นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Ico64
วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หน่วยพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

อ่าน: 1691
ความเห็น: 3

เพราะชีวิตไม่ใช่ "ข้อสอบปรนัย"ชีวิตของคนเรา
เป็นข้อสอบอัตนัย
ที่ต้องตั้งโจทย์เองและตอบเอง
ไม่ใช่ข้อสอบปรนัย

ที่มีคนตั้งโจทย์และมีคำตอบเป็น ทางเลือก ก-ข-ค-ง
ถ้าใครที่คุ้นกับ  ชีวิตปรนัย ที่มีคนตั้งโจทย์ให้และเสนอทางเลือก 1-2-3-4
คนคนนั้นชีวิตจะไม่ก้าวหน้าเพราะต้องพึงพาคนอื่นตลอดเวลาติดกับ กรอบ
ที่คนอื่นสร้างให้ไม่เหมือนกับคนที่รู้จักคิดและตั้งคำถามเอง
เรื่องการตั้งคำถามกับชีวิตเป็นเรื่องสำคัญมาก
เพราะมี  คำถาม จึงมี คำตอบ
เมื่อมีคำตอบเราจึงเลือกเดิน
	โสเครติส นักปรัชญาเอกของโลก
สอนลูกศิษย์ด้วยการสนทนาตั้งคำถามให้ลูกศิษย์ตอบ สร้างองค์ความรู้จากคำถาม
ในการสอนไม่ให้ความเห็นใดๆแก่นักเรียน และทำลายความมั่นใจของนักเรียนที่เชื่อว่าตนเองรู้
โสเครติสเชื่อว่า เมื่อเด็กตระหนักใน ความไม่รู้ ของตนเอง เขาจะเริ่มต้นแสวงหาความรู้
แต่ถ้าเด็กยังเชื่อมั่นว่า ตนเองมี ความรู้ เขาก็จะไม่แสวงหา ความรู้
การตั้งคำถามของโสเครติสเป็นกลยุทธ์เท น้ำ  ให้หมดจากแก้ว
เมื่อแก้วไม่มีนำแล้ว จึงเริ่มให้เขาเท น้ำใหม่ ใส่แก้วด้วยมือของเขาเอง
น้ำ ที่ลูกศิษย์แต่ละคนเทลงแก้วด้วยมือตัวเองมาจาก คำตอบ ที่เขาคิดค้นขึ้นมาเอง
	คนฉลาด ในมุมมองของ โสเครติส คือคนที่รู้ว่าตัวเองไม่รู้
คนโง่ ในมุมมองของ โสเครติส คือคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้ แต่ทำตัวราวกับเป็น ผู้รู้
ไม่น่าเชื่อว่าก่อนหน้านี้ผมยังมีความภาคภูมิใจใน ความรู้ ของตนเอง
แต่พออ่านถึงบรรทัดนี้ ทำไมผมเริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่รู้อะไรเลย
ที่มา:แนวคิดไร้กรอบของ ดร.วรภัทร ภู่เจริญ
 
 
created: 24 November 2009 14:18 Modified: 24 November 2009 15:27 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

เห็นด้วยครับ
Ico48
Monly (Recent Activities)
25 November 2009 08:11
#51307
  • การตั้งคำถามที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง อาจจะทำให้บุคคลที่ถูกถามเกิดความรำคาญบ้าง  ในทางกลับกัน หากคิดในมุมบวก การให้คำตอบ ก็จะลดความไม่เข้าใจลงได้ 
  • นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่น่ากลัวอยู่อย่างหนึ่งคือ "ความเงียบ"

ดีจัง  หวังว่าผู้ที่อ่านบทความนี้จะพยาบามเทน้ำออกจากแก้ว 

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.161.71.87
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ