นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1757
comment: 0

อนุมัติเกินกรอบระยะเวลาของหลักสูตร

ลาศึกษา/ไปราชการ

      ก่อนอื่นต้องขอออกตัวก่อนว่าไม่ได้เป็นการจับผิดอะไรกัน  แต่เมื่อเจอแล้วก้อยากแนะนำให้ปฏิบัิติให้ถูกต้องเท่านั้น เพราะกว่ากองการเจ้าหน้าที่จะเจอก็ต่อเมื่อมีการเสนอขออนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยขยายเวลาศึกษาโดยไม่ได้รับค่างจ้างเพราะตอนนั้นต้องเสนอเรื่องผ่านกองการเจ้าหน้าที่  ผมเคยเจอบางวิทยาเขตได้อนุมัติให้พนักงานฯลาศึกษาปริญญาเอก 5 ปี 6เดือน ซึ่งตามประกาศมอ.กำหนดให้พนักงานลาศึกษาตามกรอบระยะเวลาของหลักสูตร แต่ต้องไม่เกิน ดังนี้ ปริญญาเอกต้องไม่เกิน 4 ปี ระดับปริญญาโท-เอกต้องไม่เกิน 5 ปี และได้ให้แก้ไขคำสั่งใหม่แล้วก็เลยมาเล่าสู่กันฟัง

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): ลาศึกษา
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 03 กันยายน 2556 15:56 แก้ไข: 03 กันยายน 2556 15:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 ServiceMan, Ico24 Smile, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.235.41.241
Message:  
Load Editor
   
Cancel or