นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 6 · Followed: 3

อ่าน: 1234
ความเห็น: 0

ม.อ.จัดทำแผ่นป้าย"เดินตามพ่อ สานต่อ..พระราชปณิธาน" ให้นักศึกษา บุคลากรได้นำพระบรมราโชวาทไปใช้เป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิต

ม.อ.จัดทำแผ่นป้าย"เดินตามพ่อ สานต่อ..พระราชปณิธาน" ให้นักศึกษา บุคลากรได้นำพระบรมราโชวาทไปใช้เป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดทำแผ่นป้าย “เดินตามพ่อ สานต่อ...พระราชปณิธาน”นำแนวคิดและหลักคำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต  พระบรมราโชวาทและคำสอนของพระองค์ท่าน เป็นสิ่งที่ล้ำค่าและสถิตอยู่ในดวงใจไม่มีวันเลือนหายไปชั่วนิจนิรันดร์โดยมีพิธีเปิดแผ่นป้าย"เดินตามพ่อ สานต่อ..พระราชปณิธาน" เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐  ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารหอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยมีผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และพนักงานบริษัทหาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงาน และชมรมขับร้องประสานเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ร่วมขับร้องเพลงประสานเสียง

            ม.อ.จัดทำแผ่นป้ายพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงพระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยภาคใต้ว่า “สงขลานครินทร์” ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แห่งนี้ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่พระองค์ท่านได้พระราชทานนามนับเป็นความภาคภูมิใจของชาวสงขลานครินทร์เป็นอย่างยิ่ง

            รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   กล่าวว่า แผ่นป้าย “เดินตามพ่อ สานต่อ...พระราชปณิธาน” พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งหอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดขึ้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยได้ทรงพระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยภาคใต้ว่า “สงขลานครินทร์” เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๑๐ และนับตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็นต้นมาจนถึงปี พ.ศ.๒๕๓๑ พระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรและปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้งวิทยาเขตปัตตานีและวิทยาเขตหาดใหญ่ ในหลายวาระ สร้างความปลื้มปิติแก่บรรดาคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นล้นพ้น

ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี ที่พระองค์ทรงครองราชย์ พระองค์ทรงเป็นต้นแบบในการใช้ชีวิตให้กับพวกเราในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการทรงงานหนักเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ปวงชนชาวไทย พระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ แม้แต่การทรงงาน พระองค์ทรงทุ่มเทและมุ่งมั่นในการทำสิ่งต่างๆ อย่างเต็มที่ ยิ่งไปกว่านั้นพระองค์ทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสให้กับปวงชนชาวไทยนานัปการในเรื่องการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี ถึงแม้กาลเวลาจะผ่านไปนานเท่าใดแต่ถ้อยคำที่พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสไม่เคยล้าสมัย ก็ยังคงเฉียบคมและเป็นจริงเสมอ นอกจากนั้นแล้วยังสามารถนำแนวคิดและหลักคำสอนที่พระองค์มอบให้มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดียิ่ง

            บัดนี้ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ซึ่งเป็นการถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่านได้ผ่านพ้นไปแล้ว นับแต่นี้เป็นต้นไป จะยังคงมีแต่คำสอนของพระองค์ท่าน เป็นสิ่งที่ล้ำค่าและสถิตอยู่ในดวงใจไม่มีวันเลือนหายไปชั่วนิจนิรันดร์

อาจารย์มนัส กันตวิรุฒ ผู้อำนวยการหอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า สำหรับแผ่นป้ายดังกล่าวหอประวัติฯ ได้คัดเลือกพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส อันทรงคุณค่าที่ทรงพระราชทานให้แก่องค์กร สถาบันการศึกษา และคณะบุคคลที่เข้าเฝ้าฯ ในวาระโอกาสต่างๆ มาจัดทำเป็นแผ่นป้ายจำนวนทั้งสิ้น 9 แผ่นป้าย ติดตั้งเป็นการถาวร ณ บริเวณ 2 ข้างทางเดินเข้าอาคารหอประวัติฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษารวมทั้งบุคลากรมหาวิทยาลัยที่เดินผ่านไปมาได้ซึมซับพระบรมราโชวาทที่มีคุณค่าเหล่านั้น เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต การจัดทำแผ่นป้ายนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากร้อยตรีไพโรจน์ รัตตกุล อดีตประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้ให้ความสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผ่นป้ายพระบรมราโชวาททั้งหมดเป็นจำนวน 180,000 บาท

หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 02 พฤศจิกายน 2560 16:00 แก้ไข: 02 พฤศจิกายน 2560 16:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.227.252.191
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ