นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1624
ความเห็น: 0

คณะพยาบาล ม.อ. ผลิตหนังสือ การดูแลสู่ความเป็นเลิศตามกลุ่มอาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ

คณะพยาบาล ม.อ. ผลิตหนังสือ การดูแลสู่ความเป็นเลิศตามกลุ่มอาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ

สังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงเข้าสู้สังคมการสูงอายุ (aging society) อย่างชัดเจนตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา โดยมีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปเกินร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ และเพิ่มเป็นร้อยละ 13 ในปี พ.ศ. 2553 คาดว่าสัดส่วนนี้จะเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 20 ทั้งนี้กระบวนการเปลี่ยนแปลงจากความสูงอายุ สมรรถภาพทางร่างกายที่เสื่อมถอยลงเนื่องจากความชราทำให้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาพเกิดการเจ็บป่วยเรื้อรัง หรือเกิดกลุ่มอาการสูงอายุที่มีอาการและอาการแสดงของโรคที่ไม่จำเพาะเจาะจง การดูแลรักษาที่เหมาะสมจึงจำเป็นต้องดูแลอย่างเป็นองค์รวมและครอบคลุม

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการโดยเฉพาะหนังสือ “การดูแลสู่ความเป็นเลิศทางการพยาบาล ตามกลุ่มอาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ” (Care Towards Best Nursing Practice in Geriatric Syndromes)ซึ่งเขียนโดย ผศ.ดร.เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาครอบคลุมความรู้ในการดูแลตามกลุ่มอาการที่เป็นปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยของผู้ป่วยสูงอายุ เนื้อหามี 12 บท ประกอบด้วย 1) การดูแลเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการพยาบาลสำหรับผู้ป่วยสูงอายุ 2) แนวคิดการเกิดกลุ่มอาการสูงอายุและหลักการดูแล 3) การประเมินภาวะสุขภาพผู้ป่วยสูงอายุ 4) การพยาบาลเพื่อจัดการกลุ่มอาการความเสื่อมถอยของความสามารถในการทำหน้าที่ในผู้ป่วยสูงอายุ5) การพยาบาลเพื่อจัดการปัญหาการรับประทานอาหารและภาวะโภชนาการพร่องในผู้ป่วยสูงอายุ6) การพยาบาลเพื่อจัดการปัญหาการนอนหลับในผู้ป่วยสูงอายุ7) การพยาบาลเพื่อจัดการภาวะหกล้มในผู้ป่วยสูงอายุ8)การพยาบาลเพื่อจัดการภาวะสับสนเฉียบพลันในผู้ป่วยสูงอายุ9) การพยาบาลเพื่อจัดการแผลกดทับในผู้ป่วยสูงอายุ10) การพยาบาลเพื่อจัดการภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยสูงอายุ11) การพยาบาลเพื่อส่งเสริมการดูแลต่อเนื่องในระยะเปลี่ยนผ่านจากโรงพยาบาลสู่บ้าน และ 12) การศึกษากรณี การพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุตามกลุ่มอาการสูงอายุที่พบบ่อย

ผศ.ดร.เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กล่าวว่า หนังสือการดูแลสู่ความเป็นเลิศทางการพยาบาลตามกลุ่มอาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ผู้เขียนตั้งใจให้หนังสือเล่มนี้ มีเนื้อหาที่ครอบคลุมความรู้ในการปฏิบัติพยาบาลในรูปแบบของการทบทวนวรรณกรรมและหลักฐานเชิงประจักษ์ เกี่ยวกับการจัดการดูแลตามกลุ่มอาการที่เป็นปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยของผู้ป่วยสูงอายุ ซึ่งความรู้ที่ใช้ผลงานวิจัยเป็นฐานในการปฏิบัติ จะช่วยเพิ่มคุณภาพการดูแล และเป็นกลไกนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศทางการพยาบาล ซึ่งบุคลากรพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยสูงอายุในโรงพยาบาล สามารถใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติพยาบาลบนคลินิก และเป็นเอกสารอ้างอิงในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุได้อย่างเหมาะสม และมีผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ อีกทั้งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและใช้ประกอบการเรียนการสอนทางการพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุในระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาตรี

คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์

“โดยขออุทิศแด่ พ่อ แม่ ครู อาจารย์ และผู้สูงอายุทุกท่านที่สร้างสรรค์แบบอย่างของการสูงวัยอย่างมีคุณค่า  ให้และสร้างความหมายของครอบครัวที่อบอุ่นให้พวกเราได้มุ่งมั่นก้าวไปสู่สังคมสูงอายุอย่างมีคุณภาพ”

            ผู้สนใจสั่งซื้อ หนังสือการดูแลสู่ความเป็นเลิศทางการพยาบาลตามกลุ่มอาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ

ได้ที่คุณสุธารัตน์ เจี้ยงเต็ม email: sutarat.j@psu.ac.th โทร 074-286520 เลขานุการ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112

 โทรสาร 074-286421ราคาเล่มละ 300 บาท ค่าจัดส่งทางไปรษณีย์เล่มละ 40 บาท

โอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ชื่อบัญชี นางเพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์

บ/ช ออมทรัพย์เลขที่565-205780-1

            และซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ หรือ ศูนย์หนังสือ ม.อ.(ตึก LRC ชั้นล่าง)

Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 25 Febuary 2016 11:17 Modified: 25 Febuary 2016 14:03 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Monly, Ico24 Our Shangri-La, and 4 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.6.6
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ