นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1746
ความเห็น: 1

พนักงานเงินรายได้ กับการลาไปศึกษา

ไปราชการ, ลาศึกษา, กองการเจ้าหน้าที่

             สวัสดีครับคุณเจมมี่ ตามที่ได้สอบถามไปนั้นว่าพนักงานเงินรายได้ลาศึกษาได้หรือไม่  ผมขอเรียนให้ทราบโดยสังเขปว่า

            1. มีสิทธิ์ขออนุมัติลาไปศึกษา แต่จะได้รับอนุมัิติหรือไม่นั้น  ขึ้นอยู่กับ

                 - ความจำเป็นของสังกัด  ว่ามีความจำเป็น และต้องการมากน้อยเพียงใด

                 - สาขาวิชาที่ไปเรียนตรงกับความต้องการ  และสายงานที่ปฎิบัติหรือไม่

                 -ไม่กระทบกับอัตรากำลัง  และการปฎิบัิติงาน หรือ

            2. ขออนุญาตลาศึกษาโดยไม่ใช้เวลาราชการ(ลาในวันหยุดราชการ)

            3. เนื่องจกการลาไปศึกษาของพนักงานเงินรายได้  ยังไม่มีระเบียบมารองรับ ดังนั้นจึงให้อาศัยประกาศการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย มาบังคับใช้โดยอนุโลมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น  จะต้องได้รับการเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นก่อน

            4. จากนั้นจึงเสนอมหาวิทยาลัย(อธิการบดีจะเป็นผู้พิจารณา)ครับ

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 14 ตุลาคม 2554 11:02 แก้ไข: 14 ตุลาคม 2554 11:02 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 ใยมะพร้าวน้องใยไหม.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ผมเป็นบุคลากรสายสนับสนุน

 

เห็นว่า ความจำเป็นในการพัฒนาทางสายสนับสนุน นั้นตีบตันไปบ้าง ยิ่งหากไม่มีอัตรากำลังเสริม คอยช่วยทำงาน "แทน" ก็ยิ่งลิบหลี่ลงไปอีก

 

แต่กระนั้นทางเลือกอื่นๆ ก็ยังมี หากสายสนับสนุนขอลาศึกษาต่อ "แบบบางส่วน" บางทีอาจสามารถเรียนได้อย่างสบาย ยิ่งหากเรียนกับคณะใน มอ. ด้วยแล้ว

 

และส่วนที่จะขาดเสียไม่ได้ ก็คือ

 

ต้องได้รับการเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นก่อน

 

และหากไม่เคยก่อเรื่องไว้กับผู้บังคับบัญชาขั้นสูง เรื่องการเรียนต่อของสายสนับสนุน ก็อาจเป็นไปได้ไม่ยากเลย....

 

"ใจสั่งมา"

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.25.169
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ