นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 712
ความเห็น: 4

ม.สงขลานครินทร์ กับการพัฒนาเรียนการสอนยุค Digital Disruption รองรับการศึกษาในโลกอนาคต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองรับการศึกษาในโลกอนาคต จัดทำชุดการเรียนรู้แบบออนไลน์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เร่งขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายของสถาบันอุดมศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ (Student-Centered  Learning : SCL) และเตรียมผู้เรียนสู่ตลาดงานในอนาคต ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เน้นการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ ในการสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์จริงและการเรียนแบบดิจิตอลในหลากหลายรูปแบบ โดยมีสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นหน่วยงานซึ่งทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าว

รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี สุทธรังษี ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ กล่าวว่า ในการไปสู่ความสำเร็จของนโยบายนี้ นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะได้รับการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษผ่านการเรียนรู้ในห้องเรียน กิจกรรมนอกห้องเรียน และสามารถเรียนรู้และพัฒนาภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเองตลอดเวลาผ่านโปรแกรมออนไลน์ที่เรียกว่า “Tell Me More” ที่เอื้อประโยชน์ในการเรียน ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงโดยเฉพาะการฝึกพูดและการเลียนเสียงในระบบของ Voice Recognition ที่จะทำให้ผู้เรียนออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง

ได้มีการจัดทำชุดการเรียนรู้แบบออนไลน์ในชื่อ “PSUMOOC : Education for All ทรัพยากรการเรียนรู้ออนไลน์อย่างไร้ขีดจำกัด” ประกอบด้วยรายวิชาที่น่าสนใจ อาทิ โปรแกรมตัดต่อวิดีโออย่างง่าย Movavi สัทอักษรจีน และสุขภาวะกายและจิต เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียน สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และเมื่อเรียนจบตามเงื่อนไขผู้เรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์จากมหาวิทยาลัย โดย PSUMOOC เปิดกว้างให้บุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถเข้าเรียนได้ ตามแนวคิดที่ว่า “ความรู้สู่สาธารณะ” ซึ่งผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมได้ที่ลิงค์ https://mooc.psu.ac.th/

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ยังมีรายวิชา สหกิจศึกษา เป็นระบบการศึกษาที่จัดให้มีการผสมผสาน ระหว่างการเรียนในห้องเรียนเข้ากับการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการอย่างมีหลักการ ภายใต้การจัดประสบการณ์ร่วมกันของอาจารย์และหน่วยงานภายนอก ทำให้นักศึกษาสามารถสร้างผลงานที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติในทุกด้านมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ ปี 2556-2562 ได้แก่ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ และนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่นอีกด้วย

นอกจากนั้น สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มียังมีบทบาทในการส่งเสริมให้อาจารย์ได้พัฒนาตนเองในด้านการจัดการศึกษา เพื่อการเข้าสู่ความเป็นอาจารย์มืออาชีพ ภายใต้กรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Teaching Professional Standard Framework : PSU-TPSF) และกรอบมาตรฐานของอังกฤษ (UK Profesional Framework: UK-PSF) โดยเมื่อปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา คณาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้แก่  รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี สุทธรังษี คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ บางโชคดี คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ คณะศึกษาศาสตร์ และอาจารย์ตรีชาติ เลาแก้วหนู คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ผ่านการประเมินกรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ หรือ UK- PSF ดังกล่าวแล้วด้วย

 

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 18 กุมภาพันธ์ 2563 09:37 แก้ไข: 18 กุมภาพันธ์ 2563 10:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
Superslot [IP: 58.11.28.143]
08 เมษายน 2564 21:09
#118075
Ico48
Superslot [IP: 58.11.28.143]
08 เมษายน 2564 21:09
#118076

Thanks for the post slot super

Ico48
Superslot [IP: 58.11.28.143]
08 เมษายน 2564 21:09
#118077

Thanks for the post รวม superslot

Ico48
Superslot [IP: 58.11.28.143]
08 เมษายน 2564 21:09
#118078

Thanks for the post  https://superslot.game/

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.6.6
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ