นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 6 · Followed: 3

สารบัญหน้า 3 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ราชันย์ ชูชาติ นายกฯองค์การ ม.อ. นักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ปี 2559 932 0
อนุรักษ์ มากมี นศ.รางวัลพระราชทาน ประเภทนักศึกษาพิการ ระดับชมเชย ประจำปี 2559 929 0
ม.อ.รับรางวัล แนวปฏิบัติที่ดีด้านการพัฒนาการเรียนการสอนบัณฑิตในศตวรรษที่21 866 0
ม.อ. เรียนรู้โครงการพัฒนาของมูลนิธิรากแก้ว ก่อนนำนักศึกษาปฎิบัติงานพัฒนาชุมชน 1046 0
ม.อ.จัดครัวลูกพระบิดา พร้อมทุนทำงานแก่ นักศึกษาได้รับผลกระทบราคายาง 897 0
ม.อ.อบรมการช่วยชีวิตเมื่อจมน้ำแก่ผู้นำนักศึกษา 2747 0
ม.อ.จับมือมูลนิธิรากแก้ว ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 726 1
นิติศาสตร์ ม.อ.ร่วมกับศาลปกครอง สร้างมือกฎหมายคดีปกครอง 1492 0
คณะทรัพย์ ม.อ.แนะแบ่งสวนยางมาปลูกยาง ปาล์ม และเลี้ยงสัตว์ ตามศาสตร์ของพระราชา 1875 0
ม.อ.มอบสนามกีฬาจากแผ่นยางพาราแก่โรงเรียนในท้องถิ่นทั้ง5 วิทยาเขต กว่า 2 ล้านบาท 680 0
คณะพยาบาล ม.อ. ผลิตหนังสือ การดูแลสู่ความเป็นเลิศตามกลุ่มอาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ 826 0
คณะการแพทย์แผนไทย ม.อ.พัฒนาสมุนไพร เป็นเครือข่ายในระดับสากลพร้อมสู่ตลาดอาเซียน 1023 0
สื่อการสอน เซลล์พูดได้ จำลองเซลล์ในร่างกายมนุษย์ ทำด้วยยางพารา ดึงดูดความสนใจผู้เรียน 2277 0
ม.อ.ร่วมใจสวมใส่ผ้าไทยทุกวันอังคาร 2285 4
หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ ม.อ.จับมือ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สร้างกำลังของชาติ ด้านกระบวนการยุติธรรม 1784 0
ม.สงขลานครินทร์ ได้รับประกาศเกียรติคุณด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ ปี2558 1132 4
ธนาคาร HSBC มอบทุนนักเรียนด้อยโอกาสภาคใต้ โครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ 7.2 ล้านบาท 938 0
นายกฯองค์การ ม.อ. รับรางวัล เยาวชนคนดีศรีหาดใหญ่ 784 0
ม.อ.ตั้งสถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร พร้อมถกวิกฤตอาหารทะเล 968 0
19 และ24 ก.ย.58 ร่วมงานวันมหิดล และวันถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 1701 0
ปฐมนิเทศ มหาบัณฑิต ม.อ.2558 สานต่อเกียรติยศสงขลานครินทร์สู่สากล 1149 0
อุมารัตน์ ชนะโชติ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้สืบทอดความเป็นผู้ให้ แม้จะเป็นโรคน้ำท่วมสมอง และเป็นเด็กที่ถูกทอดทิ้งมาก่อน 1162 0
ค่ายอาสาสายสัมพันธ์ลูกสงขลานครินทร์ 5 วิทยาเขต สร้างผู้นำที่เสียสละ ทำงานเป็นทีม ณ สุราษฎร์ธานี 830 1
อุตสาหกรรมเกษตร ม.อ.คว้ารางวัลการออกแบบบาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์ 1358 2
เดอะสตาร์ 11 มอบทุนแก่มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้ 1042 0
ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ แนะเร่งนำความรู้มาพัฒนาเอสเอ็มอี 1123 0
ครบรอบ 36 ปี บัณฑิตวิทยาลัย ม.อ.เผยอีก 5 ปี จะมีหลักสูตรปริญญาโท เอก ถึง 200 หลักสูตร 1130 1
วันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์ 1198 0
ม.อ. จัดการปัญหา โรครากเน่า สำหรับการปลูกผัก ไฮโดรโปนิกส์ สำเร็จ 1852 0
10 ปี บัณฑิตอาสา ม.อ. พัฒนาคุณภาพชีวิตคนชุมชนในจังหวัดภาคใต้ 1056 0
วิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ เปิดศูนย์รับบริจาคร่างกาย 1288 0
ม.อ. เสริมเขี้ยวเล็บเครือข่ายประชาสัมพันธ์สู่ Social Media 1504 3
ม.อ.รณรงค์ประหยัดไฟฟ้าและโรงพยาบาล ม.อ.เตรียมพร้อมกรณีไฟฟ้าดับ 1549 5
ม.อ.สอนเสริมเตรียมความรู้พื้นฐาน 6 วิชา แก่นักเรียนมัธยมปลาย 1316 2
กองการเจ้าหน้าที่ ม.อ.จัดอบรม ระบบ TOR Online 1516 2
สรุปผลงานการนำเสนอข่าวหนังสือพิมพ์ในรอบปี2556 ของ ม.อ. 2187 2
ม.อ.สนับสนุน จังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ประจำปี 2559 1147 1
ม.อ.ปัตตานี ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 11 จับมือพัฒนา 95 โรงงานยางและไม้ยางพารา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 1011 1
ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ ปาฐกถา“ปปช.กับการทำหน้าที่ตรวจสอบอำนาจรัฐ” 1010 0
กรมวิทยาศาสตร์บริการทุ่มงบ 10 ล้าน จับมือ มอ. ยกระดับคุณภาพสินค้า โอทอป ในพื้นที่ภาคใต้ สู่การรับรองมาตรฐาน 1059 0
ม.อ.ร่วมกรรมาธิการพลังงาน วุฒิสภา ส่งเสริมพลังงานทดแทนชุมชน 905 0
เชิญร่วมสมทบทุนสร้างศูนย์อุทิศร่างกายเพื่ออาจารย์ใหญ่ ครูผู้ไร้เสียง 1107 0
ศุกร์ที่ 21 ก.พ.57 พบ ศ.วิชา มหาคุณ “ปปช.กับการทำหน้าที่ตรวจสอบอำนาจรัฐ” 1341 1
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยย้ำให้มหาวิทยาลัยสอบตรงพร้อมกันเดือนมกราคม 57 ป้องกันเด็กวิ่งรอกสอบ 1411 0
5-8 ก.ย.56 ร่วมงาน ฮาลาลนานาชาติ 56 ผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางฮาลาลโลก 1368 1
ขอยกย่อง พรทวี จันทร์สีทอง รปภ. ม.อ. ช่วยชีวิต ผู้หญิงที่ขับรถพุ่งตกลงบ่อบำบัดน้ำเสีย ม.อ 4004 13
ชาว ม.อ.เยี่ยมน้องตาบอด 1471 0
เชิญเยี่ยมและเลี้ยงอาหารกลางวัน น้องตาบอด และผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะ 1540 0
อิ่มเอมใจกับการเยี่ยมเด็กพิเศษ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา และประทับใจกับการเข้าชมหอประวัติศาสตร์พลเอกเปรม จ.สงขลา 2496 5
เภสัช ม.อ.ร่วมสาธารณสุขสงขลา รณรงค์การใช้ยา พร้อมทำลายยาแก้ไอของกลาง จำนวน 60,000 ขวด 1028 2
11 ส.ค.56 ร่วมวิ่งหาดใหญ่สู่ธรรมชาติ Hatyai nature run 2013 2407 5
สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ ม.อ.ได้รับทุน 44 ล้าน จาก สสส. ดำเนินโครงการ “การพัฒนา เยียวยา สมานฉันท์ และสร้างสรรค์กำลังคนชายแดนใต้” 1629 2
เชิญเยี่ยมและเลี้ยงอาหารกลางวัน เด็กพิเศษ น้องตาบอด และผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะ 2268 2
เภสัชศาสตร์ ม.อ. รณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 1245 1
ม.อ. ลงนามกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและกรมพัฒนาพลังงานฯ คาดประหยัดค่าไฟฟ้าปีละ 40 ล้านบาท 1262 2
ความรู้และความสุขที่ได้จากการอบรม share 1171 1
ชมรมรักษ์ม.อ.แนะ”การวางแผนเพื่อความมั่นคงทางการเงินสำหรับผู้เกษียณ” 1400 2
ชาวสำนักงานอธิการบดี ม.อ.ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 1490 1
หลักการทำงานร่วมกันเป็นทีมสู่ความสำเร็จ 1680 2
งานประชาสัมพันธ์ ม.อ.จัดบรรยาย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ แก่เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ม.อ. 1146 4
ความลับของจิตใต้สำนึก ที่ก่อให้ความสุข 1749 2
ม.อ เปิดตลาดจีน จัดโรดโชว์ที่เซี่ยงไฮ้ 2210 1
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สานสัมพันธ์สมาชิก share.psuที่ทะเลบัน สตูล 1880 8
พยาบาล ม.อ.เรียกร้องการบรรจุเป็นข้าราชการ 3785 0
ภูเก็ตพร้อมเป็นเจ้าภาพกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ 5 วิทยาเขต 1547 1
สรุปผลงานการนำเสนอข่าวหนังสือพิมพ์ในรอบปี2555 ของ ม.อ. 1553 2
เชิญประกวดภาพถ่าย บน Facebook สนอ.สัมพันธ์ 1295 0
ความภูมิใจของ ม.อ. กับ 7 รางวัล ในงานวันนักประดิษฐ์ ปี 2556 1808 0
ม.อ.ร่วมกับสโมสรอาจารย์ฯจัดงานแสดงความยินดีแก่นักกีฬา ม.อ.ผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาวลัยลักษณ์เกมส์ 1552 0
คณะนิติศาสตร์ ม.อ.ลงนามข้อตกลงทางวิชาการ กับศาลรัฐธรรมนูญ 2414 0
5 ส.ค.55 ร่วมวิ่งหาดใหญ่สู่ธรรมชาติ Hatyai nature run 2012 3659 8
ชี้ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเสี่ยงภัยน้ำท่วม 1878 0
ผลการนำเสนอข่าวหนังสือพิมพ์ในรอบปี 2554 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2990 0
รับสมัครนักกีฬาว่ายน้ำเข้า ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากร 1522 3
ผลประกวดสวนหย่อม ม.อ. วิทยาการจัดการ นิติศาสตร์ แพทย์ ศูนย์คอมฯ คณะทรัพย์ คว้าชัย 4921 6
ม.อ.แนะเคล็ดวิธีสวยสดใสในวัยงาม 1989 0
พระทันตธาตุ จากราชอาณาจักรภูฎาน อัญเชิญมาหาดใหญ่ 2346 3
ม.อ.เปิดรับสมัครผู้จำหน่ายอาหาร สินค้า และบริการ 3989 0
เชิญชม ละครเวที ประจำปี 2555 เรื่อง ทรอย 2770 0
ม.อ. เปิดศูนย์ประสานงาน “สงขลานครินทร์ เกมส์” 2221 0
ม.อ.สืบสานวัฒนธรรม ตามรอย.คึกฤทธิ์ ปราโมช 2904 1
28 ตุลาคม 54 ขอเชิญร่วมงาน 100 ปี ชาตกาล คึกฤทธิ์ ปราโมช 2452 0
เชิญชาว ม.อ.ร่วมถกอนาคต สงขลา และจัดทำ”สงขลาโมเดล”ก่อนลงนามข้อตกลงต่อหน้า”ป๋า” 1983 0
หาดใหญ่สู่ธรรมชาติ54 ยิ่งใหญ่ด้วยนักวิ่งมากที่สุดในภาคใต้ กว่า 3,600 คน 2056 1
รับสมัครวิ่งหาดใหญ่สู่ธรรมชาติ วันที่1-6 สิงหาคม54 2238 0
7 ส.ค.54 ร่วมวิ่งหาดใหญ่สู่ธรรมชาติเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา 5347 2
ม.อ.เยี่ยมคนชราที่ถูกทอดทิ้ง 4789 11
สรุปผลงานการนำเสนอข่าวหนังสือพิมพ์ในรอบปี2553 ของ ม.อ. 3747 3
พุธที่11 พฤษภาคม 2554 เชิญร่วมทำบุญเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุ 2337 2
ชาว ม.อ.เยี่ยมน้องตาบอด 1983 3
เลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆตาบอด อังคารที่ 26 เมษายน 54 2364 2
20 มีนาคม 2554 เชิญร่วมปั่นจักรยานเรียนรู้เขาคอหงส์ 2077 0
การสื่อสารด้วยหัวใจ 3140 12
การเรียนรู้ตนเองและผู้อื่น ด้วย “นพลักษณ์” 2945 9
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ม.อ.ดูงานโรงไฟฟ้าจะนะ 3675 5
สรุปข่าว ม.อ.เผยแพร่สื่อมวลชนในรอบปี 1946 5
16 ก.พ.นี้พบ นพ.เฉก ธนะศิริ 1458 0
เชิญเที่ยวงานลอยกระทง ม.อ.2552 2152 0
มอบเงินรางวัลหน่วยงานร่วมวิ่งหาดใหญ่สู่ธรรมชาติ 1628 0
เคล็ดลับในการถ่ายภาพหมู่เพื่อนำไปเป็นภาพประกอบข่าว 1701 0