นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 1273
ความเห็น: 2

เภสัช ม.อ.ร่วมสาธารณสุขสงขลา รณรงค์การใช้ยา พร้อมทำลายยาแก้ไอของกลาง จำนวน 60,000 ขวด

เภสัช ม.อ.ร่วมสาธารณสุขสงขลา รณรงค์การใช้ยา พร้อมทำลายยาแก้ไอของกลาง จำนวน 60,000 ขวด

            คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา สถานีตำรวจภูธร จ.สงขลา  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)ภาค 9 รณรงค์การใช้ยาอย่างเหมาะสม พร้อมทำลายยาแก้ไอ ซึ่งอาจใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด ที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดเป็นของกลางจำนวน 60,000 –ขวด       โดยมีนายสุรพล พนัสอำพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์การใช้ยาที่เหมาะสม พร้อมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการใช้ยาอย่างเหมาะสมกับร้านยาในพื้นที่ และทำลายยาแก้ไอของกลางจากสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ จ.สงขลา ที่คดีสิ้นสุดแล้ว โดยมี  นายแพทย์ศิริชัย ลีวรรณนภาใส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ผู้รับอนุญาตและผู้ปฏิบัติการร้านยาในพื้นที่ จ.สงขลา  ตำรวจ  ทหาร  พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติยา  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อาจารย์และนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์  เข้าร่วมงาน  จำนวนกว่า 300 คน  เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

การรณรงค์การใช้ยา ครั้งนี้เพื่อให้ร้านขายยาในจังหวัดสงขลา ตระหนักในการจ่ายยาแก้ไอ ยาน้ำเชื่อมให้กับวัยรุ่นที่อาจนำไปเป็นสารตั้งต้นในการผลิตเป็นยาเสพติด ซึ่งจะส่งผลเสียต่อเยาวชนอนาคตของชาติ ก่อให้เกิดปัญหาสังคมและเศรษฐกิจได้  ร้านยาทุกร้าน จึงต้องช่วยกันดูแลแนะนำคนไข้ในการใช้ยาที่ถูกต้อง ควบคุมการจ่ายยาอย่างเข้มงวด  นอกจากนี้มีการร่วมลงนามระหว่างจังหวัดสงขลากับร้านขายยาในการประกาศเจตนารมณ์ของร้านยาและเภสัชกรผู้ปฏิบัติงาน ว่าจะไม่ขายหรือสนับสนุนการขายยาที่ไม่เหมาะสมให้กับวัยรุ่น พร้อมยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จะขายยาตามหลักวิชาการ จ่ายยาเฉพาะในผู้ป่วยเท่านั้น และมีความปรารถนาดีที่จะร่วมใจในการสร้างพลังขับเคลื่อนขจัดปัญหาดังกล่าวให้หมดไปจากพื้นที่

นอกจากนี้ มีการบรรยาย “สถานการณ์และข่าวสารต้านยา” โดย ภญ.วิไลวรรณ  สาครินทร์  หัวหน้าฝ่ายอาหาร ยา และพัฒนาแพทย์แผนไทย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา  “ความรู้เชิงวิชาการในร้านขายยา”  โดย รศ.ดร.โพยม  วงศ์ภูวรักษ์  คณะเภสัชศาสตร์ ม.อ.  “ยากลุ่มเสี่ยงและผลกระทบต่อสังคม”  โดยวิทยากรจาก สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา  รวมทั้งกิจกรรมรณรงค์การใช้ยาอย่างเหมาะสม โดย นายสุรพล พนัสอำพล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  ได้มอบสติกเกอร์ “ร้านยาสงขลาร่วมใจ ไม่ขายยาที่เป็นภัยให้วัยรุ่น”  แก่ตัวแทนร้านยา  และในโอกาสนี้ได้มอบเกียรติบัตรผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมรณรงค์การใช้ยาอย่างเหมาะสม  แก่ คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และ เทศบาลนครหาดใหญ่

            คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา สถานีตำรวจภูธร จ.สงขลา  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)ภาค 9 รณรงค์การใช้ยาอย่างเหมาะสม พร้อมทำลายยาแก้ไอ ซึ่งอาจใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด ที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดเป็นของกลางจำนวน 60,000 –ขวด       โดยมีนายสุรพล พนัสอำพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์การใช้ยาที่เหมาะสม พร้อมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการใช้ยาอย่างเหมาะสมกับร้านยาในพื้นที่ และทำลายยาแก้ไอของกลางจากสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ จ.สงขลา ที่คดีสิ้นสุดแล้ว โดยมี  นายแพทย์ศิริชัย ลีวรรณนภาใส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ผู้รับอนุญาตและผู้ปฏิบัติการร้านยาในพื้นที่ จ.สงขลา  ตำรวจ  ทหาร  พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติยา  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อาจารย์และนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์  เข้าร่วมงาน  จำนวนกว่า 300 คน  เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

การรณรงค์การใช้ยา ครั้งนี้เพื่อให้ร้านขายยาในจังหวัดสงขลา ตระหนักในการจ่ายยาแก้ไอ ยาน้ำเชื่อมให้กับวัยรุ่นที่อาจนำไปเป็นสารตั้งต้นในการผลิตเป็นยาเสพติด ซึ่งจะส่งผลเสียต่อเยาวชนอนาคตของชาติ ก่อให้เกิดปัญหาสังคมและเศรษฐกิจได้  ร้านยาทุกร้าน จึงต้องช่วยกันดูแลแนะนำคนไข้ในการใช้ยาที่ถูกต้อง ควบคุมการจ่ายยาอย่างเข้มงวด  นอกจากนี้มีการร่วมลงนามระหว่างจังหวัดสงขลากับร้านขายยาในการประกาศเจตนารมณ์ของร้านยาและเภสัชกรผู้ปฏิบัติงาน ว่าจะไม่ขายหรือสนับสนุนการขายยาที่ไม่เหมาะสมให้กับวัยรุ่น พร้อมยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จะขายยาตามหลักวิชาการ จ่ายยาเฉพาะในผู้ป่วยเท่านั้น และมีความปรารถนาดีที่จะร่วมใจในการสร้างพลังขับเคลื่อนขจัดปัญหาดังกล่าวให้หมดไปจากพื้นที่

นอกจากนี้ มีการบรรยาย “สถานการณ์และข่าวสารต้านยา” โดย ภญ.วิไลวรรณ  สาครินทร์  หัวหน้าฝ่ายอาหาร ยา และพัฒนาแพทย์แผนไทย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา  “ความรู้เชิงวิชาการในร้านขายยา”  โดย รศ.ดร.โพยม  วงศ์ภูวรักษ์  คณะเภสัชศาสตร์ ม.อ.  “ยากลุ่มเสี่ยงและผลกระทบต่อสังคม”  โดยวิทยากรจาก สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา  รวมทั้งกิจกรรมรณรงค์การใช้ยาอย่างเหมาะสม โดย นายสุรพล พนัสอำพล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  ได้มอบสติกเกอร์ “ร้านยาสงขลาร่วมใจ ไม่ขายยาที่เป็นภัยให้วัยรุ่น”  แก่ตัวแทนร้านยา  และในโอกาสนี้ได้มอบเกียรติบัตรผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมรณรงค์การใช้ยาอย่างเหมาะสม  แก่ คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และ เทศบาลนครหาดใหญ่

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 09 กรกฎาคม 2556 17:42 แก้ไข: 09 กรกฎาคม 2556 17:54 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 AE, Ico24 N.Tanmanee, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่ว่าอะไร อยู่ที่คนนำไปใช้จริง ๆ

จะให้คุณหรือให้โทษ

อิอิอิ

เราเอง

เยี่ยมค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.156.32
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ