นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1732
ความเห็น: 0

คณะทรัพย์ ม.อ.ปลูกเมล่อน นำร่องเป็นสวนเกษตรไฮเทคเชิงท่องเที่ยวและเพื่อการศึกษาเอาใจคนรุ่นใหม่

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทำสวนเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว เป็นสวนเกษตรไฮเทค ดึงดูดคนรุ่นใหม่ มาทำการเกษตร สามารถควบคุมการให้น้ำและปุ๋ยด้วยโดยอัตโนมัติ ผ่านโทรศัพท์มือถือ สอดคล้องกับยุคไทยแลนด์ 4.0

คุณปฐมพงศ์ วงศ์เลี้ยง ชี้ให้ดูมินิสปริงเกอร์ สำหรับให้น้ำต้นเมล่อน และกาบมะพร้าวผสมปุ๋ยที่ใช้ปลูกเมล่อน  และผู้เขียน (วราภรณ์ ชวพงษ์)เที่ยวชมสวนเมล่อน

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทำสวนเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว เป็นสวนเกษตรไฮเทค ดึงดูดคนรุ่นใหม่ มาทำการเกษตร สามารถควบคุมการให้น้ำและปุ๋ยด้วยโดยอัตโนมัติ ผ่านโทรศัพท์มือถือ สอดคล้องกับยุคไทยแลนด์ 4.0

จากซ้าย นายปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยง   ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต    และดร.สุรชาติ เพชรแก้ว 

          คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำพื้นที่ว่างชายเขา หลังแปลงหญ้าภาควิชาสัตวศาสตร์ และศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มาปลูกเมล่อนเป็นสวนเกษตรเชิงท่องเที่ยว โดยทีมงานคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้แก่ ดร.สุรชาติ เพชรแก้ว หัวหน้าโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการประกอบด้วย  นายปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยง    นางอมรรัตน์ จันทนาอรพินทร์    นางสาวเยาวลักษณ์ ชัยพลเด   นายกระจาย  ดวงกระจ่างนายภูษิต  รัตนกาญจน์  และนางสาวทรงลักษณ์   กลับคง

          นายปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยง กล่าวว่า โครงการสวนเกษตรเชิงท่องเที่ยวเป็นแนวคิดของคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ  เริ่มต้นด้วยการปลูกเมล่อน นอกจากเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรแก่นักท่องเที่ยว และยังใช้เป็นพื้นที่สำหรับการเรียน การสอน และการฝึกปฏิบัติจริง ของนักศึกษา นักเรียน และบุคคลทั่วไป

          เริ่มด้วยการสร้างแนวคูรับและระบายน้ำ ปลูกหญ้าแฝก เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน  วางระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ 220 โวลท์ ขนาดคู่สาย 10 ม.ม. ตามแนวคูรับและระบายน้ำถึงชุดควบคุมการจ่ายน้ำ-ปุ๋ย   วางระบบท่อส่งน้ำดิบ สร้างชุดควบคุมการจ่ายน้ำ-ปุ๋ยแบบน้ำหยด  สำหรับเลี้ยงพืชโรงเรือนพร้อมถังเก็บน้ำสำรองขนาด 3,000 ลิตร ติดตั้งระบบให้น้ำแบบมินิสปริงเกลอร์                  

          เริ่มทยอยปลูกเมล่อนครั้งละ 80 ต้น ทุกๆ 2 สัปดาห์       จะได้ผลผลิตต่อการปลูก 75-80 วัน ตอนที่เมล่อนเป็นต้นอ่อน จะดำเนินการผูกเชือกเพื่อทำโครงให้ต้นเมลอนเลื้อยขึ้นไป. ใช้นวัตกรรมควบคุมการให้ปุ๋ยและน้ำแบบอัตโมนัติ มีระบบเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต สามารถสั่งรดน้ำและปุ๋ยผ่านโทรศัพท์มือถือได้ ทั้งยังสามารถตรวจสอบความชื้นของต้นเมล่อนได้

          ทีมงานได้ใช้กาบมะพร้าวในการปลูกแทนดินทำให้ควบคุณความชื้นและโรคได้ดีกว่า และสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ  มีการรมควันในโรงเรือนที่ปลูกเมล่อนเป็นเวลา 30 นาที เพื่อไล่แมลง  แต่ละต้นจะเลือกผลที่สมบูรณ์ไว้ต้นละ 1 ผล เด็ดผลอ่อนผลอื่นออก  เพื่อผลที่ได้จะสมบูรณ์และหวาน  มีการชั่งน้ำหนักผลเมล่อนทุกวัน ในเวลา 6.00 น. และ 18.00 น. เพื่อตรวจสอบการเจริญเติบโตของผลเมล่อน  เมื่อเมล่อนหยุดการขยายผล ก็จะเพิ่มความหวาน จากผลที่ไม่มีลาย ก็มีแตกลายสีขาว ยิ่งมีลายขาวเห็นชัด ก็จะยิ่งหวาน

มีการเก็บข้อมูลรายละเอียดของการปลูก เช่น ปุ๋ย วัสดุที่ใช้ในการปลูก  จะนำไปพัฒนาเพื่อใช้ในการปลูกพืชอื่นๆ ในระยะต่อไป  และนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ เช่น กาบมะพร้าว เชือกเพื่อทำโครงให้เมล่อนเลื้อย และวัสดุต่างๆ

          ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวถึง แนวคิดในการทำสวนเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวว่า คณะจัดทำขึ้นเพื่อการเรียนการสอน และนำสิ่งใหม่ๆ เข้ามาให้เกษตรกรรุ่นใหม่ สอดคล้องกับวิถีคนรุ่นใหม่ ให้สามารถควบคุมฟาร์มแบบอัตโนมัติ สั่งการรดน้ำ ตรวจความชื้นด้วยโทรศัพท์มือถือ และไม่ใช้ยาฆ่าแมลง

          นอกจากสวนเมล่อน เราได้เพาะเห็ดถั่งเช่า  และเห็ดหลินจือ  ต่อไปจะปลูกผลฟิก (มะเดื่อฝรั่ง)และองุ่น และจะปลูกต้นกัลปพฤกษ์ สองข้างทางเข้าแปลงเกษตรคณะทรัพยากรธรรมชาติ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้          และมีการเปิดอบรมให้ความรู้ด้านการปลูกแก่เกษตรกร   

ขอบคุณ คุณศรีนราแมเร๊าะ ประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ถ่ายภาพ และประสานงาน 

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 01 กุมภาพันธ์ 2561 14:35 แก้ไข: 02 กุมภาพันธ์ 2561 09:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 มิกกี้ และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.172.217.174
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ