นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1884
ความเห็น: 0

พนักงานที่ลาศึกษาก่อนประกาศ2552 บังคับใช้

ไปราชการ, ลาศึกษา, กองการเจ้าหน้าที่

           ตามงานการเจ้าหน้าที่ คณะได้สอบถามถึงพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุมัติลาไปศึกษาปริญญาเอก ณ ต่างประเทศเมื่อปี 2550 มีกำหนด 4 ปี ภายใต้ข้อบังคับของประกาศการพัฒนาพนักงานฉบับลงวันที่ 2 ตุลาคม 2543   ต่อมาเมื่อครบกำหนดลาศึกษาและจะขออนุมัติขยายระยะเวลาลาศึกษา จะใช้ประกาศฉบับใดมาบังคับใช้

            ตอบ ใช้ประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม 2552 (ข้อ 8), โดยอาศัยข้อ 29 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาศึกษา พ.ศ.2549, และข้อ 29ของข้อบังคับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 มาบังคับใช้โดยอนุโลม

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 08 พฤศจิกายน 2554 13:39 แก้ไข: 08 พฤศจิกายน 2554 13:58 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.25.169
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ