นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1587
ความเห็น: 0

การย้ายสถานที่ศึกษา

ไปราชการ ลาศึกษา

การขอย้ายสถานที่ศึกษาจากต่างประเทศ กลับมาศึกษาที่ประเทศไทย

          ด้วยมีประเด็นสอบถามเรื่องพนักงานมหาวิทยาลัย ได้รับทุนจากทางราชการลาไปศึกษาระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ต่อมาเมื่อหมดทุนจากทางราชการแล้ว แจ้งขอย้ายสถานที่ศึกษาจากเดิม มาเป็นมหาวิทยาลัยในประเทศไทย จะกระทำได้หรือไม่? 

         กองการเจ้าหน้าที่  ขอเรียนชี้แจงให้ทราบก่อนว่าการขอย้ายด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นยังไม่เคยปรากฎ  และสาเหตุที่ต้องย้ายก็ไม่ได้เกิดจากสถานศึกษา   แต่หากพนักงานมหาวิทยาลัยมีความประสงค์ จะขอย้ายก็ให้เสนอเหตุผลความจำเป็น,โอนหน่วยกติได้หรือไม่,ไม่เปลี่ยนแนวการศึกษาผิดไปจากเดิม,สถานที่ศึกษาแห่งใหม่ต้องมีมาตรฐานไม่ต่ำกว่าเดิม,ต้องไม่ใช้เวลาศึกษาเพิ่มขึ้นจากที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม ในครั้งแรกเหล่านี้เป็นต้น และต้องให้ต้นสังกัดพิจารณาเห็นชอบในเบื้องต้นก่อน เพื่อนำเสนอ ค.บ.ม. มหาวิทยลัยเพื่อพิจารณาต่อไป(ต้องได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยก่อนย้ายมาศึกษาในประเทศ และจะต้องทำสัญญาลาศึกษาในประเทศเพิ่มเติมจากเดิมด้วย)

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 10 สิงหาคม 2554 14:44 แก้ไข: 08 มกราคม 2557 09:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.215.33.158
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ