นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 1969
ความเห็น: 0

จะหาข่าวมาประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ทำอย่างไรดี?

จะหาข่าวมาประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ทำอย่างไรดี?

 สังคมยุคนี้เป็นยุคข้อมูลข่าวสาร  ข่าวสาร มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของบุคคลในสังคมอย่างมาก  ทุกหน่วยงานจึงประชาสัมพันธ์ออกมาในสื่อที่หลากหลาย  เพื่อให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานของเราอย่างต่อเนื่อง และยอมรับ การทำประชาสัมพันธ์ จำเป็นต้องรวบรวมข่าวสาร เพื่อนำข่าวสารมาเผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการวางแผน อย่างมีขั้นตอน

ขั้นตอนในการหาข่าวหรือถามคำถามเพื่อจะได้ข้อมูลมาเขียนข่าว           

 ความสำเร็จของการได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาเขียนข่าวประชาสัมพันธ์  นอกจากค้นคว้าจากเอกสารแล้ว ข้อมูลสำคัญเราจะได้จากการสัมภาษณ์เจ้าของโครงการ  ข้อมูลที่จะได้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการถามคำถาม และทำให้ผู้ถูกถามซึ่งอาจจะเป็นหัวหน้าหน่วยงานของเราพึงพอใจ  โดยควรถามอย่างในสิ่งที่คนทั่วไปอยากรู้  เริ่มจากคำถามกว้างๆ แล้วเจาะประเด็นคำถามที่อยากรู้ อาศัยคำตอบก่อนหน้านี้ มาถามคำถามต่อไป  อาจจะขออนุญาตก่อนถาม โดยหลักจิตวิทยา คนทั่วไปจะตอบรับที่จะตอบ   คำถามควรกระชับ ไม่ยาวเกินไป  หลังจากถามแล้วให้หยุดฟัง  แล้วจดบันทึกหรืออัดเทปเพื่อนำข้อมูลมาเขียนข่าว

คำถามทั่วไปที่นำมาใช้ในการสัมภาษณ์

นักข่าวมือใหม่หรือนักข่าวมือเก๋า ก็มักใช้คำถามพื้นฐานเหล่านี้มาสัมภาษณ์ไม่ว่าจะใช้ในสื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ได้แก่ รายละเอียดของโครงการเป็นอย่างไร  วัตถุประสงค์ของโครงการเป็นอย่างไร  เป้าหมาย ความคาดหวังหรือประโยชน์ของโครงการหรือกิจกรรมคืออะไร ความคืบหน้าในการดำเนินการไปถึงขั้นไหน ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานมีอะไรบ้าง และจะแก้ไขอย่างไร หลีกเลี่ยงคำถามที่นำไปสู่ความขัดแย้ง หรือความไม่พอใจ เช่น มีความขัดแย้งเกิดขึ้นในการทำงานใช่หรือไม่

ทคนิคการให้สัมภาษณ์หรือโฟนอินในรายการวิทยุหรือโทรทัศน์           

ถ้ามีโอกาสให้ข่าว เข้าสายหรือโฟนอินในรายการวิทยุ หรือโทรทัศน์ ผู้บริหาร หรือผู้ให้ข่าว ควรคิดว่า การให้สัมภาษณ์นั้นเป็นโอกาสที่จะได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรม เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นโอกาสได้ชี้แจงอธิบายเหตุผลในสิ่งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ รวมทั้งได้ชมเชย สร้างขวัญกำลังใจแก่ทีมงานด้วย  เมื่อได้ฟังคำถามอย่ารีบตอบ ให้ทำความเข้าใจคำถามก่อน พูดอย่างเป็นธรรมชาติ ถ้าไม่ได้ยิน หรือได้ยินไม่ชัดเจน ให้ขอคำถามอีกครั้ง หากคำถามอ้างข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ให้กล่าวแก้ไขก่อน อย่าปล่อยให้ผ่านเลยไป 

Sections: ประชาสัมพันธ์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
created: 24 May 2009 16:25 Modified: 24 May 2009 16:38 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.156.32
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ