นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 558
ความเห็น: 0

บัณฑิตวิทยาลัย ม.อ.ปฐมนิเทศนักศึกษา ให้มองไทยเข้าสู่ Aging Society เต็มตัว

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ให้บัณฑิตตระหนักถึงโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป ที่ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ Aging Society อย่างเต็มตัว และปรับตัวกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ให้บัณฑิตตระหนักถึงโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป ที่ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ Aging Society อย่างเต็มตัว และปรับตัวกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล

            ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนักศึกษาไทยและต่างชาติที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 1,267 คน เป็นนักศึกษาชาวไทย 931 คน นักศึกษาต่างชาติ 336 คน

            ศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  กล่าว ว่านักศึกษาจะใช้เวลาอีกประมาณ 2 ถึง 3 ปีข้างหน้า เพื่อสำเร็จเป็นมหาบัณฑิต หรือดุษฏีบัณฑิตในสาขาที่ตนเองศึกษาอยู่ อย่างไรก็ตามอนาคตข้างหน้า ในยุคที่ทุกภาคส่วนในสังคมกำลังถูกป่วนด้วยปัจจัยต่างๆ เช่น โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ Aging Society อย่างเต็มตัว ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล  จนเราไม่สามารถที่จะพยากรณ์อนาคตได้

มหาวิทยาลัยตระหนักดีว่าบัณฑิตในอนาคตของเรา ไม่ใช่แค่มีความรู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเท่านั้น  แต่จะต้องมีความพร้อมด้านทักษะเฉพาะตน และประสบการณ์ตรงที่ได้จากการลงชุมชน ทำงานร่วมกับคนอื่น ต้องทำจริง เข้าใจโจทย์ ต้องมีทัศนคติและโลกทัศน์ที่กว้างไกล เปิดใจ อดทน รู้จักตัวเอง ใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักสร้างนวัตกรรม มีสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี สามารถทำงานในสิ่งแวดล้อมใหม่ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

และที่สำคัญต้องมีคุณธรรม จริยธรรม ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งดังพระราชปณิธานของพระราชบิดา

นี่จึงเป็นที่มาของ คำสัญญาของ PSU

“เพื่อให้ผู้คนได้ค้นพบวิถีแห่งความก้าวหน้าในแบบของตน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้วย วิชาการ วิชาชีพ และการใช้ชีวิต ผ่านความเข้าใจอย่างลึกซึ้งจากพื้นที่จริงที่หลากหลาย พัฒนาเป็นการค้นคว้า วิจัย นวัตกรรม บริการวิชาการที่เป็นประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคมโลก”

โดยคณาจารย์ของเราจะเดินเคียงข้างกับนักศึกษาเพื่อ

ค้นหา: และเรียนรู้ ความหลากหลายของพื้นที่ ผู้คน และวัฒนธรรม

มุ่งมั่น: เพื่อความสำเร็จของสังคม และตนเอง

ค้นพบ: ตัวเองและสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเอง

และอาจารย์พิชิต เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับปริญญาเอก  และปริญญาโท  พร้อมทั้งรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น

โดยมีการแนะนำคณะกรรมการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งไทยและต่างชาติ  และสะท้อนการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาจากมุมมองของนักศึกษา

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 24 สิงหาคม 2561 10:13 แก้ไข: 24 สิงหาคม 2561 10:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.93.74.227
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ