นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 958
ความเห็น: 0

ม.อ.เพิ่มโอกาสแก่บัณฑิตอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ให้ได้ปริญญาทั้งสองหลักสูตร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพิ่มโอกาสบัณฑิต วิทยาลัยอิสลามศึกษา และคณะนิติศาสตร์ จบแล้วเรียนต่ออีก 2 ปี จะได้ปริญญาเป็นใบที่สอง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เพิ่มโอกาสบัณฑิต วิทยาลัยอิสลามศึกษา และคณะนิติศาสตร์  จบแล้วเรียนต่ออีก 2 ปี จะได้ปริญญาเป็นใบที่สอง

            ดร.ยูโซะ ตาเละ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยอิสลามศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิศักดิ์  ดือเระ ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์   โดยอาจารย์ศุภวัชร์  มาลานนท์ คณบดีคณะนิติศาสตร์  อาจารย์สุทธิชัย  งามชื่นสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและคณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ โดย ผศ.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ รศ.ดร.จุฑามาศ ศตสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยอิสลามศึกษา  และคณะนิติศาสตร์ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 

            ดร.ยูโซะ ตาเละ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา และอาจารย์ศุภวัชร์  มาลานนท์ คณบดีคณะนิติศาสตร์    ร่วมกันแถลงว่าความร่วมมือของสองหน่วยงาน กล่าวคือ

  1. วิทยาลัยอิสลามศึกษาและคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกันจัดการศึกษาโครงการปริญญาตรีใบที่สอง โดยทั้งสองสถาบันกำหนดเงื่อนไขรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาในหลักสูตรของตน ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2561 มีการรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอิสลามที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (กฎหมายอิสลาม)   มาศึกษาต่อที่คณะนิติศาสตร์แล้ว จำนวน 3 ราย  ใช้เวลาศึกษา 2 ปี ก็จะได้ปริญญานิติศาสตร์บัณฑิต  เช่นเดียวกับบัณฑิตนิติศาสตร์ ม.อ.สามารถไปศึกษาต่อเพื่อจะได้รับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (กฎหมายอิสลาม) จากวิทยาลัยอิสลามศึกษา

นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือทางวิชาการด้านอื่นๆประกอบด้วย

2. ร่วมกันจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างองค์ความรู้ทางด้านนิติศาสตร์และกฎหมายอิสลาม

3. ร่วมกันศึกษา ค้นคว้าวิจัย แลกเปลี่ยนข้อมูล และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางด้านนิติศาสตร์และกฎหมายอิสลาม รวมถึงจัดกิจกรรมบริการวิชาการ

4. ร่วมกันจัดสัมมนาหรือประชุมวิชาการทางด้านนิติศาสตร์และกฎหมายอิสลาม

5. ร่วมมือในการใช้ประโยชน์จากข้อมูล สารสนเทศ เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ ตลอดจนปัจจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาด้านการเรียนการสอน ผลงานวิชาการ การวิจัย และการบริการวิชาการ

6. ร่วมกันเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารผลงานที่เกี่ยวข้องจากการดำเนินการตามข้อตกลงนี้ ไม่ว่าในรูปแบบของสิ่งพิมพ์หรือสื่อใด ซึ่งต้องระบุข้อความว่าเกิดจากการดำเนินงานร่วมกันเว้นแต่จะมีข้อตกลงเป็นอย่างอื่น

            โดยมีกำหนดระยะเวลา ๔ ปี นับตั้งแต่วันลงนามในบันทึกความเข้าใจ

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 24 สิงหาคม 2561 17:25 แก้ไข: 24 สิงหาคม 2561 17:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.230.119.106
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ