นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1288
ความเห็น: 0

เดินทางกลับประเทศไทยชั่วคราว

เดินทางกลับประเทศไทยชั่วคราว

          เสียงตามสายโทรศัพท์จากหนูเหน่งคณะแพทยศาสตร์ มอ.สอบถามว่าข้าราชการที่ลาไปศึกษาในต่างประเทศหากต้องเดินทางกลับประเทศไทยชั่วคราว ถือเป็นการกลับมาปฏิบัติราชการเพื่อชดใชทุนได้หรือไม่   ก่อนอื่นต้องดูเจตนาของข้าราชการที่ขอเดินทางกลับประเทศไทยชั่วคราวว่าต้องการกลับมาทำอะไร ซึ้งตามข้อปฏิบัติของ ก.พ.กำหนดใว้กรณี กลับมาเยี่ยมบ้าน/เก็บข้อมูลฯ/กลับมากรณีพิเศษ ดังนี้        1-ต้องยื่นคำขอต่อผู้ดูแลนักเรียนฯหรือสถานทูต/สำนักงาน ก.พ.เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนเดินทางกลับประเทศไทย พร้อม 2-หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาที่ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 3-หัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่กรรมการ.รับรองแล้ว 4-แผนงาน/โครงการที่จะกลับมาเก็บข้อมูล(ต้องไม่เกิน 1 ปี)

          อนึ่ง การกลับประเทศไทยชั่วคราวเพื่อเก็บข้อมูลฯไม่ถือว่าผู้นั้นกลับมาปฏิบัติราชการ และหากต้องการกลับมาเพื่อเขียนวิทยานิพนธ์ก็ต้องยุติการศึกษาและกลับเข้าปฏิบัติราชการ

 

Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
created: 23 December 2008 13:49 Modified: 10 August 2011 15:29 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.215.33.158
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ