นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 617
ความเห็น: 0

ม.อ.ประชุมเตรียมพร้อมรองรับอุทกภัย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประชุมแผนเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประชุมแผนเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา    โดย ผศ.วศิน สุวรรณรัตน์  รองอธิการบดีวิทยเขตหาดใหญ่ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562  โดยมีผู้บริหาร ได้แก่ รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ รศ.ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร รศ.ดร.นงนุช บุญยัง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ นายนิติธร บำรุงเมือง  ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ นายคมกริช ชนะศรี ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา นายองอาจ บุญล้วน หัวหน้าหน่วยฉุกเฉินและบรรเทาสาธารณภัย ผู้บริหารและผู้แทนคณะ/หน่วยงานเข้าร่วมประชุมซักซ้อมแผนการช่วยเหลืออุทกภัย

          ผศ.วศิน สุวรรณรัตน์  รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่าจากการประชุมซักซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้เตรียมแผนไว้ประกอบด้วย

 1. ศูนย์ประสานงาน  กำหนดเป็น  อาคารกิจกรรมนักศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 2. การติดตั้งป้ายแสดงสัญลักษณ์ ธงเขียว เหลือง แดง ในการเตือนภัยให้ประชาชนทราบ 3 จุด คือ

     - ประตูสงขลานครินทร์, ประตูศรีทรัพย์ และประตูงามทักษิณ

 3. สถานที่จอดรถยนต์ฉุกเฉินในช่วงเกิดอุทกภัย

     - จุดแรก  บริเวณริมรั้วสนามฟุตบอล (หลังอาคารร้านขายยาเภสัชชุมชน)

     - จุดที่สอง  ลานจอดรถข้างสำนักงานอธิการบดี

     - จุดที่สาม  ลานจอดรถหน้าอาคารคณะศิลปศาสตร์

     - จุดที่สี่  ตลาดเกษตร ในมอ.

     - จุดที่ห้า  ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ

 4. ประสานเทศบาลนครหาดใหญ่ขอความร่วมมือรถน้ำและรถสุขาเคลื่อนที่ มาประจำ ณ ศูนย์อพยพ ในระหว่างเกิดอุทกภัย

 5. ประสานความร่วมมือกับภาคเอกชน  จากมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี  (ท่งเซียเซี่ยงตึ้งหาดใหญ่) ตำรวจตระเวนชายแดน กองทัพเรือในการให้ความช่วยเหลือด้านอาหารและกำลังพล ฯลฯ

 6. ระบบประปา  ให้สำรองน้ำในถังเก็บน้ำ  1800 ลบ.ม. และ 5,000  ลบ.ม.

 7. ลดระดับการเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำ ม.อ. ให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย

 8. ยานพาหนะในการขนย้ายช่วยเหลือประชาชน

 9. ศูนย์รับบริจาค  และปรุงอาหาร

     - ใช้พื้นที่อาคารกิจกรรมนักศึกษา  เป็นศูนย์ปรุงอาหาร

10. การระดมกำลังนักศึกษาอาสาสมัครมาช่วยงานเมื่อเกิดน้ำท่วม ที่อาคารกิจกรรมนักศึกษา

11.ศูนย์อพยพประชาชน  จะใช้สถานที่ต่อไปนี้

     - ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

     - ศูนย์กีฬาและสุขภาพ

     - อาคาร 3 คณะพยาบาลศาสตร์

     - อาคารศิลปศาสตร์

     - อาคารคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม

12.ศูนย์สนับสนุนวัตถุดิบในการปรุงอาหาร คือ คณะทรัพยากรธรรมชาติ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร

13.ด้านประชาสัมพันธ์ ทางเวบไซต์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ข้อความเตือนภัย ทางโทรศัพท์มือถือ

  ให้สถานีวิทยุ ม.อ.เป็นผู้กระจายข่าวเตือนภัยน้ำท่วม และให้บริการประชาชน

14.โรงพยาบาลสงขลานครินทร์เตรียมพร้อมสถานการณ์ฉุกเฉิน

15.เตรียมน้ำดื่มสำหรับแจกจ่ายประชาชนในช่วงน้ำท่วม  โดยคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

          รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ กล่าวว่ามหาวิทยาลัยสามารถรองรับประชาชนที่ศูนย์พักพิง ประมาณ 2,000 คน และภายในมหาวิทยาลัยสามารถรองรับที่จอดรถได้ 1,000 คัน กรณีเกิดฝนตกมีแนวโน้มเกิดอุทกภัยจะแจ้งเตือนประชาชนด้วยสัญลักษณ์ธงเขียว เหลือง แดง ตามลำดับ

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 08 พฤศจิกายน 2562 15:31 แก้ไข: 08 พฤศจิกายน 2562 15:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.102.38
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ