นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1185
ความเห็น: 0

ลาศึกษาประเทศที่ตอบรับแบบมีเงื่อนไข

ศึกษา อบรม ไปราชการ

      ตามที่สอบถามกันไปมากเลย เกี่ยวกับการขออนุมัติลาไปศึกษา ณ ต่างประเทศ  แล้วประเทศนั้นๆ ตอบรับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข ให้ Qualifying Program/เรียนภาษาอังกฤษและวิชาพื้นฐาน/การเรียนภาษาอังกฤษและสอบวัดผลฯ, ประเด็นคำถาม        1. มหาวิทยาลัยที่ไปตอบรับแล้ว  เป็นไม่มีเงื่อนไข        2. การนับเวลาไปเรียนภาษาหรือตามเงื่อนไขที่กำหนดนับเป็นเวลา ลาศึกษาในกรอบระยะเวลาของหลักสูตรด้วยหรือไม่

        ตามหนังสือก.พ.ที่ นร 0706.6/ว.12  ลงวันที่ 31 กรกฏาคม 2535กำหนดให้การลาศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย ประเทศแคนาดา ประเทศนิวซีแลนด์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐฝรังเศส เป็นต้น เป็นการลาที่กำหนดเป็นเงื่อนไข  และให้นับรวมระยะเวลาที่ลาQualifying Program/เรียนภาษาอังกฤษและวิชาพื้นฐาน/การเรียนภาษาอังกฤษและสอบวัดผลฯ รวมเป็นระยะเวลาลาศึกษาในกรอบระยะเวลาของหลักสูตรด้วย ครับ

 

Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
created: 14 July 2010 11:32 Modified: 14 July 2010 11:32 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.215.33.158
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ