นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1744
ความเห็น: 0

ม.อ.มอบถุงผ้าให้คณะหน่วยงาน เพื่อร่วมลดการใช้พลาสติก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เดินหน้ารณรงค์ โครงการ “ม.อ.ร่วมใจลดการใช้พลาสติก” สร้างจิตสำนึกที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อม แก่บุคลากรและนักศึกษาเพื่อ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว โดยมอบถุงผ้าให้คณะ/หน่วยงาน เพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดจากถุงพลาสติก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เดินหน้ารณรงค์ โครงการ “ม.อ.ร่วมใจลดการใช้พลาสติก” สร้างจิตสำนึกที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อม   แก่บุคลากรและนักศึกษาเพื่อ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว  โดยมอบถุงผ้าให้คณะ/หน่วยงาน เพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดจากถุงพลาสติก   

            หลังจากที่มหาวิทยาลัยรณรงค์ เลิกใช้ถุงพลาสติกตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  ร้านค้าในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  ต้องไม่ใช้ถุงพลาสติก/หลอด/ฝา/แก้ว พลาสติกทั้งหมด  โดยทางวิทยาเขตหาดใหญ่ จะมอบ กระบอกน้ำ ถุงผ้า แก่บุคลากร เพื่อใช้หมุนเวียนแทนการใช้ถุงพลาสติก

            ผศ.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ ได้มอบถุงผ้าให้กับหน่วยงานต่างๆ โดยมีตัวแทนหน่วยงานรับมอบ ประกอบด้วย   1. สำนักวิจัยและพัฒนา  2. คณะนิติศาสตร์  3. คณะเศรษฐศาสตร์  4. สถาบันสันติศึกษา     5. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.อ. (สจรส. ม.อ.)  6. สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร       

ผศ.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่    กล่าวว่า  ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ร่วมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก หลังจากที่ประสบความสำเร็จในการเลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร เพื่อมุ่งให้บุคลากรและนักศึกษามีจิตสำนึกที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อม  ซึ่งเป็นผลดีต่อประเทศไทยช่วยลดปริมาณขยะและลดภาวะโลกร้อนให้กับโลกของเรา

หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 27 มีนาคม 2562 15:05 แก้ไข: 27 มีนาคม 2562 15:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.172.217.174
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ