นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 667
ความเห็น: 0

ม.สงขลานครินทร์ ร่วมสร้างความเป็นเลิศศูนย์ฝึกผ่าตัดอาจารย์ใหญ่

คณะวิทยาศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ร่วมสร้างความเป็นเลิศศูนย์ฝึกผ่าตัดอาจารย์ใหญ่

รศ.ดร.อัญชนา ประเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ลงนามความร่วมมือ กับ รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และคุณรานีวรรณ  รามศิริ  ผู้อำนวยการประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  กลุ่มที่ 2  บริษัทเมดโทรนิค (ประเทศไทย) จำกัด   ร่วมสร้างความเป็นเลิศ ศูนย์ฝึกผ่าตัดอาจารย์ใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU Cadaveric Surgical Training Center)  เมื่อวันที่ 29  มกราคม  2563   ณ อาคารบริหารฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โอกาสนี้บริษัท Medtronic มอบอุปกรณ์เพิ่มศักยภาพ การฝึกผ่าตัด โดยสนับสนุน เครื่องชุดกล้องวิดีทัศน์และเครื่องจี้ไฟฟ้าจำนวน 6 ชุด  มูลค่า 31 ล้านบาท  เสริมศักยภาพ ศูนย์ความเป็นเลิศในการผ่าตัดแบบส่องกล้อง Minimally Invasive Surgery

รศ.ดร.อัญชนา ประเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ในบทบาทของการสนับสนุนการเรียนการสอนแก่นักศึกษาแพทย์ และการบริการวิชาการโดยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ ในการดำเนินการฝึกอบรมให้แก่แพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ  มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ด้วยความร่วมมือและความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา ในการใช้ร่างอาจารย์ใหญ่เพื่อการเรียนรู้ และสร้างความชำนาญให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อลดความเสี่ยงต่อความผิดพลาดเมื่อได้ปฏิบัติการกับคนไข้จริง ทำให้ในปี พศ. 2558  มีการจัดตั้ง ศูนย์ฝึกผ่าตัดในอาจารย์ใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่มีศักยภาพในการรองรับการฝึกผ่าตัดทั้งระดับชาติและนานาชาติ โดยสามารถตอบโจทย์ในการฝึกผ่าตัดได้เสมือนจริงยิ่งขึ้น

คณะวิทยาศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ และพันธมิตรบริษัทเมดโทรนิค (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือกันยกระดับคุณภาพศูนย์ฝึกผ่าตัดในอาจารย์ใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศในการผ่าตัดแบบส่องกล้อง Minimally Invasive Surgery ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้วยวิทยาการทางการแพทย์ของ Medtronic ผ่านบุคลากรที่มีศักยภาพของคณะแพทยศาสตร์ ทำให้เชื่อมั่นว่าศูนย์ฝึกผ่าตัดในอาจารย์ใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะช่วยสร้างประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่ทันสมัยทั้งด้านความรู้และเทคโนโลยีระดับมาตรฐานสากลและจะเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติการทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียง รองรับความต้องการฝึกปฏิบัติการผ่าตัดอาจารย์ใหญ่ได้อย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ

รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวว่า ผู้บริหารและบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของศูนย์ฝึกผ่าตัดในอาจารย์ใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้สามารถสนับสนุนส่งเสริมภารกิจการดูแลรักษาทางการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นไป 

นายแพทย์บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา  รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า “ศูนย์ฝึกผ่าตัดในอาจารย์ใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.2555 ซึ่งตนเองเป็นหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และ รศ.ดร.อุราพร วงศ์วัชรานนท์ เป็นหัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จนต่อยอดมาอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้ขอขอบคุณผู้บริหารทั้งสองคณะที่ร่วมยกระดับคุณภาพศูนย์ฝึกผ่าตัดในอาจารย์ใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศ

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 13 กุมภาพันธ์ 2563 11:21 แก้ไข: 13 กุมภาพันธ์ 2563 11:58 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.88.35
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ