นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วิภัทร ศรุติพรหม
Ico64
วิภัทร ศรุติพรหม
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 4

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
เผยแพร่ลินุกซ์ฉบับทำมาหากิน [C] 2680 0
ผลติว "ลินุกซ์ฉบับทำมาหากิน" [C] 3414 0
ผลติวที่ ม.อ. ภูเก็ต [C] 2055 0
นัดติวที่ ม.อ. ภูเก็ต [C] 1739 0
สัมมนา"ส่งเสริมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาด้านซอฟต์แวร์และการใช้ซอฟต์แวร์ให้ถูกต้องการกฎหมาย" [C] 1696 0
ผลติวที่ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี [C] 1610 1
นัดติวที่ ม.อ. ปัตตานี [C] 1780 0
ผลติวที่ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขต สุราษฎร์ธานี [C] 1963 0
เทคนิคการใช้ลินุกซ์เพื่อการดูแลระบบเครือข่ายและจัดการคอมพิวเตอร์ [C] 1588 0
ผลติว "การจัดการห้องบริการคอมพิวเตอร์และสำนักงาน" [C] 1556 0
ติว "การจัดการห้องบริการคอมพิวเตอร์และสำนักงาน" [C] 1327 1
ไปติวโอเพนซอร์สสัญจรที่ ม.อ.ตรัง [C] 1148 0
แจ้งเปลี่ยนแปลงโครงการโอเพนซอร์สสัญจร [C] 1267 0
โครงการโอเพนซอร์สสัญจร [C] 1268 0
โครงการโอเพนซอร์สสัญจร [C] 1399 0
ไปโรงเรียนตชด.พีระยานุเคราะห์ 4 [C] 1877 3
ไป WUNCA24 มา [C] 1264 0
WUNCA24 [C] 1282 0
ผลติว "การประยุกต์ใช้ radius server ครอบจักรวาล" [C] 1326 1
ติว "การประยุกต์ใช้ radius server ครอบจักรวาล" [C] 1714 2
4-PSU-LUG [C] 1352 0
ผลติว "การเขียน script บนลินุกซ์ เพื่อประยุกต์ใช้กับระบบเครือข่าย" [C] 1531 0
3:PSU-LUG [C] 1279 0
2:PSU-LUG [C] 1309 0
PSU-LUG [C] 1232 0
ติว "การเขียน script บนลินุกซ์ เพื่อประยุกต์ใช้กับระบบเครือข่าย" [C] 1340 0
ติว "การสร้าง Linux live CD + TV-LCD display" [C] 1356 0
LibreOffice [C] 1436 0
ติว "การสร้าง Linux live CD + TV-LCD display" [C] 1461 0
ubuntu 11.04 release party [C] 1386 0
ไปติวที่ ม.ราชภัฏยะลา [C] 1283 3
ผลติว "RADIUS server รุ่นครอบจักรวาล [C] 1452 1
เปิดติว "RADIUS server รุ่นครอบจักรวาล" [C] 1585 0
ไปติวที่ สำนักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี [C] 1359 1
ผลจากไป wunca23 ที่ ม.มหิดล ศาลายา [C] 1309 0
ไป wunca23 ที่ ม.มหิดล ศาลายา [C] 1203 0
ผลติว "Diskless PC system" [C] 1275 0
BarCamp Songkhla [C] 1096 0
ติว "Diskless PC system" [C] 1753 0
Barcamp Songkhla ครั้งที่ 2 [C] 1197 0
กิจกรรมมหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 [C] 1208 1
ผลติว "PSU-12 PCtools@net" [C] 1322 1
ติว "PSU-12 PCtools@net" [C] 1336 0
อบรม "linux ubuntu desktop + admin" ที่ ม.อ.ปัตตานี [C] 1595 2
อบรม "linux ubuntu desktop + admin" ที่ ม.อ.หาดใหญ่ [C] 1844 2
ไปติวที่ wunca22 ม.เทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา [C] 1326 0
ผลติว "PSU-12 PCtools@net" 1373 3
นัดติว "PSU-12 PCtools@net" [C] 1415 0
ผลติว "PSU 1004" และเทคนิค backup [C] 1376 0
นัดติว "PSU 1004" และเทคนิค backup [C] 1317 1
ผลติว "BASH shell + EXPECT script" [C] 1576 1
นัดติว "BASH shell + EXPECT script" [C] 1601 0
ไปติวที่ WUNCA21 ม.บูรพา จันทบุรี [C] 1416 0
ไปบรรยายที่ ม.หาดใหญ่ [C] 1195 1
ไปติว "ลินุกุซ์กู้ภัย" ที่ ม.อ. ภูเก็ต [C] 1366 1
เปิดบูท ม.อ.วิชาการ 2009 ตรัง [C] 1281 0
ผลติว "vtiger CRM" [C] 2187 0
ไปติวให้ที่คณะทันตฯ ม.อ. [C] 1398 0
ไปติว "ลินุกซ์กู้ภัย" ที่คณะวิทยาการจัดการ" [C] 1462 0
ติว "ติดตั้งและใช้งาน vtiger CRM" [C] 2222 0
ไปติวให้ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ [C] 1456 0
ชวนไปงาน "มหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9" [C] 1390 0
ผลติว "การ backup linux ให้เป็น Live DVD" [C] 1229 0
ไปติวที่คณะทันตแพทยศาสตร์ [C] 1467 1
ไปติวให้นักศึกษา ComSCI [C] 1398 2
กันลืม ติว "การ backup linux ให้เป็น Live DVD" [C] 1644 2
ติว "การ backup linux ให้เป็น Live DVD" [C] 1294 0
ชวนเชิญชาวโอเพนซอร์สฯ ออกงาน ม.อ. วิชาการ 2552 [C] 1295 0
ผลติว "ติดตั้งและใช้งาน PSU Open server สูตร 3" [C] 1238 0
ติว "ติดตั้งและใช้งาน PSU Open server สูตร 3" [C] 1177 0
เตรียมติว "USB disk รุ่นกู้ภัย" [C] 1332 2
ผลติว "USB disk รุ่นกู้ภัย" [C] 1367 0
ติว "USB disk รุ่นกู้ภัย" [C] 1209 0
ผลติว "basic linux admin server + mrtg" [C] 1535 0
ติว "basic linux admin server + mrtg" [C] 1610 0
ติว "ลินุกซ์ server เบื้องต้นแบบมืออาชีพ" [C] 1565 0
ติว "ลินุกซ์ server เบื้องต้นแบบมืออาชีพ" [C] 1288 0
ผลติว multi OS และ PSU-Open-server สูตร 2 ที่ ม.อ.ภูเก็ต [C] 1595 0
ติว multi OS และ PSU-Open-server สูตร 2 ที่ ม.อ.ภูเก็ต [C] 1255 0
ผลติว "ลินุกซ์เบื้องต้น + joomla 1.59 + เวบบอร์ด" [C] 1540 0
ลีนุกซ์บ้านอัจฉริยะ [C] 1353 0
ติว "ลินุกซ์เบื้องต้น + joomla 1.59 + เวบบอร์ด" [C] 1572 0
เล่าเรื่องติวในงานสัมมนา "WUNCA 20 ที่หนองคาย" [C] 1416 0
ไปติวในงานสัมมนา "WUNCA 20 ที่หนองคาย" [C] 1327 0
ผลติว "ระบบบันทึกและควบคุมการเข้าใช้เครือข่าย" [C] 1183 0
อย่าลืมติว "ระบบบันทึกและควบคุมการเข้าใช้เครือข่าย" [C] 1238 0
ติว "ระบบบันทึกและควบคุมการเข้าใช้เครือข่าย" [C] 1532 0
ผลติว "โอเพนซอร์สและฟรีแวร์ในชีวิตประจำวัน" [C] 1358 0
ติว "โอเพนซอร์สและฟรีแวร์ในชีวิตประจำวัน" [C] 1414 0
ผลติว "โอเพนซอร์สและฟรีแวร์ในชีวิตประจำวัน" [C] 1396 0
ติวที่ ม.อ.ตรัง "โอเพนซอร์สและฟรีแวร์ในชีวิตประจำวัน" [C] 1334 0
ผลติว "การติดตั้ง PSU-Open-Server บน virtual machine" [C] 1250 0
นัดติว "การติดตั้ง PSU-Open-Server บน virtual machine" [C] 1323 0
ไปเที่ยวงาน Thailand Open Source Software Festival 2008 [C] 1410 0
ผลติว "ระบบบันทึกการเข้าใช้เครือข่าย" [C] 1310 0
ติว "ระบบบันทึกการเข้าใช้เครือข่าย" 1396 0
ผลติว "ระบบห้องบริกาคอมพิวเตอร์อัจฉริยะด้วยโอเพนซอร์ส" [C] 1360 0
ติว "ระบบห้องบริการคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ" [C] 1331 0
สงขลาบาร์แคมป์ [C] 1236 0
barcamp songkhla [C] 1457 0