นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2055
ความเห็น: 1

ปัญหาในการขออนุมัติไปราชการต่างประเทศ

ไปราชการต่างประเทศ

               ในหลายครังที่คณะหน่วยเสนอขออนุมัติให้บุคลากรในสังกัดเดินทางไปราชการในต่างประเทศเพื่อไปดูงานบ้าง ไปทัศนศึกษาบ้าง   ผมขอทำความเข้าใจกันก่อนว่าก่อนเสนอเรื่องใหผู้บริหารอนุมัติเจ้าหน้าที่ควรวิเคราะห์ก่อนว่าเรื่องดังกล่าวควรเสนอให้ไปราชการ ศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน โดยอาศัยระเบียบต่างๆคำจำกัดความขอเรื่องนั้นๆ ดังนี้

                การเดินทางไปราชการ หมายความว่า การเดินทางไปราชการตาม พรฎ.ว่าด้วยการใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การประชุมในหน้าที่ราชการซึ่งเป็นประโยชน์แก่ทางราชการด้วย

                ดูงาน หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์ด้วยการสังเกตการณ์

                ทัศนศึกษา  หมายความว่า การเรียนรู้ด้วยการดูการเห็น การศึกษานอกสถานที่

                ดังนั้น การไปทัศนศึกษาจึงถือเป็นการไปดูงาน จะต้องลาไปทัศนศึกษา (ตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ 2535) และแนบหลักฐาน 1หนังสือตอบรับหรือหนังสือเชิญ 2หลักฐานการใช้เงิน/ทุน 3หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ในการพิจารณาอนุมัติของผู้บริหาร

Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
created: 30 November 2007 15:20 Modified: 10 April 2008 09:30 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
เหมียวคุง [IP: 192.168.100.112]
14 December 2007 16:21
#4678

ขอบคุณมากๆ นะคะพี่วรรณ์ ที่เขียนเรื่องที่เป็นประโยชน์มาก(สำหรับเหมียว) อยากให้พี่วรรณ์เข้ามาเขียนบ่อย ๆ นะคะ จะติดตามอ่าน

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 184.72.102.217
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ