นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 1111
ความเห็น: 0

ม.อ. เชิญทูตฟินแลนด์แลกเปลี่ยนในการประชุมวิชาการทางด้านการศึกษา The 6th PSU Education Conference

ม.อ. เชิญทูตฟินแลนด์แลกเปลี่ยนในการประชุมวิชาการทางด้านการศึกษา The 6th PSU Education Conference

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมวิชาการ The 6th PSU Education Conference "Higher Education for Digital Citizenship towards Thailand 4.0" โดยเชิญ Mrs.Satu Suikkari-Kleven เอกอัครราชทูตฟินแลนด์ ประจำประเทศไทยและกัมพูชา ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "Educational Transformation: Finland’s Experience" จุดประกายด้านระบบการศึกษา 

   และมีการเสนอผลงานการวิจัยแบบปากเปล่าและแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการฉลองครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล เป็นประธานคณะกรรมการจัดการสัมมนา     รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา

                และมีวิทยากรที่มีชื่อเสียงจากหน่วยงานรัฐและเอกชนมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้  เช่น Prof. Dr. Anthony Vickers จาก School of Computer Science and Electronic Engineering, University of Essex บรรยายพิเศษ เรื่อง "Making Wonderful Things"

การเสวนา  เรื่อง Digital Literacy for Higher Education โดย ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์  ผู้อำนวยการโครงการภาครัฐ ของ บริษัทไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จำกัด ดร. เฉลิมรัฐ นาควิเชียร CEO บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด รองศาสตราจารย์ ดร. สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ ดำเนินการอภิปราย

                รวมทั้งมีการประชุมเชิงปฎิบัติการ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ นำการประชุม ได้แก่

                รองศาสตราจารย์ ยืน ภู่วรวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นำการประชุมเชิงปฎิบัติการหัวข้อที่ 1: การออกแบบและประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนเฉพาะกลุ่มแบบ SPOC

                Prof. Dr. Anthony Vickers จาก School of Computer Science and Electronic Engineering, University of Essex 

นำการประชุมเชิงปฎิบัติการหัวข้อที่  2: "It's as Easy as One Two Three" 

รองศาสตราจารย์ ดร. จินตวีร์ คล้ายสังข์  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นำการประชุมเชิงปฎิบัติการหัวข้อที่ 3: SMART Technology for Flipped Classroom: Workshop on Creating Interactive Content and Activity

                ดร. วรสรวง ดวงจินดา ผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

นำการประชุมเชิงปฎิบัติการหัวข้อที่  4: Make Classroom Attractive with Digital Learning

                Dr. Suh, Heon Joo,  Executive Director of the Division of K-MOOC at the National Institute for Lifelong Education (NILE), the Ministry of Education, Republic of Korea

นำการประชุมเชิงปฎิบัติการหัวข้อที่ 5: Massive Open Online Course (MOOC) 

                มีการนำเสนอผลงาน และบรรยายพิเศษ เรื่อง Making Wonderful Things โดย Prof.Dr.Anthony Vickers จาก School of Computer Science and Electonic Engineering,University of Essex

                ก่อนปิดการประชุมเป็นการมอบรางวัลการประกวดผลงาน

                โอกาสนี้ Mrs.Satu Suikkari-Kleven เอกอัครราชทูตฟินแลนด์ ประจำประเทศไทยและกัมพูชา ฟินแลนด์ ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับการยกย่องว่ามีระบบการศึกษาดีที่สุดในโลก ได้ให้สัมภาษณ์กับประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ถึงระบบการศึกษาของฟินแลนด์

                Mrs.Satu Suikkari-Kleven เอกอัครราชทูตฟินแลนด์ ประจำประเทศไทยและกัมพูชา ฟินแลนด์ กล่าวว่า

                “ฟินแลนด์เป็นประเทศที่ไม่มีช่องว่างทางการศึกษา เด็กในวัยประถมศึกษาที่ฟินแลนด์ จะเรียนไม่เกินวันละ 4-7 ชั่วโมง  กุญแจสำคัญคือในฟินแลนด์ โรงเรียนรัฐบาลมีคุณภาพมาก ดังนั้นไม่สำคัญว่า คุณจะมีมีฐานะดีหรือยากจน ทุกๆ คนจะได้รับการศึกษามาตรฐานเดียวกัน ไม่สำคัญเลยว่าคุณอาศัยอยู่ที่ไหน หรือรายได้ของครอบครัวคุณมีเท่าไหร่ ทุกๆ คนจะได้เข้าโรงเรียนที่มีมาตรฐานเดียวกัน คุณครูทุกคนในฟินแลนด์ ได้รับการศึกษามาเป็นอย่างดี

                ซึ่งแน่นอนว่าโรงเรียนเหล่านี้ได้รับงบประมาณมาจากภาษี ชาวฟินแลนด์เต็มใจที่จะจ่ายภาษีราคาแพงเนื่องจากเราเห็นผลลัพธ์ว่าพวกเราได้อะไรกลับมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษา อีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้การศึกษาของเราประสบความสำเร็จคือ เมื่อคุณมีหลักการและทฤษฏีพื้นฐานที่ดี มันจะทำให้คุณต่อยอดความรู้ได้ง่ายขึ้น

                ไม่จำเป็นที่คุณจะต้องไปท่องจำทฤษฏี ตัวเลข หรือเนื้อหา สิ่งสำคัญคือคุณควรจะมีความรู้พื้นฐานที่ดี เมื่อคุณมีความรู้พื้นฐานที่ดีแล้ว มันจะทำให้คุณต่อยอดความรู้ได้ง่ายขึ้น”

เมื่อถามว่า ก่อนจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยนักเรียนไทยมีการติวเข้มหรือไม่ เอกอัครราชทูตฟินแลนด์ กล่าวว่า “ในฟินแลนด์ แน่นอนว่าเมื่อคุณอยากเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในคณะที่ได้รับความนิยม เช่น ศึกษาศาสตร์ (ครู) แพทยศาสตร์ เศรฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และ วิศวกรรมศาสตร์ คณะเหล่ามีอัตราการแข่งขันสูง และมันค่อนข้างยากที่จะได้เข้าไปเรียนคณะเหล่านี้ ดังนั้นคุณต้องเตรียมตัวมาอย่างดีสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

เมื่อถามถึงการเสริมสร้างทักษะแก่นักเรียน เอกอัครราชทูตฟินแลนด์ กล่าวว่า “นี่เป็นสิ่งใหม่ในระบบการศึกษาของเราเช่นเดียวกัน มันเป็นส่วนหนึ่งของระบบ Phenomenon-Based Learning ซึ่งเป็นการเรียนที่มาจากหัวข้อหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว

                แนวคิดคือจะมีการเรียนการสอนด้านวิชาการควบคู่ไปกับทักษะอื่นๆ เช่น ทักษะในการเป็นพลเมืองที่ดี  ทักษะด้านประชาธิปไตย การเข้าสังคม ทักษะในการสร้างประโยชน์ต่อหน้าที่และสังคมรอบตัว สิ่งเหล่านี้มีความสำคัญมาก

                นอกจากนั้นนักเรียนของเราจะได้เรียนรู้ระบบประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน สิ่งเหล่านี้ทำให้นักเรียน เรียนรู้ที่จะและคุ้นชินกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นประชาธิปไตย

                คำถามสุดท้าเรื่อง ปรัชญาทางการศึกษา  learning is for life not school  “นั่นคือปรัชญาของเรา การสอบไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุด แต่แน่นอนว่าการสอบก็เป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอบไล่ (สอบปลายภาค) แต่จุดเน้นของเราจะไม่ได้อยู่ที่การสอบ”

ภาพโดย : คุณธันวา  เจ๊ะอาแว ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 22 ธันวาคม 2560 15:58 แก้ไข: 22 ธันวาคม 2560 16:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.7.202
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ