นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1576
ความเห็น: 0

นศ.ม.อ.สอบผ่านเกณฑ์และขึ้นบัญชีสอบแข่งขันเพื่อบรรจุครูได้สูงสุด

นศ.ม.อ.สอบผ่านเกณฑ์และขึ้นบัญชีสอบแข่งขันเพื่อบรรจุครูได้สูงสุด

 

นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สอบผ่านเกณฑ์และขึ้นบัญชีสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ ได้สูงสุด ใน  10 อันดับสถาบันการศึกษาที่มีนักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์และขึ้นบัญชีในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูสังกัด สพฐ ปี 2560  

เพจ สำนักนายกรัฐมนตรี   เดือน มิถุนายน 2560  รายงาน ข้อมูล 10 อันดับสูงสุดของสถาบันการศึกษาที่มีผู้เรียนสอบติดครูผู้ช่วย และได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560  เป็นผู้จบจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มากที่สุด จำนวน 1,320 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1,247 คน และมหาวิทยาลัยทักษิณ 1,189 คน ตามลำดับ 

ม.ล.ปริยดา ดิศกุล  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยข้อมูลจากการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า 10 อันดับสูงสุดของสถาบันการศึกษาที่ผลิตครู ที่มีนักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์และขึ้นบัญชีในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู คือ จบจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มากที่สุด

 

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์  สังข์ทอง  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า คณะมียุทธศาสตร์ในการพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและคุรุสภา  ด้วยการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทั้งระบบ และตรงกับความต้องการของสังคม หลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความโดดเด่นในการผลิตบัณฑิตครูทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย  คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) สาขาเคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ชีววิทยา และวิทยาศาสตร์ทั่วไป  เนื่องจากมีการผลิตบัณฑิตร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหลักสูตรเดียวในประเทศที่บัณฑิตที่จบคณะศึกษาศาสตร์ ได้รับวุฒิการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต นอกจากนี้ในส่วนของสายการเรียนทางด้านศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) คณะศึกษาศาสตร์ยังได้รับความร่วมมือผลิตบัณฑิตจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมถึงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในรายวิชาชีพครูให้กับนักศึกษาทุกสาขาวิชาได้เตรียมความพร้อมอย่างเข้มข้นก่อนก้าวสู่โลกแห่งวิชาชีพครู

            นอกจากเนื้อหาสาระและประสบการณ์แห่งวิชาชีพครูที่นักศึกษาได้รับจากชั้นเรียนแล้ว บัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์  ยังมีกิจกรรมในกระบวนการพัฒนานักศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ ที่หล่อเลี้ยงและเสริมสร้างให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีความพยายามอย่างไม่ย่อท้อ พร้อมเรียนรู้อยู่เสมอ ตั้งแต่รับเข้าในปีที่ 1 จนสำเร็จการศึกษาในปีที่ 5 ให้มีความเป็นบัณฑิตวิชาชีพครูที่มีความสมบูรณ์พร้อมออกสู่โลกแห่งโลกาภิวัตและสมกับการเป็นบัณฑิตที่มีทักษะแห่งวิชาชีพครูในยุดศตวรรษที่ 21

            ด้วยการดำเนินงานของคณะศึกษาศาสตร์ตามที่กล่าวมาข้างต้น และด้วยความร่วมมือของคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ของคณะศึกษาศาสตร์ทุกท่านและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และชุมชน จึงส่งผลให้ให้นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์แสดงศักยภาพที่มีอยู่ให้สังคมได้เห็นอย่างประจักษ์ชัดในเวลานี้

            ติดตามข้อมูลการดำเนินงานของคณะศึกษาศาสตร์ได้ที่ http://edu.psu.ac.th/

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 05 สิงหาคม 2560 21:06 แก้ไข: 05 สิงหาคม 2560 21:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.227.235.216
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ