นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 727
ความเห็น: 0

ศิลปศาสตร์ ม.อ.ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม จัดประกวดการพูดเชิงสร้างสรรค์ภาษาไทยถิ่นใต้

ศิลปศาสตร์ ม.อ.ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม จัดประกวดการพูดเชิงสร้างสรรค์ภาษาไทยถิ่นใต้

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม จัดประกวดการพูดเชิงสร้างสรรค์ภาษาไทยถิ่นใต้ ครั้งที่ 2 ณ ห้องราชาวดี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่  25 กรกฎาคม 2562 ณ  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา  จันทร์แย้ม คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดโครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยถิ่นใต้ : อัตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ในปีที่ผ่านมา และได้รับการตอบรับจากนักศึกษาในสถาบันระดับอุดมศึกษาภาคใต้เป็นอย่างดี ในปีนี้จึงได้จัดโครงการประกวดการพูดเชิงสร้างสรรค์ “ภาษาไทยถิ่นใต้ : อัตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม” ครั้งที่ 2 เพื่อจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์วัฒนธรรมผ่านภาษา ตลอดจนมีส่วนช่วยฝึกฝนให้นักศึกษาระดับอุดมศึกษา สามารถนำความรู้ทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตนเองมาประยุกต์ใช้ในการพูดเชิงสร้างสรรค์ ผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย เกิดการค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม รวมถึงเกิดความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าของวิถีวัฒนธรรมถิ่นใต้

            โอกาสนี้ ได้จัดเวทีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดการพูดเชิงสร้างสรรค์ภาษาไทยถิ่นใต้ อัตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 และผู้ได้รับรางวัลประกวดการพูดเชิงสร้างสรรค์ภาษาไทยถิ่นใต้ ครั้งที่ 2 ได้เข้าร่วมแสดงการพูดเชิงสร้างสรรค์ภาษไทยถิ่นใต้ ในวันภาษาไทยแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมาอีกด้วย

ผู้ที่ได้รับรางวัลประกวดการพูดเชิงสร้างสรรค์ภาษาไทยถิ่นใต้ ครั้งที่ 2 

หัวข้อ “อนุรักษ์และสร้างสรรค์วัฒนธรรมถิ่นใต้ในยุค 4.0”

รางวัลชนะเลิศ  นางสาวกุลณัฐ ใจสมุทร

สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

นายนวกิจ ปานรอด    สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

นายจักรพรรดิ์ เข็มแดง   สาขานิเทศศาสตร์ เอกประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รางวัลชมเชย

1. นายศิริชัย ช่วยจันทร์  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย​ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​สุราษฎร์ธานี

2. นายชนกันต์ นาคง  สาขาวิชา​ภาษาไทย​ คณะ​ครุศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​สุรา​ษฎร์ธานี​

Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 08 August 2019 15:52 Modified: 08 August 2019 15:55 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.102.38
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ