นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1843
comment: 0

การขออนุมัติไปราชการในระหว่างไปปฎิบัติเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ

ไปราชการ ลาศึกษา

       ในหลายครั้งที่ผู้ปฎิบัติงานการเจ้าหน้าที่คณะ/หน่วยงาน  โทรศัพท์มาสอบถาม? เกี่ยวกับข้าราการ  หรือพนักงานที่อยูในระหว่างไปปฎิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ  จะขออนุมัติเดินทางไปราชการทั้งในและต่างแระเทศ เช่นไปประชุมทางวิชาการ เสนอผลงานทางวิชาการ ไปเจรจาธุกิจทางวิชาการฯ ในประเทศหรือต่างประเทศ จะได้หรือไม่?

       กองการเจ้าหน้าที่  ขอเรียนให้ทราบว่าเคยมีกรณีตัวอย่าง   ข้าราชการที่อยู่     ระหว่างไปปฎิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ   ขออนุมัติเดินมางไปราชการอีก ไม่สามรถกระทำได้ครับ เนื่องจากเป็นการขออนุมัติซ้ำซ้อน และไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากทางต้นสังกัด

(อ้างอิงบันทึกช่วยจำที่มอ028/6023 เมื่อวันที่ 22 พย.2553)

Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 16 August 2011 13:51 Modified: 13 October 2011 11:24 [ Report Abuse ]
Flowers
People who like this: Ico24 คนธรรมดา.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 18.210.12.229
Message:  
Load Editor
   
Cancel or