นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1267
ความเห็น: 0

ม.อ. แถลงข่าวกิจกรรมฉลอง 50 ปี ยิ่งใหญ่ ชวนศิษย์เก่าคืนสู่เหย้าวันที่ 13 มีนาคม 2561

วันที่ 13 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 50 ปี ที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2511 ประกาศใช้ และถือเอาวันนี้ของทุกปีเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย ได้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองขึ้นตลอดทั้งวัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แถลงข่าวการจัดกิจกรรมฉลองครบ 50 ปี ยิ่งใหญ่ เชิญชวนศิษย์เก่าคืนสู่เหย้าและจัดรายการโทรทัศน์ระดมทุนสมทบกองทุน ม.อ.เพื่อเพื่อนมนุษย์ ช่วยเหลือนักศึกษา ศิษย์เก่าที่ประสบภัย และ สนับสนุนงานวิจัยเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วันที่ 13 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 50 ปี ที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2511 ประกาศใช้ และถือเอาวันนี้ของทุกปีเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย ได้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองขึ้นตลอดทั้งวัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมฉลองครบ 50 ปี ม.อ. “๕ ทศวรรษแห่งการยืนหยัด สู่ศตวรรษแห่งความยั่งยืน” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ผศ.สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์   คุณสมพงษ์ เจริญสุข นายกสมาคมศิษย์เก่า ม.อ. และคุณฐปณีย์ เอียดศรีไชย ศิษย์เก่าซึ่งมีชื่อเสียงในวงการสื่อมวลชน ร่วมกันแถลงข่าว ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 6 อาคารปฎิบัติการฯ บริษัท อสมท. จำกัด มหาชน ช่อง 9 MCOT HD  (กรุงเทพมหานครฯ)

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า สำหรับกิจกรรมฉลองครบ 50 ปี ม.อ. “๕ ทศวรรษแห่งการยืนหยัด สู่ศตวรรษแห่งความยั่งยืน” เราดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560  ซึ่งจัดในหลายรูปแบบในทุกวิทยาเขต (ปัตตานี หาดใหญ่ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และตรัง) โดยมีทั้งการจัดกิจกรรมส่วนกลางของ และกิจกรรมของคณะ หน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย  การออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 50 ปี  กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมในเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กีฬา บันเทิง และนันทนาการ การจัดทำเพลงมหาวิทยาลัยในวาระ 50 ปี การแสดงทางศิลปะและวัฒนธรรม การจัดทำหนังสือครบรอบ 50 ปี ม.อ. และการระดมทุน เป็นต้น

ในภาคเช้าจะมีพิธีทำบุญตักบาตร การจัดงานวันคุณค่าสงขลานครินทร์ ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ ม.อ. ซึ่งในงานมีพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  มอบโล่ เกียรติบัตรแก่ผู้มีผลงานดีเด่น และ มีปาฐกถาพิเศษ “สงขลานครินทร์กับการพัฒนาสังคม” โดยนายชวน หลีกภัย ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย  และการเสวนาหัวข้อ “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” โดย ศ.ภญ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ เจ้าของรางวัลแมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะ ปี 2552

                ส่วนภาคค่ำ มี การจัดงาน “5 ทศวรรษแห่งการยืนหยัด สู่ศตวรรษแห่งความยั่งยืน” ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ ม.อ. ซึ่งจะแบ่งงานเป็น 2 ส่วน คือ งานคืนสู่เหย้า ชาว ม.อ. ซึ่งเป็นงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ศิษย์เก่า และในเวลา 21.30 น. เป็นต้นไป เป็นการถ่ายทอดสดรายการพิเศษ  “5 ทศวรรษแห่งการยืนหยัด สู่ศตวรรษแห่งความยั่งยืน”  ทางช่อง 9 อสมท. และ ช่อง 30 HD  ซึ่งเป็นรายการที่แสดงถึงความสำเร็จของการดำเนินภารกิจมหาวิทยาลัยเพื่อภาคใต้และประเทศชาติ ทั้งที่ผ่านมาในอดีตและมองสู่อนาคตผ่านการนำเสนอในหลายรูปแบบสร้างสรรค์รายการโดยบริษัททีวีบูรพา และในรายการจะมีการรับบริจาคเพื่อนำสมทบ "กองทุน 50 ม.อ.เพื่อเพื่อนมนุษย์" ด้วย

"กองทุน 50 ม.อ.เพื่อเพื่อนมนุษย์" จัดตั้งขึ้นจากการระดมทุนเมื่อครั้งการจัดกิจกรรมครบรอบ 45 ปีของมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปดูแลศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่ประสบภัย ทั้งจากสาธารณภัย ภัยธรรมชาติ ภัยจากความไม่สงบ และการประสบอุบัติเหตุ ในกรณีที่ต้องใช้งบประมาณในการดูแลมากกว่ากฎเกณฑ์ปกติที่ได้ตั้งเอาไว้ เช่น การดูแลรักษาที่ต้องใช้เวลานาน เป็นต้น ซึ่งในปี 2559 ได้ให้การช่วยเหลือเยียวยาศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันไปแล้ว 6 ราย นอกจากนั้น จะใช้เพื่อสนับสนุนงานวิจัยที่สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งเอเชีย และ สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมทางวิชาการและสำนักงานศิษย์เก่าโดยสามารถบริจาคได้ตามจิตศรัทธาและสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ยังได้กล่าวถึงพัฒนาการตลอด 50 ปีของมหาวิทยาลัย หลังการเปิดรับนักศึกษาในปี 2510 ว่า สามารถจะแบ่งได้ 5 ช่วงเวลาคือ

 

ทศวรรษแรก การก้าวเข้าสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาของภาคใต้ โดยการย้ายคณะอาจารย์และนักศึกษาจากสำนักงานชั่วคราวที่กรุงเทพ ไปที่ศูนย์ปัตตานี  ในปี 2511 และได้ย้ายไปที่ศูนย์หาดใหญ่ ในปี 2514

ทศวรรษที่สอง  มุ่งสนองความต้องการกําลังคนด้านการเกษตรและสาธารณสุข และเพิ่มบทบาทในการบริการวิชาการแก่ชุมชน  เปิดสาขาวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ขยายภารกิจการวิจัย

ทศวรรษที่สาม ขยายการศึกษาไปยังจังหวัดภูเก็ต จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดตรัง โดยได้กำหนดจุดเน้นทางวิชาการของแต่ละพื้นที่ เริ่มวางรากฐานระบบมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ หรือ PSU System ขึ้น เพื่อเชื่อมโยงความเป็นเครือข่ายของวิทยาเขต

ทศวรรษที่สี่ มุ่งวางระบบเพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการวิจัยเป็นฐาน สนับสนุนการพัฒนาโครงการสาขาวิชาสู่ความเป็นเลิศ  เน้นการตอบโจทย์การแก้ปัญหาของภาคใต้ พร้อมกับการเปิดประตูสู่โลกกว้าง

ทศวรรษที่ห้า มุ่งเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่เข้มแข็งและเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําในภูมิภาคเอเชีย สามารถแข่งขันของประเทศในระดับนานาชาติ และได้ปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ โดยกฎหมายมีผลบังคับใช้เมื่อ 21 กรกฎาคม 2559

เวลาที่ผ่านมา 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งทางวิชาการและคุณธรรม มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์   เข้าใจเรื่องพหุวัฒนธรรม  และ มีการผลิต งานวิจัยนวัตกรรมในสาขาต่างๆ ที่เน้นการตอบโจทย์และมุ่งมั่นที่จะเข้ามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ต่างๆ ที่เกิดในภาคใต้ รวมทั้งการทำนุบำรุงวัฒนธรรม นับว่าประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้

สำหรับแผนพัฒนาในอนาคต มหาวิทยาลัยได้กำหนดแผนพัฒนาระยะยาว ที่มุ่งเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม ท่ามกลางความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาของเทคโนโลยีดิจิตอล และ การผลิตบุคลากร ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ให้รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ  โดยเน้น 4 ยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาภาคใต้และประเทศ และมุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของอาเซียน คือ การสร้างกลไกการทำงานเชิงรุก สร้างความเป็นผู้นำวิชาการ สร้างความเป็นนานาชาติ  และ พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 28 กุมภาพันธ์ 2561 14:25 แก้ไข: 28 กุมภาพันธ์ 2561 14:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.227.235.216
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ