นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1663
ความเห็น: 1

พนักงานเงินรายได้ กับการลาไปศึกษา

ไปราชการ, ลาศึกษา, กองการเจ้าหน้าที่

             สวัสดีครับคุณเจมมี่ ตามที่ได้สอบถามไปนั้นว่าพนักงานเงินรายได้ลาศึกษาได้หรือไม่  ผมขอเรียนให้ทราบโดยสังเขปว่า

            1. มีสิทธิ์ขออนุมัติลาไปศึกษา แต่จะได้รับอนุมัิติหรือไม่นั้น  ขึ้นอยู่กับ

                 - ความจำเป็นของสังกัด  ว่ามีความจำเป็น และต้องการมากน้อยเพียงใด

                 - สาขาวิชาที่ไปเรียนตรงกับความต้องการ  และสายงานที่ปฎิบัติหรือไม่

                 -ไม่กระทบกับอัตรากำลัง  และการปฎิบัิติงาน หรือ

            2. ขออนุญาตลาศึกษาโดยไม่ใช้เวลาราชการ(ลาในวันหยุดราชการ)

            3. เนื่องจกการลาไปศึกษาของพนักงานเงินรายได้  ยังไม่มีระเบียบมารองรับ ดังนั้นจึงให้อาศัยประกาศการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย มาบังคับใช้โดยอนุโลมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น  จะต้องได้รับการเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นก่อน

            4. จากนั้นจึงเสนอมหาวิทยาลัย(อธิการบดีจะเป็นผู้พิจารณา)ครับ

Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 14 October 2011 11:02 Modified: 14 October 2011 11:02 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 ใยมะพร้าวน้องใยไหม.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ผมเป็นบุคลากรสายสนับสนุน

 

เห็นว่า ความจำเป็นในการพัฒนาทางสายสนับสนุน นั้นตีบตันไปบ้าง ยิ่งหากไม่มีอัตรากำลังเสริม คอยช่วยทำงาน "แทน" ก็ยิ่งลิบหลี่ลงไปอีก

 

แต่กระนั้นทางเลือกอื่นๆ ก็ยังมี หากสายสนับสนุนขอลาศึกษาต่อ "แบบบางส่วน" บางทีอาจสามารถเรียนได้อย่างสบาย ยิ่งหากเรียนกับคณะใน มอ. ด้วยแล้ว

 

และส่วนที่จะขาดเสียไม่ได้ ก็คือ

 

ต้องได้รับการเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นก่อน

 

และหากไม่เคยก่อเรื่องไว้กับผู้บังคับบัญชาขั้นสูง เรื่องการเรียนต่อของสายสนับสนุน ก็อาจเป็นไปได้ไม่ยากเลย....

 

"ใจสั่งมา"

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.70.175
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ