นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2351
ความเห็น: 0

แบบฟอร์มการรายงานการเดินทางไป - กลับจากลาไปศึกษาต่างประเทศ

ฟอร์มรายงานตัว

               ปัจจุบันทางกองการเจ้าหน้าที่ ได้ปรับปรุงเพิ่มเติมใบรายงานตัวของบุคลากรที่ลาไป  และกลับจากศึกษา ฝึกอบรม ดูงานต่างประเทศใหม่โดยเพิ่มเติมข้อความที่จำเป็นในการตรวจสอบให้ครบยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อ

                1.เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา กระดาษ การพิมพ์ฯ

                 2.ลดการเขียนใบรายงานซ้ำซ้อน

                จึงขอความร่วมมือมายังทุกเขตการศึกษา คณะ หน่วยงานแจ้งให้บุคลากรในสังกัดดำเนินการด้วย

Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
created: 04 December 2007 10:11 Modified: 04 December 2007 10:11 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.230.173.249
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ