นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วิภัทร ศรุติพรหม
Ico64
วิภัทร ศรุติพรหม
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 4

[C] (0) ตั้งค่า timezone บน ubuntu

ผมขอต่อยอดจากบันทึก http://share.psu.ac.th/blog/kx-note/8161 โปรดอ่านบันทึกเพิ่มเติมได้ที่ http://opensource.cc.psu.ac.th/ตั้งค่า_timezone ครับ--วิภัทร more »
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By วิภัทร ศรุติพรหม   created: 31 July 2008 14:35 Modified: 21 June 2009 14:39 [ Report Abuse ]

[C] (0) คุยกับ ldaps ของ PSU-passport ได้แล้ว

จาการที่ได้พยายามนำ moodle e-learning ให้คุยกะ ldaps ของ PSU-passport จนในที่สุดก็ทำได้จนสำเร็จก็พลอยทำให้สามารถใช้ freeradius คุยกะ ldaps ของ PSU-passport ได้เหมือนกัน โดยไม่ต้องใช้บริการ web service ด้วย PHP + SOAP อย่างที่เคยทำกันมา เดี๋ยววันหล... more »
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By วิภัทร ศรุติพรหม   created: 06 May 2008 09:40 Modified: 21 June 2009 14:39 [ Report Abuse ]

[C] (0) ubuntu 8.04 ตัวจริงมาแล้ว

ผมได้ดาวน์โหลด ubuntu 8.04 มาไว้ที่ ftp://ftp.psu.ac.th/pub/ubuntu/8.04 เชิญผู้สนใจดาวน์โหลดไปเขียนแผ่นซีดีเอง หรือมารับแจกแผ่นฟรีได้ที่ห้องชมรมโอเพนซอร์สในศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. นี้เอง โปรดโทรศัพท์บอกล่วงหน้าก่อนที่ 074-282-095 ผมลองทดสอบดูพบว่าแก... more »
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By วิภัทร ศรุติพรหม   created: 25 April 2008 15:43 Modified: 21 June 2009 14:39 [ Report Abuse ]

[C] (0) ติดตั้ง linux ubuntu server แบบเร่งด่วนด้วยการโคลนนิง

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดตั้ง linux ubuntu server ผมจึงได้จัดทำระบบติดตั้งโดยการโคลนนิงผ่าน FTP server ให้บริการแก่ผู้สนใจทุกท่านแล้ว มีให้เลือกทั้ง ubuntu 6.06 และ 8.04 betaใช้เวลาติดตั้งแป๊บเดียว ถ้าคล่องแล้วคงใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที อ่านคำแน... more »
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By วิภัทร ศรุติพรหม   created: 10 April 2008 11:54 Modified: 21 June 2009 14:39 [ Report Abuse ]

[C] (0) การ reset root password ของ mysql server

วันนี้นักศึกษาฝึกงาน ได้ทดลองติดตั้ง joomla แล้วผิดพลาดจำรหัสผ่านของ root ของ mysql ไม่ได้ ผมก็จึงได้เขียนวิธีการ reset root password ของ mysql server บน linux ubuntu แบบง่ายๆ อยู่ที่ http://rd.cc.psu.ac.th/content/view/144/48/หากใช้กับ linux fedo... more »
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By วิภัทร ศรุติพรหม   created: 31 March 2008 16:45 Modified: 21 June 2009 14:39 [ Report Abuse ]

[C] (0) ปรับปรุงเอกสาร www server

ผมได้ปรับปรุงเอกสารเกี่ยวกับ การทำให้ www server มี home page public_html ของผู้ใช้ สำหรับ linux ubuntu อยู่ที่ http://rd.cc.psu.ac.th/content/view/19/46/ ครับ more »
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By วิภัทร ศรุติพรหม   created: 17 March 2008 17:24 Modified: 21 June 2009 14:39 [ Report Abuse ]

[C] (1) ภาษาไทยกับ mysql บนลินุกซ์

ผมขอต่อยอดจากบันทึก http://share.psu.ac.th/blog/myopensource/5136 , บันทึก http://share.psu.ac.th/blog/myopensource/5425 และเอกสาร ftp://ftp.psu.ac.th/pub/wunca17/500627-wipat.pdf จากภาระกิจที่ต้อง upgrade moodle 1.5.4 มาเป็น 1.9 ทำให้ผมต้องปวดหัว... more »
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By วิภัทร ศรุติพรหม   created: 14 March 2008 12:40 Modified: 21 June 2009 14:39 [ Report Abuse ]

[C] (0) ปรับปรุงเอกสาร www server

ผมได้ปรับปรุงเอกสาร เกี่ยวกับวิธีการจัดทำ https server บน linux ubuntu อยู่ที่ http://rd.cc.psu.ac.th/content/view/19/46/ ครับ--วิภัทร more »
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By วิภัทร ศรุติพรหม   created: 11 March 2008 17:52 Modified: 21 June 2009 14:39 [ Report Abuse ]

[C] (0) ปัญหาฟอนต์ภาษาไทยลอยบน ubuntu

ผมใช้ PC ที่ติดตั้งลินุกซ์ทะเล 9.0 หรือ ubnutu 7.10 ก็เจอปัญหาบางเวบไซต์ firefox ที่ใช้จะแสดงฟอนต์ภาษาไทยลอยๆถ่างๆ เช่นจากเวบ http://vc.cc.psu.ac.th แต่ไม่เกิดกับลินุกซ์ทะเล 8.0 ที่เคยใช้ สังเกตพบว่ามีเงื่อนไขการเกิดปัญหา(เท่าที่เจอคือ) ต้องเป็นค่... more »
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By วิภัทร ศรุติพรหม   created: 03 March 2008 17:39 Modified: 21 June 2009 14:39 [ Report Abuse ]

[C] (0) ผลติว "shell script ฉบับใช้งานจริง"

การจัดติว "shell script ฉบับใช้งานจริง" เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 51 ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ 15 คน ก็ถือว่ากำลังดี ไม่มากเกินไปการจัดติวครั้งนี้ ผมติวเนื้อหา shell script ไม่มาก ก็เพราะว่าภาษา shell script มันเองไม่มี librar... more »
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By วิภัทร ศรุติพรหม   created: 29 Febuary 2008 15:17 Modified: 29 Febuary 2008 15:17 [ Report Abuse ]