นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1692
ความเห็น: 0

ข้าราชการที่กลับจากลาศึกษาหลังวันที่ 11 พ.ค.2549 กับสัญญาลาศึกษา 2549

สัญญา

                 ปัจจุบันข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษาต่างประเทศก่อนระเบียบฯว่าด้วยการไปศึกษาฯพ.ศ.2549ใช้บังคับ(ก่อนวันที่ 11 พ.ค.2549) ได้รายงานตัวกลับเข้ารับราชการกันบ้างแล้ว แต่ทางกองการเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้รับสัญญาฉบับใหม่ จึงฝากแจ้งให้ข้าราชทางที่เข้ากรณีดังกล่าวทราบด้วยเพื่อผลประโยชน์ของข้าราชการเอง สาระหลักๆระเบีบยใหม่เกี่ยวกับสัญญา มีดังนี้

                   1. ต้องมีเวลากลับมาปฎิบัติราชการการชดใช้ทุนครบถ้วนก่อนเกษียณอายุราชการ และชดใช้เท่ากับระยะเวลาที่ลาศึกษาฯ

                   2. ข้าราชการที่ลาศึกษาตามระเบียบเดิม(2512)และกลับเข้าปฎิบัติราชการ ก่อนวันที่ 11 พ.ค.2549 ให้ถือตามระบียบเดิมกรณีเดียวกันหาก กลับหลังวันที่ 11 พ.ค.2549  และทำสัญญาใหม่ก็รับราชการชดใช้ทุนเท่าระยะเวลา11พ.ค.49-วันรายงานตัวกลับ

                   3.หากไม่ทำสัญญาใหม่ก็ปฎิบัติตามสัญญาเดิมคือชดใช้2เท่า 

 

Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
created: 03 December 2007 09:59 Modified: 03 December 2007 10:03 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.20.246
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ