นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 566
ความเห็น: 0

วุฒิสมาชิกพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษา ม.สงขลานครินทร์

สมาชิกวุฒิสภาพบปะแลกเปลี่ยนแนวคิดกับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้บริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 ณ คณะวิทยาการจัดการ

สมาชิกวุฒิสภาพบปะแลกเปลี่ยนแนวคิดกับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้บริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 ณ คณะวิทยาการจัดการ

            ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย ผศ.ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา นำโดยพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา หัวหน้าคณะ ในนามรองประธานคณะกรรมการ โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ โดยมุ่งประเด็นไปที่การให้ความสำคัญกับการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภา การขับเคลื่อนประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการจัดเวทีเพื่อรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาในพื้นที่โดยตรง โดยมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อนาคตไทย อนาคตเรา” โดยพลเอกวรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา โดยมีนายอำพล พงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาสังคม และสื่อมวลชนในจังหวัดสงขลา ตลอดคณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 ณ ห้องเลิศปัญญา อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

            ผศ.ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เปิดเผยว่า ในช่วงเช้าก่อนการบรรยายพิเศษ คณะวุฒิสมาชิกได้จัดกิจกรรม เพื่อพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษา ใน 4 หัวข้อ  ได้ 1.การปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2.การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต  3.รับฟังความคิดเห็นและทำความเข้าใจด้านกฎหมายและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย     4.ความรู้เรื่องสมาชิกวุฒิสภาบทบาทหน้าที่  โดยมีนักศึกษาและคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ จำนวน  120 คน ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ณ คณะวิทยาการจัดการ

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 12 กุมภาพันธ์ 2563 11:15 แก้ไข: 12 กุมภาพันธ์ 2563 11:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.20.246
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ