหรือกรอกแยกให้กับแต่ละคณะ...กรอกรายละเอียดแยกให้แต่ละคณะ 

 • ข้อมูลบางอย่าง เช่น จำนวนนักศึกษาที่ให้คณะคีย์แยกคีย์เป็นคณะหรือไม่ ถ้าคีย์เป็นคณะ ให้คณะคีย์ข้อมูล ข้อมูลจะเร็วกว่า (เสนอแนะ)...ข้อมูลบางตัวยังคงให้ส่วนกลางกรอก เพราะส่วนกลางเป็นผู้ดูแลข้อมูลตัวนั้นทั้งหมด

 • ไม่ดึงข้อมูลจากฐาน MIS  ทั้งหมด ให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลจะตรงกว่า เพราะระบบ  MIS ไม่ได้ออกแบบมาให้ support ของ kpi...ยังคงต้องการให้ดึงข้อมูลมาจากระบบฐานข้อมูลตรงกลางได้ เพื่อเป็นการลดภาระของผู้กรอกข้อมูล

 • จะทราบหรือไม่ว่า ฟอร์มไหน ต้องกรอกช่วงเวลาไหน โปรแกรมต้องแบ่งให้หรือไม่ เช่น รายเดือน รายเทอม รายปี...ระบบควรแบ่งฟอร์มที่จะกรอกเป็นช่วงเวลาไว้ เพื่อที่ผู้กรอกข้อมุลจะได้ไม่สับสน และรู้สึกว่าข้อมูลเยอะ ทั้งนี้จะมีการชี้แจงสำหรับผู้กรอกข้อมูลอีกครั้ง

 • รายงานที่แยกโฟลเดอร์มาให้ คณะ กับ มหาวิทยาลัย ต่างกันอย่างไร...รายงานเหมือนกัน เพียงแต่แยกให้เห็นว่า ข้อมุลต้องเอามาจากคณะ / ส่วนกลาง

 • รูปแบบของฟอร์ม เช่น 1/ , 2/,….18/...ไม่กำหนดตัวเลขของข้อมูลย่อยตายตัว สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

   นอกจากคำถามที่ทางศูนย์คอมพิวเตอร์เตรียมมานั้น ก็ยังได้มีการพูดคุยเพิ่มเติมในหลาย ๆ เรื่อง

 • ท่านรองฯ เสนอให้ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ไป Check ภายในระบบฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น MIS-DSS , Load Unit ฯลฯ ว่าแต่ละระบบสามารถดึงข้อมูลมาใช้งานได้มากน้อยเพียงใด ข้อมูลใดที่มีปัญหา และให้นำเสนอข้อมูลเหล่านี้ในการประชุมครั้งหน้าวันพุธ ที่ 23 มกราคม 2550 เวลา 14.00 น.
 • ควรมีการประชุมย่อย ๆ เพื่อทำความเข้าใจเรื่อง องค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ต่าง ๆ โดยชี้แจงให้ทางทีมงานของศูนย์คอมพิวเตอร์ (ทีมงานยังงพอสมควรค่ะ ประติดประต่อไม่ถูก) เพราะเรื่องการทำข้อมูลเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำความเข้าใจที่ยากซักหน่อย ใครที่ไม่ทำ QA ก็จะงงไปตาม ๆ กัน - -ล (คนที่ทำยังงงเลย แหะ ๆ ^^") โดยให้มีการประชุมย่อยระหว่าง อุโยะ น้องกุ่ย และทีมงาน เพื่อจะทำความเข้าใจเรื่องที่มาที่ไป และการได้มาของขององค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ในวันพุธ ที่ 26 ธันวาคม 2550


 

สร้าง: 18 ธันวาคม 2550 18:03 แก้ไข: 18 ธันวาคม 2550 18:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

 • ตามมาเชียร์น้องอุโยะตามเคยจ้ะ
 • แต่ว่าได้ข้อสังเกตว่า อุโยะเขียนบันทึกยังไง ตัวหนังสือเป็นระเบียบเรียบร้อยดีมาก..เขียนบนแชร์เลย หรือว่าเขียนด้วยโปรแกรมอื่นก่อนหรือป่าวจ๊ะ..

สวัสดีค่ะพี่ P -/\- ขอบคุณสำหรับคำชมค่ะ ^^

เรื่องการเขียนบันทึก

 • อุโยะเขียนลงใน Notepad ก่อนค่ะ  เพราะว่า ไม่มีการจัดรูปแบบใด ๆ ก่อน
 • copy เนื้อหาลงในบันทึก
 • ตกแต่งสี
 • ตกแต่งการเยื้องของข้อความ
 • อาจใส่ตาราง หรือรูป

แค่นี้แหละค่ะ ไม่ได้ทำอะไรมากค่ะ *-*

Ico48
Kon1Kon (Recent Activities)
19 December 2007 22:42
#5569
 • ง่ายๆ แค่นั้นเองเหรอจ๊ะ แต่ออกมาดูดีแฮะ..ของพี่ชอบจัดเยื้องไม่ค่อยได้ ใช้เคาะ spacebar เอา บางทีไม่ค่อยตรงกันแหละ
 • ขอบคุณที่แชร์จ้ะ..
หะๆ...ลองเคาะจำนวนครั้งให้เท่ากันซิค่ะ...ไม่ก็ที่เครื่องมือตกแต่ง มันมีเครื่องหมายให้เราเยื้องข้อความ  Tab เหมือนใน Word อ่ะคร่า...จะได้เยื้องเท่ากัน *-*
โชคดีที่เข้ามาในshareเลยได้อ่านสรุปรายงานการประชุมที่ทำได้อย่างรวดเร็ว อย่างน่าชื่นชม แต่จะสื่อสารอย่างไร?ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านทราบว่าต้องเข้ามาอ่าน หรือจะแจ้งทาง Emai ด้วย?หรือฯลฯ
งืมๆ...- -ล

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.228.8.80
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ