นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1777
comment: 0

ข้าราชการบำนาญ กับการขอทำหนังสือเดินทางราชการ

ไปราชการ,ศึกษา,ฝึกอบรม

                  ข้าราชการบำนาญหลายๆท่านได้สอบถามไปยังกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ว่าข้าราชการบำนาญเกษียณอายุแล้วแต่มหาวิทยาลัยยังคงจ้างต่อ หรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารมหาวิยาลัยบ้าง หากมหาวิทยาลัยให้เดินทางไปราชการ หรือดูงานในต่างประเทศ ข้าราชการบำนาญรายดังกล่าวสามารถขอทำหนังสือเดินทางราชการได้หรือไม่

                กองการเจ้าหน้าที่  ขอเรียนว่าข้าราชการบำนาญที่มหาวิทยาลัยยังคงให้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยต่อสามารถขอทำหนังสือเดินทางราชการได้ โดยให้แนบหลักฐานดังนี้

                1.บันทึกอนุมัติฯ 2.คำสั่งจ้าง  3.บัตรข้าราชการบำนาญ  4.ทะเบียนบ้านเป็นต้น

Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
created: 02 November 2009 15:50 Modified: 10 August 2011 15:26 [ Report Abuse ]
Flowers
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 34.237.52.11
Message:  
Load Editor
   
Cancel or