นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1711
ความเห็น: 0

ลาไปฝึกอบรมในประเทศแบบใหนไม่ต้องทำสัญญา

สัญญา

                หลายคณะหน่วยงานสอบถามไปยังกองการเจ้าหน้าที่ว่าหากข้าราชการ - พนักงานลาไปฝึกอบรมในประเทศ จะต้องให้ทำสัญญาด้วยหรือไม่        ตามหลักเกณฑ์สำนักงาน ก.พ.กำหนดไว้ว่า

               1.การลาไปฝึกอบรมภายในประเทศเกิน 6 เดือน และใช้จ่ายเงินเกิน 5 หมื่นบาทต้องให้จัดทำสัญญา และสัญญาค้ำฯ(ที่กค0430.7/ว31 ลว.1 กย 49)หากไม่เข้าเกณฑ์ดังกล่าวก็ไม่ต้องทำสัญญา   2.พนักงานหากลาไปอบรมตั้งแ ต่ 1 เดือนต้องทำสัญญาลาไปอบรมและสัญญาค้ำประกัน(ตามประกาศพนักงานฯ ลว.4.กพ.51)   3.การลาไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือนให้ทำเฉพาะสัญญาลาไปฝึกอบรม(สัญญาค้ำฯไม่ต้องทำตามกค0406.2/ว410 ลว.23.พย.2550)

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 30 พฤศจิกายน 2550 14:03 แก้ไข: 21 พฤศจิกายน 2554 15:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.20.246
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ