นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 947
ความเห็น: 0

ม.อ.ตั้งหน่วยฉุกเฉินและบรรเทาสาธารณภัย ให้บริการ 24 ชั่วโมง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดให้มีหน่วยฉุกเฉินและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดงานรักษาความปลอดภัย กองอาคารสถานที่ ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สามารถติดต่อได้ที่ โทร.074282888 โทรศัพท์ภายใน 2888

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดให้มีหน่วยฉุกเฉินและบรรเทาสาธารณภัย  สังกัดงานรักษาความปลอดภัย กองอาคารสถานที่ ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สามารถติดต่อได้ที่ โทร.074282888  โทรศัพท์ภายใน 2888

ผศ.วศิน สุวรรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยมีนโยบายจัดตั้งและขับเคลื่อนหน่วยฉุกเฉินและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อมาดูแลช่วยเหลือบุคลากร และนักศึกษา โดยได้สนับสนุนบุคลากร และครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถทำงานตรงตามเจตนารมณ์

มีนโยบายจะจัดซื้อรถดับเพลิง และรถมอเตอร์ไซค์กู้ชีพมาให้บริการ เป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วในระยะต่อไป  ที่จะนำออกมาใช้ในช่วงที่การจราจรหนาแน่น คาดว่าจะนำมาใช้ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  ม.อ.วิชาการ และพิธีพระราชทานปริญญาบัติอย่างแน่นอน  เจ้าหน้าที่หน่วยฉุกเฉินและบรรเทาสาธารณภัย ทำงานกันอย่างเสียสละ ได้ช่วยเหลือบุคลากร  สามารถช่วยชีวิตผู้ที่ประสบภัยและเจ็บป่วยให้ถึงมือแพทย์อย่างทันท่วงที  น่ายกย่อง  โดยจัดให้มีการอยู่เวรช่วงกลางวันเวลา 08.00-20.00  และภาคกลางคืนเวลา 20.00 -08.00 น.ปัจจุบันมีบุคลากรจำนวน 11 คน  มีนายองอาจ บุญล้วน เป็นหัวหน้าหน่วย

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559  เห็นชอบในการจัดตั้งหน่วยกู้ชีพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการโดยรองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่และรองอธิการบดีฝ่ายบุคคลและประกันคุณภาพ  และเห็นชอบในหลักการการจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ  พร้อมตัวตู้เพื่อติดตั้งในบริเวณที่สำคัญของมหาวิทยาลัย   จำนวน 7 จุดนายองอาจ บุญล้วน หัวหน้าหน่วยฉุกเฉินและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า หน่วยเริ่มจัดตั้งแต่ พ.ศ.2553 และให้บริการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันให้บริการในด้านต่างๆ   ประกอบด้วย

1.บริการทางด้านอัคคีภัย  ในอดีตเคยมีเหตุการณ์เพลิงไหม้ เมื่อปี 2553 รถดับเพลิงของเทศบาลเข้ามาถึงที่เกิดเหตุได้ล่าช้า เพราะไม่ชำนาญเส้นทางในเขตที่พัก หน่วยดับเพลิงของมหาวิทยาลัยเองจึงมีความจำเป็น ทีมงานของหน่วยฯทำหน้าที่วิทยากร ฝึกอบรมและแผนอพยพให้กับหน่วยงานต่างๆ ทำการตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิงให้กับหน่วยงานต่างๆให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน เดือนละ 1 ครั้ง  โดยบริการตรวจเช็คถังดับเพลิง  15 คณะ 8 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 2,583 ถัง

2.ให้บริการด้านการกู้ชีพ กู้ภัย  รับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน  ณ จุดเกิดเหตุ   และเป็นเครือข่ายสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน พนักงานกู้ชีพทุกคนผ่านการอบรมในหลักสูตร การปฏิบัติการฉุกเฉิน และร่วมซ้อมแผน  ความปลอดภัยเมืองหาดใหญ่  ร่วมกับทหาร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน. สงขลา    ทั้งยังเป็นวิทยากร  การใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ ปฎิบัติการเพื่อช่วยให้ฟื้นคืนชีพ ( AED:automated  external defibrilator )

3.ให้บริการฉุกเฉินทางยานพาหนะ เช่น พ่วงแบตเตอรี่รถ สำหรับรถยนต์ เปลี่ยนยาง และล้อยางในที่เกิดเหตุ เก็บค่าใช้จ่ายตามต้นทุน ปะยาง  ฟรี 24 ชั่วโมง ทั้งรถมอเตอร์ไซค์และรถยนต์  โดยแนวคิดนี้เกิดจากการที่เห็นนักศึกษาผู้หญิง เดินจูงมอเตอร์ไซค์ที่ยางรั่ว กลับมามหาวิทยาลัย  ในยามวิกาล ซึ่งน่าเป็นห่วงมาก จึงให้บริการปะยางฟรี 24 ชั่วโมง

4.บริการจับสัตว์เลื้อยคลาน มีพิษ เช่น งู    และสัตว์ เช่น สุนัข

การอยู่เวรยาม 24 ชั่วโมง ช่วยให้เกิดความปลอดภัย และอบอุ่นใจ โดยเฉพาะช่วงที่มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกีฬาแห่งชาติ  กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กีฬาคนพิการหรือพาราลิมปิกเกมส์ นอกจากนี้ยังเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือเมื่อเกิดอุทกภัยและภัยพิบัติอื่นๆ  

สามารถติดต่อได้ที่ โทร.074282888  โทรศัพท์ภายใน 2888 และระยะต่อไปจัดทำเป็นแอพพลิเคชั่น เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการแจ้งเหตุ

ทีมงานหน่วยฉุกเฉินและบรรเทาสาธารณภัย ประกอบด้วย

แถวยืน 1.นายเจริญ ศิริพงศ์ไพบูลย์

2.นายสมศักดิ์ ทับรอด

3.นายองอาจ บุญล้วน

4.ผศ.วศิน สุวรรณรัตน์

5.นายรุ่งสิงหา เหมโก

6.นายอานนท์ คงนุ้ย

7.นายวันชนะ บุตรคง

แถวนั่ง

8.นายธีรพงษ์ หงษ์มณี

9.นายบุญฤทธิ์ พินิจสกุล

10.นายเอกสิทธิ์ ทองด้วง

11.นายกรชวัล พันชู

หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 05 มิถุนายน 2561 11:19 แก้ไข: 05 มิถุนายน 2561 15:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.172.233.2
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ