นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1254
ความเห็น: 0

การลาศึกษาประเทศตอบรับมีเงื่อนไข

ลาศึกษาแบบมีเงือนไข

                พนักงานมหาวิทยาลัยหลายๆท่าน ที่กำลังจะลาไปศึกษา ณ ต่างประเทศ บางประเทศก็ตอบรับเข้าศึกษาทันที บางประเทศกำหนดเงื่อนไขต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษก่อน หรือผ่านการทดสอบภาษาเฉพาะของประเทศนั้นๆก่อน     ตอบรับเข้าศึกษาในภาคปกติ ประเด็นอยูที่การอนุมัติระยะเวลาของการลาศึกษาให้ลาศึกษาโดยได้รับค่าจ้างกี่ปี 

  กองการเจ้าหน้าที่  ขอเรียนชี้แจงดังนี้ครับ  การลาศึกษาประเทศที่ตอบรับแบบมีเงื่อนไข เช่น ลาศึกษาปริญญาโท-เอก ณ เครือรัฐออสเตรเลีย มีกำหนดไว้ 5 ปี  ซึ่งทางมหาวิทยาลัยกำหนดให้ต้องเรียนภาษาอังกฤษ 4 เดือนก่อน  หากสอบผ่านและทาง Uni  รับเข้าศึกษาภาคปกติแล้ว   ระยะเวลาที่เรียนภาษา 4 เดือนให้นับรวมอยู่ใน กรอบระยะเวลา 5 ปี(ไม่ใช่ 5 ปี 4 เดือน)

 

Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 22 September 2011 14:50 Modified: 13 October 2011 11:16 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.215.33.158
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ