นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 83 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ขอเชิญร่วมงานเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2556 3245 0
ม.อ.รับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2555 3059 0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2555 1993 10
ขอเชิญร่วมงานเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2555 1939 0
ม.อ.รับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2554 2420 0
ขอเชิญร่วมงานเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2554 3091 0
ม.อ.รับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2553 3456 5
พิธีลงนามความร่วมมือโครงการประเมินสถานศึกษาแบบโดดเด่น 1 ช่วย 9 3354 0
หลักสูตรอบรมเลขานุการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2553 2997 0
โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 2443 1
อีกครั้งกับการกลับขึ้นมาเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย 1868 0
SCImago Institutions Ranking 2010 2189 1
ร่วมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2552/ปีงบประมาณ 2552 2459 0
รายชื่อผู้เข้าร่วมงานเวทีคุณภาพ 2553 2037 0
ผลการคัดเลือก Best Practices ประจำปี 2553 ออกมาแล้วค่ะ 2853 1
ขอเชิญร่วมงาน โครงการเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2553 3055 0
พี เอ็ม คิว เอ เอ๋ เอ้ เอ๊ เอ๋? 2594 4
ใครดูใครกันแน่หว่า? 2144 1
หัวอกคนจัดงาน 1900 12
ม.อ.ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา 1946 2
Web Portal PSU-PMQA 2625 9
เชิญร่วมงาน 9 ปี สมศ. 1895 0
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเงินรายได้สำนักงานอธิการบดี สังกัดสำนักงานประกันคุณภาพ 1784 0
เวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2552 3837 7
การประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2551 2441 3
ขอเชิญร่วมงาน โครงการเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2552 1638 0
ม.อ.ยังครองอันดับ 1 ของประเทศไทย จากการจัดอันดับของ Webometrics Ranking of World University 2627 5
CHE QA Online 2551 ครั้งที่ 1 2045 0
แนะนำน้องใหม่ในสำนักงานประกันคุณภาพ 2068 10
ได้เวลากรอกข้อมูล Onlline กันแล้ว 1408 4
หายเหนื่อยเลย *-* 2070 8
อยากรู้จังว่า Forward | Forward as Attachment ต่างกันอย่างไร 3767 6
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Site Visit คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 2037 0
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Site Visit คณะพยาบาลศาสตร์ 1465 0
QMR-QAC ย่อมาจากอะไร ชื่อเต็มๆ ภาษาไทยว่าอะไร ?_? 35654 15
สรุปผลการเข้าศึกษาดูงาน โครงการศึกษาดูงาน สำนักงานอธิการบดี 6893 5
ครั้งแรกกับการเข้ารับการประเมินจาก ก.พ.ร. 1490 7
ม.อ.ยังครองอันดับ 1 ของประเทศไทย จากการจัดอันดับของ Webometrics Ranking of World University [R] 635 18
พระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก รูปแบบภาษาอังกฤษ 4078 2
สำนักงานประกันคุณภาพมี Website ในรูปแบบภาษาอังกฤษแล้วนะ 2343 0
อภิสดุดีเฉลิมพระสมัญญา "พระโสทรเชษฐภคินี กัลยาณมิตราจารย์" 1763 0
ประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ครั้งที่ 12 (3/2551) 1891 6
บรรยากาศงาน "เวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2551" 2626 7
ขอเชิญร่วมงาน "เวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2551" 1732 0
อีกครั้งกับการขึ้นสู่อันดับ 1 ของ Webometrics 2593 3
เริ่มเขียนผลการดำเนินงาน ในรายงานประจำปี 2097 6
บรรยาย ณ สนอ.ปัตตานี 2289 4
ว่าแล้วไง...โดนอีกแน่ๆ 3207 9
โครงการบรรยายเรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษากับการพัฒนามหาวิทยาลัย” 1976 9
เชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง "การประกันคุณภาพการศึกษากับการพัฒนามหาวิทยาลัย" 2073 3
ตื่นเต้นจัง เพิ่ง...ครั้งแรก >,< 2977 17
PR-PSU CAMPUS TOUR ครั้งที่ 1 4224 9
โครงการพัฒนา QAC 2975 16
ประชุมคณบดีวาระพิเศษ : commit KPIs ปีการศึกษา 2550 1834 6
common data set 1514 2
FIS : Faculty Information System : ระบบสารสนเทศผลการปฏิบัติงานของคณะ [R] 39 10
Report Sheet ข้อมูลพื้นฐาน (Common data set) ของฉัน T_T 2697 14
ข้อมูลพื้นฐาน (Common data set) ประจำปีการศึกษา 2550 6135 30
พัฒนาระบบรวบรวมข้อมูล Online :::. ประชุมย่อย (3)...26 ธ.ค. 50 1794 8
พัฒนาระบบรวบรวมข้อมูล Online :::. ติดตามความคืบหน้า (2)...18 ธ.ค. 50 1852 6
ไปประเมินคณะทรัพยากรธรรมชาติ : วันที่ 14 ธ.ค. 50 1701 6
ไปประเมินคณะทรัพยากรธรรมชาติ : วันที่ 13 ธ.ค. 50 1977 6
งานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 4 : Love & Learn...1 1953 7
งานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 4 : งานวันที่ 30 พ.ย. 50 1850 6
ขอ Slim ด้วยคน 1656 2
งานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 4 : เดินทางไปกทม. 29 พ.ย. 50 1854 4
พัฒนาระบบรวบรวมข้อมูล Online :::. ติดตามความคืบหน้า (1)...16 พ.ย. 50 2371 8
ไปประเมินภูเก็ต : หลังประเมินเสร็จ วันที่ 9 พ.ย. 50 2092 6
ไปประเมินภูเก็ต : ประเมินวันสุดท้าย วันที่ 9 พ.ย. 50 2169 6
ไปประเมินภูเก็ต : ประเมินวันแรก วันที่ 8 พ.ย. 50 2478 2
ไปประเมินภูเก็ต : เดินทางสู่ จ.ภูเก็ต วันที่ 7 พ.ย. 50 3664 2
ไปประเมินภูเก็ต : เจอปัญหาเข้าแล้ว -*- 1782 5
สรุปรายงานการประชุม QMR ครั้งที่ 7/2550 [R] 7 0
เย้ๆ...เสร็จซะที...\(*0*)/ 1815 5
มารู้จักสัญลักษณ์ของอุโยะกันเถอะ 6656 12
หนึ่งความภูมิใจของอุโยะจัง 2186 6
สงสารตัวเอง T_T 2097 4
ยิ่งรีบยิ่งผิด 2253 9
กว่าจะได้มาซึ่งเอกสารประกอบวาระการประชุม T_T 2294 9
ไปประเมินภูเก็ต : ประชุม 2 2356 4
ไปประเมินภูเก็ต : ประชุม 1 2306 5
ประชุม QMR : 7/2550 3284 3
ไปประเมินภูเก็ต : เลขา ฯ ส้ม ส้ม 2751 6