นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1606
ความเห็น: 0

ยังไม่เข้าใจอยู่ดี

ไปราชการ ลาศึกษา

       จากการประชุมประสานงาน กจ.ม.อ.ทางshare เมื่อวันที่ 12 ต.ค 54 เช้านี้มีเสียงตามสายเข้ามา ขอรายละเอียดเรื่องการทำสัญญาฯ พนักงานลาไปฝึกอบรมไม่เกิน 1 เดือน

เพราะอ่านแล้วและในประกาศฯก็ไม่กำหนดไว้ด้วย....?

ตอบ ให้อาศัย

1.ข้อ 16 ข้อระเบียบข้าราชการลาไปศึกษา ฝึกอบรมฯต่างประเทศ 2549 กำหนดให้ข้าราชการที่ลาไปศึกษา ฝึกอบรมทุกรายต้องทำสัญญาฯ

2. หนังสือกรมบัญชีกลางที่กค 0406.2/ว 410 ลงวันที่ 23 พย.2550 ก็ได้กำหนดเพิ่มเติมในการทำสัญญาฯว่า หากลาไปฝึกอบรมไม่เกิน 1เดือนให้ทำเฉพาะสัญญาลาไปฝึกอบรม

3. ข้อ 29 แห่งบังคับพนักงาน กำหนดว่ากรณีที่ยังมิได้กำหนดหลักเกณฑ์ฯเกี่ยวกับพนักงานไว้ให้นำข้อบังคับ ประกาศ มติสภา มติ ครม.และกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการมาบังคบใช้โดยอนุโลม

จากนั้นหากประมวลวิเคราะดูแล้วคำตอบน่าจะชัดเจนนะครับ

คือยังไงก็ต้องทำสัญญาอยู่ดีนะครับ

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 13 ตุลาคม 2554 09:55 แก้ไข: 13 ตุลาคม 2554 10:58 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 เจนนี่, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.227.235.183
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ