นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1753
ความเห็น: 0

ผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือถึงปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

การทำหนังสือเดินทาง

      ตามหนังสือกระทรวงการต่างประเทศที่ กต 0305/ว 17342 ลว 18 กรกฎาคม 2550 ในข้อ 2.1 แจ้งว่าผู้ลงนามในหนังสือถึงปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  ต้องเป็นระดับปลัดกระทรวงหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดังนั้น  ในใส่วนของมอจึงให้ใช้ข้อความดังนี้

 

                       ...........................................................

                       (รองศาตราจารย์................................)

     อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ปฏิบัติราชการแทน

                 เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 28 ธันวาคม 2550 15:07 แก้ไข: 25 กรกฎาคม 2551 15:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.20.246
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ