นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 1052
ความเห็น: 0

“หลบบ้านต่ะพี่ 45 ปี แล้วเด้”พยาบาล ม.อ.ตั้งกองทุนช่วยรุ่นน้อง

ในโอกาสครบรอบ 45 ปี พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งกองทุนช่วยรุ่นน้อง

ในโอกาสครบรอบ 45 ปี การจัดการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในปี พ.ศ.2561  ซึ่งได้เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ตั้งแต่ปี พ.ศ.2516 คณะพยาบาลศาสตร์ และชมรมศิษย์เก่าพยาบาลสงขลานครินทร์ ได้ร่วมกันจัดงานคืนสู่เหย้า ภายใต้หัวข้อ “หลบบ้านต่ะพี่ 45 ปี แล้วเด้” โดยในงานนี้มีกิจกรรมที่สำคัญ ประกอบด้วย การจัดประชุมวิชาการ เรื่อง จริยธรรมกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาล ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อจัดตั้งกองทุนสวัสดิการศิษย์เก่าพยาบาลสงขลานครินทร์ และกองทุนสวัสดิการนักศึกษาพยาบาล สงขลานครินทร์  

              รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา เชาวลิต คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561  คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับศิษย์เก่า จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่ากับคณะ ศิษย์เก่า ได้พบปะกับศิษย์ปัจจุบัน รุ่นน้องมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับรุ่นพี่ๆ โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมมุทิตาจิตอาจารย์อาวุโส ซึ่งมีอดีตคณบดีมาร่วมงานหลายท่าน คือ ดร.ดวงวดี สังโขบล รองศาสตราจารย์ ดร.สุนุตตรา ตะบูนพงศ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร

นอกจากนี้มีคณาจารย์รุ่นบุกเบิกของคณะมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง อาทิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กอบกาญจน์ ศรประสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุพดี โสตถิพันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นวลจันทร์ รมณารักษ์ อ.ทิพวรรณ รมณารักษ์      อ.รัชมล คติการ รองศาสตราจารย์ ดร.อาภรณ์ เชื้อประไพศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชตะวรรณ โอฬาพิริยกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำนวย ลอยกุลนันท์ และอีกหลายท่านที่ไม่สามารถเอ่ยนามได้ทั้งหมด

            นอกจากนี้ วัตถุประสงค์ของการจัดงานคืนสู่เหย้าอีกประการหนึ่ง คือ การระดมทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาของคณะ จำนวน 45 ทุน ซึ่งมีคณาจารย์ และศิษย์เก่า ได้ร่วมบริจาคเงินเป็นจำนวนไม่น้อย

 

            ในโอกาสที่คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมมาเป็นเวลากว่า 4 ทศวรรษ คณะกรรมการจัดงานจึงได้คัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น จำนวน 45 คน เพื่อรับโล่รางวัล         

         

          การจัดงานคืนสู่เหย้าในครั้งนี้ มีศิษย์เก่ากลับมาเยี่ยมบ้านกันอย่างคับคั่งกว่า 600 คน บรรยากาศอบ อวลไปด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ มิตรภาพ ความทรงจำ ความคิดถึง ที่งาน "หลบบ้านตะพี่ 45 ปี แล้วเด้" งานพบปะสังสรรค์ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 6 กรกฏาคม ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี  นับเป็นช่วงเวลาที่มี่คุณค่ายิ่งต่อ “ลูกพระบิดา”

            ศิษย์เก่าดีเด่นคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดูรายละเอียดที่ https://www.nur.psu.ac.th/nur/banner_file/ban129-4.pdf

สร้าง: 24 กรกฎาคม 2561 15:26 แก้ไข: 24 กรกฎาคม 2561 15:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.92.74.105
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ