นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 878
ความเห็น: 0

ผลสำรวจสุขภาพบุคลากร ม.อ.ในโครงการ Happy

ผลสำรวจสุขภาวะของบุคลากรสงขลานครินทร์ ทั้ง 5 วิทยาเขต พบบุคลากรมีความเสี่ยงภาวะไขมันในเลือดสูงเกินครึ่ง

ผลสำรวจสุขภาวะของบุคลากรสงขลานครินทร์ ทั้ง 5 วิทยาเขต พบบุคลากรมีความเสี่ยงภาวะไขมันในเลือดสูงเกินครึ่ง

            โครงการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ดำเนินการโดย นพ.สุภมัย สุนทรพันธุ์  และนายแพทย์ชนนท์ กองกมล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสำรวจสุขภาวะของบุคลากรในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้ง 5 วิทยาเขต อย่างเป็นระบบและวางแผนติดตามต่อเนื่องระยะยาวเป็นเวลา 12 ปี 

ทั้งนี้เพื่อนำไปวิเคราะห์ความชุกของปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดแดงตีบแข็ง และการพยากรณ์การเกิดโรคหลอดเลือดแดงตีบแข็งของปัจจัยเสี่ยงต่างๆในอันที่จะนำไปสู่การป้องกันและการักษาโรคที่มีประสิทธิภาพสำหรับคนไทย

โดยที่หลอดเลือดแดงตีบแข็ง ทำให้เกิดการขาดเลือดของอวัยวะต่างๆ โรคหลอดเลือดแดงตีบแข็งที่สำคัญและมีผลทำให้เกิดทุพพลภาพและเสียชีวิตคือ โรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง ปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดแดงตีบแข็ง ได้แก่ น้ำตาลในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดผิดปกติ ความอ้วนและการสูบบุหรี่ โดยปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวจะเกิดขึ้นเป็นเวลานานหลายปี ก่อนที่โรคหลอดเลือดหัวใจจะปรากฏให้เห็น การให้การรักษาปัจจัยเสี่ยงที่เหมาะสมสามารถลดโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดแดงตีบแข็งได้

มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 2,169 คน คิดเป็นร้อยละ 16 ของบุคลากรทั้งหมด  โดยมีบุคลากรเข้าร่วมโครงการมากที่สุด 3 ลำดับ ประกอบด้วย บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ 1,453  คน บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์  117 คน และบุคลากรสำนักงานอธิการบดี 115 คน  ตามลำดับ

จากการศึกษาระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560-30 มิถุนายน 2561 อุบัติการณ์โรคหรือภาวะที่พบบ่อย ในผู้ป่วยใหม่ที่ได้รับการวินิจฉัยในโครงการนี้ มีภาวะไขมันในเลือดสูง  ร้อยละ 57.8  ภาวะซีด ร้อยละ 19.9 ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง ร้อยละ 10.6  ภาวะความดันโลหิตสูงและโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 7.2 เบาหวาน ร้อยละ 3.3

การติดตามอาการและการรักษา ทางโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ได้นัดผู้ป่วยจากโครงการ Happy 2017 ทั้งหมด 685 คน โดยมีผู้มาติดตามรักษาแล้วจำนวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 89.4 จากผู้ที่ต้องมาติดตามการรักษา

ทั้งนี้ ข้อมูลที่นำมาสรุปเบื้องต้นได้มาจากจำนวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำปีกับHappy และได้รับการตรวจโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 26 เมษายน 2562 12:08 แก้ไข: 26 เมษายน 2562 12:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 44.192.254.246
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ