นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 1076
ความเห็น: 0

ม.อ.ดูแลผู้ป่วย ซ่อมแซม ทำความสะอาดพื้นที่ภาคใต้ หลังน้ำลด

ม.อ.ดูแลผู้ป่วย ซ่อมแซม ทำความสะอาดพื้นที่ภาคใต้ หลังน้ำลด

จากสถานการณ์อุทกภัยในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม 2560  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นักศึกษาและบุคลากร ม.อ.ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ถึง ปัจจุบัน  โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้ลงพื้นที่ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560  – 5 ธันวาคม 2560 ในจังหวัดสงขลา ที่อำเภอ จะนะ นาทวี กระแสสินธุ์ สทิงพระ และในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่อำเภอเชียรใหญ่ และอำเภอปากพนัง โดยออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และมอบถุงยังชีพ 2,500 ชุด  จากงบประมาณของมหาวิทยาลัยและผู้บริจาค รวบงบประมาณ 310,000 บาท  โดย ผศ.สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหัวหน้าคณะ

และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะนำบุคลากร นักศึกษา ออกช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและฟื้นฟูพื้นที่ ณ  วัดวารีปาโมกข์ (วัดตะเครี๊ยะ) ต.ตะเครี๊ยะ อ.ระโนด จ.สงขลา วันที่ 17 ธันวาคม 2560 โดยจะให้บริการ 

1.ตรวจรักษาและให้บริการด้านสุขภาพ โดยแพทย์ พยาบาล เภสัชกร โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ให้บริการประชาชนระหว่างเวลา  10.30-15.30 น. มีการับลงทะเบียน ตรวจรักษา และจุดรับยา รวมทั้งติดตามผู้ป่วยติดเตียงที่มีจำนวน 10 คน ในพื้นที่ ถึงความต้องการในการช่วยเหลือเป็นพิเศษ และอาการป่วย

 2.มอบถุงยังชีพจำนวน 500 ชุด น้ำดื่ม 4,600 ขวด และน้ำดื่มจากบริษัท หาดทิพย์ 200 โหล

3.ฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย โดยนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีช่างไฟฟ้า 2 คน และช่างไม้ 3  คน จากกองคารสถานที่ ม.อ.ไปซ่อมแซมบ้านเรือน พร้อมดูแลระบบไฟฟ้า และช่วยทำความสะอาดบ้านเรือน และวัดโดยนักศึกษา

4. บริการตรวจเช็คและซ่อมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ โดย บริษัท โตโยต้าสงขลา ให้บริการค่าแรงฟรี

โดยมี ผศ.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ ม.อ.เป็นหัวหน้าคณะ

                        ทั้งนี้ ม.อ. ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ ผศ.สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร. ธนิต เฉลิมยานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ และ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา เชาวลิต คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ดร. นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมจิตสาธารณะ ผู้แทนคณะต่างๆ ทีมงานกองกิจการนักศึกษา ร่วมวางแผนในการช่วยเหลือประชาชน

                        สำหรับการออกพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน โดยคณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ.นำโดย รศ.ดร.วันดี สุทธรังษี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา โดยมีอาจารย์ นักศึกษาพยาบาล และศิษย์เก่าไปให้บริการตรวจสุขภาพประชาชนจำนวน 24 คน  ผศ.ดร.เพลินพิศ ฐานิวัฒนานท์ ซึ่งร่วมทีมคณะพยาบาลศาสตร์ ไปออกตรวจสุขภาพประชาชน และปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 อำเภอกระแสสินธุ์ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 กล่าวว่า ตลอดที่ไปทำงานมีฝนตกมาตลอดทาง น้ำท่วมสูงระดับเข่าถึงเอว  ต้องอาศัยรถของทหารเข้าไปในพื้นที่และกลับออกจากพื้นที่ ทีมงานคณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ.เปิดบริการตรวจสุขภาพที่ หมู่ 2 อ.กระแสสินธุ์  เราช่วยกันโดยเริ่มจากซักประวัติคนไข้ วัดความดันโลหิต แล้วจ่ายยา โดยประสานกับโรงพยาบาลกระแสสินธุ์ มีพยาบาลจากโรงพยาบาลกระแสสินธุ์มาร่วมทำงานด้วยกัน ชาวบ้านที่มาขอรับบริการมีทุกวัยค่ะ ประมาณ 60 คน บางคนก็มีปัญหายาแก้อักเสบที่ต้องรับประทานต่อเนื่องหมด มาขอรับยาเพิ่ม

คณะพยาบาลฯได้มอบถุงยังชีพจำนวน 200 ชุด ผ่านผู้ใหญ่บ้าน โดยชุมชนบริหารจัดการกันเอง เสร็จจากการตรวจสุขภาพประชาชน  คณะของเราได้นำน้ำดื่มไปถวายพระที่วัด  สำหรับข้อมูลการตรวจสุขภาพของประชาชน ได้ส่งต่อข้อมูลปัญหาสุขภาพของประชาชนให้กับพยาบาลของโรงพยาบาลกระแสสินธุ์ต่อไปค่ะ

                         สำหรับวิทยาเขตปัตตานี  วิทยาลัยอิสลามศึกษา ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ ลงพื้นที่ให้บริการประชาชนในวันที่ 2-4 ธันวาคม 2560 และมอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุกภัย ในจังหวัดปัตตานี นำโดย อาจารย์นวมน จันทร์กลิ่น ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ และกิจการพิเศษ วิทยาเขตปัตตานี อาจารย์หริรักษ์ แก้วกับทอง ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560

                มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.ณัฐวิทย์  พจนตันติ  รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง   นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยจังหวัดตรัง มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ ศาลากลางจังหวัดตรัง และนักศึกษา บุคลากร ม.อ.วิทยาเขตตรัง ทำความสะอาดวัดและโรงเรียน เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ที่โรงเรียนวัดไพรสณฑ์ ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยที่อุปกรณ์ เครื่องใช้ต่างๆ รวมถึงอาคารสถานที่โดยรอบได้รับความเสียหายและสกปรก  นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์พฤฒ ยวนแหล ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตตรัง ดร.ทิพวรรณ จันทมณีโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบบริหาร วิทยาเขตตรัง

 

                        ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของแก่ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ได้ที่ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ หรือบริจาค ผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี สงขลานครินทร์เพื่อผู้ประสบภัย เลขที่บัญชี  565 -471106-1    สอบถามได้ที่  โทร 064-8947850   

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 19 ธันวาคม 2560 17:14 แก้ไข: 19 ธันวาคม 2560 17:19 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.228.11.9
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ